...

Wydział Nauki o Żywności zaprasza zainteresowane szkoły - zarówno podstawowe, jak i ponadpodstawowe, do uczestnictwa w prowadzonych przez pracowników Wydziału zajęć dydaktycznych. Proponujemy  uczestnictwo w zajęciach wykładowych oraz  praktycznych , prowadzonych w specjalistycznych laboratoriach Wydziału Nauki o Żywności. 

Zajęcia realizowane na Wydziale Nauki o Żywności pokazują żywność w bardzo szerokim ujęciu, tzn. wg zasady „od pola do stołu”, przez dobór surowca, technologie i techniki produkcji,  aspekt bezpieczeństwa i kształtowania jakości podczas produkcji a także w momencie kontaktu z żywnością w etapach poprodukcyjnych, dobór opakowań, zagospodarowanie odpadów, zarówno na poziomie przedsiębiorstwa jak i indywidualnego gospodarstwa domowego oraz oczywiście aspekty żywieniowe dotyczace żywności. 

Wykorzystanie, w ramach zajęć, nowoczesnych metod dydaktycznych w znacznym stopniu poszerzy wiedzę uczniów oraz zrozumienie ciekawych oraz wartościowych tematycznie treści.. Część doświadczalna zajęć umożliwi również uczniom usystematyzowanie posiadanych wiadomości oraz poszerzenie zainteresowań w wyżej wspomnianym zakresie. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, zastrzegamy, że każda zainteresowana realizacją zajeć na terenie uczelni Szkoła musi przejść ścieżkę porceduralną, związaną z wyrażeniem zgody na realizację zajęć przez władze uczelni. 

Oferujemy również możliwość realizacji zajęć w formie on-line, po uprzednim ustaleniu tematyki zajęć. 

Proponowana tematyka zajęć:

1. CZY POWINNAM/POWINIENEM STOSOWAĆ DIETĘ – ZABURZENIA ODŻYWIANIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

Czas trwania warsztatów: 2 godz.

Cel warsztatów: Przybliżenie zależności żywienie-zdrowie i konsekwencji wynikających z nieprawidłowych zachowań żywieniowych.

Tematyka zajęć: Zaburzenia odżywiania charakterystyczne dla młodzieży szkolnej- przyczyny i konsekwencje.

Prowadzący: Dr inż. Joanna Ciborska, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Żywności

 

2. OCENA WARTOŚCI ODŻYWCZEJ TŁUSZCZÓW JADALNYCH

Czas trwania warsztatów: 2 godz. 

Tematyka warsztatów: Na podstawie zawartości kwasów tłuszczowych różnych tłuszczów jadalnych, oznaczonych metodą chromatograficzną (GC), uczestnicy warsztatów będą oceniać ich wartość odżywczą i przydatność technologiczną.

Prowadzący: dr inż. Ryszard Rafałowski; dr inż. Beata Paszczyk, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności

 

3. RODZIME SUPEROWOCE - ICH MOC DIETETYCZNA I PRZETWÓRCZA

Czas trwania warsztatów: 2 godz.
Tematyka warsztatów: Superowoce to nie tylko drogie, egzotyczne, rzadko spotykane owoce, płynące do Europy z cieplejszych stron świata. Superowoce rosną także w Polsce. Nazywane są też owocami mniej znanymi,
aczkolwiek ich popularność i wykorzystanie w przetwórstwie owocowo-warzywnym powoli rosną. Świdośliwa, jagoda kamczacka, rokitnik, dzika róża - to tylko niektóre z owoców mających niezwykłą moc...
Konsumenci XXI wieku pożądają produktów  innowacyjnych, wyróżniających się wysoką zawartością substancji prozdrowotnych. Na zajęciach praktycznych otrzymywane będą soki przecierowe zawierające wybrane
superowoce oraz określony zostanie ich wpływ na cechy organoleptyczne i dietetyczne produktu.
Prowadzący: dr inż. Justyna Bojarska, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, Wydział Nauki o Żywności4. ETAPY POWSTAWANIA CHLEBA – OD ZAKWASU PO AROMATYCZNY BOCHENEK

