Materiały promocyjne

Uniwersytecki Informator dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok ak. 2017/2018 pobierz pdf

Logo Wydziału Nauki o Żywności (kolor) - pobierz

Logo Wydziału Nauki o Żywności (czarne) - pobierz

Logo Wydziału Nauki o Żywności (transparentne) - pobierz

Roll up Wydziału Nauki o Żywności - pobierz pdf

Oferta kształcenia 2016/2017 - pobierz pdf

Oferta kształcenia 2016/2017 - rekrutacja śródroczna - pobierz pdf FOOD ENGINEERING ,  - pobierz pdf TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA , pobierz pdf TOWAROZNAWSTWO