...

Wydział Nauki o Żywności zaprasza zainteresowane szkoły - zarówno podstawowe, jak i ponadpodstawowe, do uczestnictwa w prowadzonych przez pracowników Wydziału zajęć dydaktycznych. Proponujemy  uczestnictwo w zajęciach praktycznych, prowadzonych w specjalistycznych laboratoriach Wydziału Nauki o Żywności. 

Zajęcia realizowane na Wydziale Nauki o Żywności pokazują żywność w bardzo szerokim ujęciu, tzn. wg zasady „od pola do stołu”, przez dobór surowca, technologie i techniki produkcji,  aspekt bezpieczeństwa i kształtowania jakości podczas produkcji a także w momencie kontaktu z żywnością w etapach poprodukcyjnych, dobór opakowań, zagospodarowanie odpadów, zarówno na poziomie przedsiębiorstwa jak i indywidualnego gospodarstwa domowego oraz oczywiście aspekty żywieniowe dotyczace żywności. 

Wykorzystanie, w ramach zajęć, nowoczesnych metod dydaktycznych w znacznym stopniu poszerzy wiedzę uczniów oraz zrozumienie ciekawych oraz wartościowych tematycznie treści.. Część doświadczalna zajęć umożliwi również uczniom usystematyzowanie posiadanych wiadomości oraz poszerzenie zainteresowań w wyżej wspomnianym zakresie. 

Proponowana tematyka zajęć:

 1. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA I STYLU ŻYCIA DZIECI I MŁODZIEŻY (4-18 LAT)
  Czas trwania warsztatów: 2 godz. 
  Cel warsztatów: Przybliżenie uczestnikom zajęć pojęć związanych z zasadami prawidłowego żywienia.
  Tematyka zajęć: Nowa piramida zdrowego żywienia i stylu życia dzieci i młodzieży szkolnej – źródło zaleceń dietetycznych w pigułce. Prowadzący: Dr inż. Małgorzata Anna Słowińska, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Żywności

 2. CZY POWINNAM/POWINIENEM STOSOWAĆ DIETĘ – ZABURZENIA ODŻYWIANIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
  Czas trwania warsztatów: 2 godz.
  Cel warsztatów: Przybliżenie zależności żywienie-zdrowie i konsekwencji wynikających z nieprawidłowych zachowań żywieniowych.
  Tematyka zajęć: Zaburzenia odżywiania charakterystyczne dla młodzieży szkolnej- przyczyny i konsekwencje.
  Prowadzący: Dr inż. Joanna Ciborska, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Żywności

 3. OCENA WARTOŚCI ODŻYWCZEJ TŁUSZCZÓW JADALNYCH
  Czas trwania warsztatów: 2 godz.; liczba uczestników – jedna klasa;
  Tematyka warsztatów: Na podstawie zawartości kwasów tłuszczowych różnych tłuszczów jadalnych, oznaczonych metodą chromatograficzną (GC), uczestnicy warsztatów będą oceniać ich wartość odżywczą i przydatność technologiczną.
  Prowadzący: dr inż. Ryszard Rafałowski; dr inż. Beata Paszczyk, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności

 4. NAPOJE ROŚLINNE NA BAZIE ORZECHÓW I NASION JAKO ALTERNATYWA DLA MLEKA KROWIEGO
  Czas trwania warsztatów: 2 godz.; liczba uczestników – jedna klasa 
  Tematyka warsztatów: Zajęcia praktyczne, w trakcie których przygotowywane będą napoje roślinne z różnych nasion i orzechów. Napoje zostaną wzbogacone dodatkami smakowymi oraz funkcjonalnymi. Ponadto posłużą do przygotowania deserów, np. pana cotta, lody. Otrzymane napoje i desery poddane zostaną ocenie organoleptycznej i porównane do mleka krowiego i tradycyjnych deserów. Podczas zajęć omówione zostaną również różnice w wartości odżywczej mleka i jego zamienników.
  Prowadzący: dr hab. inż. Małgorzata Tańska, prof. UWM, Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, Wydział Nauki o Żywności