Czas trwania warsztatów: 2 godz.
Tematyka warsztatów: Zajęcia praktyczne, w trakcie których otrzymywane będzie pieczywo tradycyjne oraz specjalnego przeznaczenia (np. bezglutenowe). Do przygotowania ciast chlebowych wykorzystane będą drożdże i zakwas. W trakcie zajęć wyjaśnione zostaną przemiany zachodzące na różnych etapach otrzymywania chleba (w podmłodzie, zakwasie, cieście i pieczywie). Otrzymane chleby zostaną ocenione organoleptycznie. Omówione będą również możliwości przedłużenia świeżości pieczywa oraz poprawy jego wartości odżywczej.
Prowadzący: dr hab. inż. Małgorzata Tańska, prof. UWM, Katedra Przetwórstwai Chemii Surowców Roślinnych, Wydział Nauki o Żywności

 

5. SOUS-VIDE: JAK UGRYŹĆ TO MIĘSO?

Czas trwania warsztatów: 2 godz., grupa do 10 osób, możliwość przeprowadzenia równolegle zajęć dla 2 grup 10 osobowych;

Tematyka warsztatów: Zajęcia praktyczne, w ramach których uczestnicy zapoznają się z wykorzystaniem techniki sous-vide do przygotowania potraw z mięsa. Podczas zajęć uczestnicy przygotują mięso do obróbki, przeprowadzą ją, a następnie ocenią organoleptycznie otrzymane produkty. Podczas zająć zostaną omówione także zmiany zachodzące w mięsie w trakcie obróbki cieplnej.

Prowadzący: dr hab. inż. Monika Modzelewska-Kapituła, prof. UWM, oraz dr inż. Katarzyna Tkacz, Katedra Technologii i Chemii Mięsa, Wydział Nauki o Żywności

 

6. EKOLOGICZNA PRODUKCJA MIĘSNA, SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY GOODVALLEY

Czas trwania warsztatów: spotkanie on-line, 45 min.

Termin: luty - kwiecień 2022

 

7. MIĘSNE PRZETWORY DOMOWE TO NIE TAKIE TRUDNE

Czas trwania warsztatów: 2,5godz.

Liczebność grupy: do 10 osób

Termin realizacji: preferowany marzec - kwiecień

Tematyka warsztatów: Zajęcia praktyczne, w trakcie których przygotowywane będą przykładowa kiełbasa i konserwa mięsna. Przetwory poddane zostaną ocenie organoleptycznej. Podczas zajęć omówione zostaną również różne metody utrwalania mięsa i przetworów mięsnych

Prowadzący: dr inż. Janusz Pomianowski, Katedra Technologii i Chemii Mięsa, Wydział Nauki o Żywności

 

8. TECHNOLOGIA PRODUKCJI PIWA

Czas trwania zajęć: 2 godz. 

Cel i tematyka zajęć: Technologia piwowarska w przyswajalnej formie, zapoznanie z procesem: pracownia mini browaru, ocena i charakterystyka surowców piwowarskich, półproduktów, produktu końcowego.

Prowadzący: dr inż. Małgorzata Lewandowska, dr inż. Maria Wachowska, doktoranci, członkowie SKN Biotechnologów Żywności, Katedra Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności, Wydział Nauki o Żywności

 

9. ENZYMY I DROBNOUSTROJE W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI. IMMOBILIZACJA ENZYMÓW I DROBNOUSTROJÓW

Czas trwania warsztatów: 2 godz.
Tematyka warsztatów: Uczniowie poznają rolę i znaczenie drobnoustrojów i enzymów w produkcji żywności. Zobaczymy efekt działania drobnoustrojów i enzymów oraz sprawdzimy czy ich aktywność jest nieograniczona czy są to układy działające na zasadzie perpetuum mobile czy też musimy im pomagać. Na koniec dowiemy się czy możemy „uwięzić” biokatalizatory i dlaczego to robimy? Uczniowie zapoznają się także z urządzeniami umożlwiającymi prowadzenie prac w zakresie biotechnologii żywności, biotechnologii przemysłowej.
Prowadzący: dr inż. Maria Wachowska, doktoranci, członkowie SKN Biotechnologów Żywności, pracownicy naukowo-techniczni, dr hab. Marek Adamczak, prof. UWM, Katedra Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności Wydział Nauki o Żywności

 

