Materiały promocyjne

Broszura informacyjna dla kandydatów na kierunki studiów prowadzone przez Wydział Nauki o Żywności UWM w Olsztynie w ofercie na rok akademicki 2022/2023: bezpieczeństwo żywności (NOWOŚĆ), gastronomia - sztuka kulinarna (NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA),  technologia żywności i żywienie człowieka  - pobierz

Prezentacja dotycząca Wydziału Nauki o Żywności, z uwzględnieniem oferty kształcenia oraz programów studiow na poszczególnych kierunkach i latach - pobierz

Plakat inforacyjny dla kandydatów na kierunki studiów prowadzone przez Wydział Nauki o Żywności UWM w Olsztynie - pobierz

Broszura informacyjna dla kandydatów na studia magisterskie na kierunki studiów prowadzone przez Wydział Nauki o Żywności UWM w Olsztynie, rekrutacja śródroczna, luty 2022: gastronomia - sztuka kulinarna,  technologia żywności i żywienie człowieka, food engineering (studia w j. angielskim), towaroznawstwo - pobierz

Logo Wydziału Nauki o Żywności (kolor) - pobierz

Logo Wydziału Nauki o Żywności (czarne) - pobierz

Logo Wydziału Nauki o Żywności (transparentne) - pobierz

Logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (kolor) - pobierz

Logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (transparentne) - pobierz

Rozszerzona księga znaku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - zobacz