10. ŚWIAT SŁODKOŚCI W ŻYWNOŚCI
Czas trwania warsztatów: 3 godz.
Tematyka zajęć dydaktycznych: Uczestnicy zajęć dowiedzą się jakie substancje są odpowiedzialne za słodycz produktów żywnościowych. Czy takimi związkami są tylko cukry? Czy organizm człowieka może uzależnić się od cukru? Sprawdzą atrakcyjność sensoryczną wybranych produktów żywnościowych w aspekcie zawartości różnych substancji słodzących, odkryją pochodzenie tych związków, w tym obecność naturalnych substancji słodzących.
Prowadzący: dr inż. Iwona Szerszunowicz - Katedra Biochemii Żywności, dr inż. Anna Gątarska - Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności , Wydział Nauki o Żywności

 

11. CZY WIEMY CO PIJEMY
Czas trwania warsztatów: 3 godz.
Tematyka zajęć dydaktycznych: Uczestnicy zajęć dowiedzą się jakie są różnice pomiędzy sokami, nektarami i napojami oraz czy wszystkie wody butelkowane są takimi samymi produktami? W ramach zajęć uczniowie dokonają oceny soków, napojów i wód butelkowanych w aspekcie ich składu, w tym zawartości składników mineralnych, substancji słodzących i innych składników.
Prowadzący: dr inż. Anna Gątarska, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, dr inż. Iwona Szerszunowicz, Katedra Biochemii Żywności, Wydział Nauki o Żywności

 

12. MAGIA ZMYSŁÓW
Czas trwania warsztatów: 3 godz.
Tematyka zajęć dydaktycznych: Magia zmysłów to zajęcia poświęcone funkcjonowaniu i percepcji zmysłów sensorycznych (smaku, węchu, czucia, wzroku). W ramach warsztatów będzie można zapoznać się z ogólnymi zasadami funkcjonowania zmysłów, zbadać własną wrażliwość sensoryczną oraz dokonać oceny sensorycznej wybranych produktów spożywczych.
Prowadzący: dr inż. Anna Gątarska, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności , Wydział Nauki o Żywności

 

13. CO SKRYWA PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA. TECHNKI PRACY W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM. DROBNOUSTROJE POD MIKROSKOPEM - TECHNIKI PRZYGOTOWYWANIA PREPARATÓW, MORFOLOGIA KOMÓREK BAKTERII.

Czas trwania warsztatów: 2 godz.
Prowadzący: dr inż. Wioletta Chajęcka, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności , Wydział Nauki o Żywności

 

14. MORFOLOGIA KOMÓRKI EUKARIOTA (PLEŚNIE I DROŻDŻE). "MIKROŚWIAT" W ŻYWNOŚCI.
Czas trwania warsztatów: 2 godz.
Prowadzący: dr inż. Wioletta Chajęcka, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności , Wydział Nauki o Żywności

 

15. TAJEMNICE LABORATORIUM ANALITYCZNEGO
Czas trwania warsztatów: 2 godz.
Tematyka zajęć dydaktycznych: W czasie warsztatów wyjaśnimy, dlaczego ważne jest wykonywanie analiz i do czego wykorzystywane są uzyskane wyniki. Zaprezentujemy wyposażenie różnych pracowni analitycznych i pokażemy, do czego służy znajdująca się w nich aparatura i szkło laboratoryjne. Dla wyjątkowo ciekawych świata nauki zaproponujemy wykonanie prostych analiz laboratoryjnych.
Prowadzący: dr hab. inż. Joanna Klepacka, dr inż. Elżbieta Tońska, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności

 

16. SPACEREM PO HALI TECHNOLOGICZNEJ KATEDRY MLECZARSTWA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Czas trwania warsztatów: 2 godz.
Tematyka zajęć dydaktycznych: Zapoznanie uczestników spotkania się z maszynami i urządzeniami do produkcji większości wyrobów mleczarskich takich jak: lody, mleko spożywcze, mleko zagęszczone, mleko w proszku, mleko mikrofiltrowane, mleko UHT, twarogi, serek wiejski, sery dojrzewające. Zapoznanie z systemami mycia urządzeń i instalacji w przetwórstwie mleka, systemem komputerowej kontroli procesów oraz laboratorium szybkiej analizy surowca.
Prowadzący: dr hab. inż. Jarosław Kowalik, prof. UWM, mgr inż. Waldemar Brandt,  dr inż. Marika Bielecka, mgr inż. Justyna Ziajka, Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, Wydział Nauki o Żywności

 

17. PRODUKCJA BEZPIECZNYCH WYROBÓW SPOŻYWCZYCH
Czas trwania: 2 h
Tematyka zajęć: Jakość i bezpieczeństwo żywności. Podstawy prawne bezpieczeństwa żywności. Zagrożenia biologiczne, fizyczne, chemiczne i alergenowe. Terroryzm żywnościowy i oszustwa żywnościowe. Dobre praktyki produkcyjne i higieniczne GMP/GHP (programy warunków wstępnych PRP). Obowiązki producentów w zakresie bezpieczeństwa produktów żywnościowych. Podstawy zasad HACCP. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem żywności w produkcji domowej i przemysłowej.
Prowadzący: dr inż. Waldemar Dzwolak

18. FAKTY I MITY O SERACH
Czas trwania: 2 h
Tematyka zajęć: Klasyfikacja serów, dodatki stosowane w serowarstwie, tekstura serów, oczkowanie serów, wartość żywieniowa serów

Prowadzący: dr hab. inż.  Justyna Żulewska, prof. UWM

19. TAJEMNICE I SEKRETY CENTRUM GASTRONOMII Z DIETETYKĄ I BIOOCENĄ ŻYWNOŚCI
Czas trwania warsztatów: 2 godz.
Tematyka zajęć dydaktycznych: Prezentacja możliwości technologicznych i badawczych nowoczesnego centrum dydaktyczno- naukowego.
Prowadzący: dr hab. inż. Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, prof. UWM, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Żywności

 

20.  CZY TO CIASTO JEST ŚWIEŻE? – BADANIA TPA
Czas trwania warsztatów: 1 godz..
Tematyka zajęć: Zapoznanie z technikami instrumentalnymi badania żywności. Zajęcia praktyczne. Samodzielne przygotowanie próbek, wykonanie pomiarów i oceny badanych produktów.
Prowadzący: dr inż. Józef Warechowski, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Katedra Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności, Wydział Nauki o Żywności

 

21. MODELOWANIE KOMPUTEROWE
Czas trwania warsztatów: 2 lub 3 godz.
Tematyka zajęć: Zapoznanie z tematyką bryłowego modelowania komputerowego w programie SolidWorks. Zajęcia praktyczne: poznanie podstaw tworzenia projektu bryły (zabawki, mechanizmu) i przetestowanie go w przestrzeni wirtualnej oraz utworzenie pliku komputerowego umożliwiającego wykonanie modelu fizycznego na drukarce 3D
Prowadzący: dr inż. Józef Warechowski, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej, Wydział Nauki o Żywności

 

22.  CO TO JEST MATERIAŁ SYPKI I SKŁAD GRANULOMETRYCZNY?

Czas trwania warsztatów: 2 godz.
Tematyka zajęć: Zajęcia teoretyczno-praktyczne. Uczestnicy poznają podstawowe cechy materiałów ziarnistych i ich znaczenie w procesie technologicznym oraz podczas projektowania urządzeń. W części praktycznej osobiście ustalą skład frakcyjny produktu sypkiego.
Prowadzący: dr inż. Józef Warechowski, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej, Wydział Nauki o Żywności

 

23.  WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE A JAKOŚĆ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Czas trwania warsztatów: 3 godz.
Tematyka warsztatów: Zapoznanie z pojęciem reologii żywności oraz jej wpływem na wytwarzanie produktów spożywczych. Zajęcia praktyczne dotyczące budowy i działania reometru rotacyjnego oraz wykorzystania technik pomiarowych właściwości reologicznych surowców i produktów spożywczych.
Prowadząca: dr inż. Elżbieta Haponiuk, Katedra Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności, Wydział Nauki o Żywności

 

24. MŁODZI ODKRYWCY NA TROPIE ZAGADEK CHEMICZNYCH

Czas trwania warsztatów: 2 godz.
Tematyka zajęć dydaktycznych: W najnowszej odsłonie warsztatów, utrzymanej w detektywistycznym klimacie, na uczestników czekają inspirujące zadania z dziedziny chemii oraz nagrody. Chemiczne laboratorium to miejsce, w którym mogą się dziać rzeczy niezwykłe. Przewodnikami w tej fascynującej podróży są nauczyciele. Zarówno pracując z podręcznikiem, jak i tworząc ciekawe eksperymenty, otwierają uczniów na niezwykły świat nauki.
Prowadzący: dr inż. Beata Paszczyk, dr n. wet. inż. Magdalena Polak-Śliwińska - Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności

 

25. SEPARUJE ZWIĄZKI, ALE ŁĄCZY LUDZI – RZECZ O CHROMATOGRAFII
Czas trwania warsztatów: 2 godz. 
Tematyka zajęć dydaktycznych: Uczestnicy warsztatów zapoznają się z „chromatograficznym obiegiem” chromatografu gazowego i cieczowego, jak również będą świadkami kilku eksperymentów z wykorzystaniem tych technik.
Prowadzący: dr n. wet. inż. Magdalena Polak-Śliwińska, dr inż. Beata Paszczyk - Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności

 

26. MAGICZNE SZTUCZKI Z ŻYWNOŚCIĄ W ROLI GŁÓWNEJ
Czas trwania warsztatów: 2 godz.
Tematyka zajęć dydaktycznych: W programie warsztatów przewidziano kilka sztuczek, jak ustrzec się przed „chemią na talerzu”, czyli pokaz propagujący zdrowe odżywianie wśród młodego pokolenia.
Prowadzący: dr n. wet. inż. Magdalena Polak-Śliwińska, dr inż. Beata Paszczyk - Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności

 

27. WYKORZYSTANIE ZMYSŁÓW W OCENIE ŻYWNOŚCI

Czas trwania warsztatów: 3h

Tematyka zajęć dydaktycznych: Charakterystyka podstawowych zmysłów i czynniki wpływające na ich sprawność. Sprawdzenie wrażliwości sensorycznej zmysłów za pomocą wybranych testów. Metody stosowane w ocenach konsumenckich i ich wykorzystanie w ocenie wybranych produktów żywnościowych

Prowadzący: dr hab. inż. Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, prof. UWM, dr hab. inż. Marzena Danowska-Oziewicz, prof. UWM, dr inż. Agnieszka Narwojsz

 

28. ŻYWNOŚĆ TRADYCYJNA, A ŻYWNOŚĆ REGIONALNA

Czas trwania warsztatów: 3 h

Tematyka zajęć dydaktycznych: Aspekty historyczne i kulturowe wytwarzania żywności regionalnej i tradycyjnej. Tajniki warmińsko-mazurskiej kuchni. Wartość odżywcza regionalnych i tradycyjnych specjałów.  

Uczestnicy po wstępie teoretycznym samodzielne przygotowują wybrane dania tradycyjne i regionalne z warmińsko-mazurskiej kuchni (np. plince ziemniaczane, szneki z glancem, dzyndzałki z hreczką i skrzeczkami, kuch, chrusty). Zapoznani zostaną z wartością odżywczą przygotowanych potraw.

Prowadzący: dr inż. Jadwiga Glica, mgr inż. Lidia Kurp

 

29.  CZEKOLADOWE IMPRESJE

Czas trwania warsztatów: 3 h

Tematyka zajęć dydaktycznych: Nektar bogów czyli długa droga czekolady. Po co temperuje się czekoladę? Jak powstają praliny? Wykorzystanie czekolady do stworzenia „zdrowych” przekąsek. Uczestnicy poznają tajniki czekolady, jej historię i znaczenie w dziejach świata. Zapoznani zostają także z jednym z ważniejszych procesów technologicznych, który ma wpływ na cechy jakościowe gotowego wyrobu oraz uczą się przygotowania „zdrowych” przekąsek z czekolady.

Prowadzący: dr inż. Anna Draszanowska, dr inż. Jadwiga Glica, mgr inż. Lidia Kurp

 

Zainteresowane współpracą Szkoły prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu i tematyki zajęć.

Osoba do kontaktu: dr  inż. Katarzyna Staniewska, e-mail: kasta@uwm.edu.pl