 5. ETAPY POWSTAWANIA CHLEBA – OD ZAKWASU PO AROMATYCZNY BOCHENEK
  Czas trwania warsztatów: 2 godz.; liczba uczestników – jedna klasa
  Tematyka warsztatów: Zajęcia praktyczne, w trakcie których otrzymywane będzie pieczywo różnego typu, np. pszenne, żytnie, bezglutenowe. Do przygotowania ciast wykorzystane będą: drożdże, zakwas i kultury starterowe. W trakcie zajęć wyjaśnione zostaną przemiany zachodzące w podmłodzie, zakwasie, cieście i pieczywie. Omówione będą również wady pieczywa. A także wskazane będą możliwości przedłużenia świeżości pieczywa oraz poprawy jego wartości odżywczej. Prowadzący: dr hab. inż. Małgorzata Tańska, prof. UWM, Katedra Technologii i Chemii Mięsa, Wydział Nauki o Żywności

 6. SOUS-VIDE: JAK UGRYŹĆ TO MIĘSO?
  Czas trwania warsztatów: 2 godz
  Tematyka warsztatów: Zajęcia praktyczne, w ramach których uczestnicy zapoznają się z wykorzystaniem techniki sous-vide do przygotowania potraw z mięsa. Podczas zajęć uczestnicy przygotują mięso do obróbki, przeprowadzą ją, a następnie ocenią organoleptycznie otrzymane produkty. Podczas zająć zostaną omówione także zmiany zachodzące w mięsie w trakcie obróbki cieplnej.
  Prowadzący: dr hab. inż. Monika Modzelewska-Kapituła, prof. UWM, Katedra Technologii i Chemii Mięsa, Wydział Nauki o Żywności

 7. TECHNOLOGIA PRODUKCJI PIWA
  Czas trwania zajęć: 2 godz. , liczba uczestników - jedna klasa
  Cel i tematyka zajęć: Technologia piwowarska w przyswajalnej formie, zapoznanie z procesem: pracownia mini browaru, ocena i charakterystyka surowców piwowarskich, półproduktów, produktu końcowego.
  Prowadzący: dr inż. Małgorzata Lewandowska, dr inż. Maria Wachowska, doktoranci, członkowie SKN Biotechnologów Żywności, pracownicy naukowo-techniczni Katedra Biotechnologii Żywności, Wydział Nauki o Żywności

 8. ENZYMY I DROBNOUSTROJE W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI. IMMOBILIZACJA ENZYMÓW I DROBNOUSTROJÓW
  Czas trwania warsztatów: 2 godz., liczba uczestników – jedna klasa
  Tematyka warsztatów: Uczniowie poznają rolę i znaczenie drobnoustrojów i enzymów w produkcji żywności. Zobaczymy efekt działania drobnoustrojów i enzymów oraz sprawdzimy czy ich aktywność jest nieograniczona czy są to układy działające na zasadzie perpetuum mobile czy też musimy im pomagać. Na koniec dowiemy się czy możemy „uwięzić” biokatalizatory i dlaczego to robimy? Uczniowie zapoznają się także z urządzeniami umożlwiającymi prowadzenie prac w zakresie biotechnologii żywności, biotechnologii przemysłowej.
  Prowadzący: dr inż. Maria Wachowska, doktoranci, członkowie SKN Biotechnologów Żywności, pracownicy naukowo-techniczni, dr hab. Marek Adamczak, porf. UWM, Katedra Biotechnologii Żywności, Wydział Nauki o Żywności
  Cykl zajęć dydaktycznych z zakresu oceny jakości żywności; termin realizacji zajęć: kwiecień-czerwiec 2020 lub wrzesień 2020.

 9. ŚWIAT SŁODKOŚCI W ŻYWNOŚCI
  Czas trwania warsztatów: 3 godz., zajęcia wykładowo-warsztatowe, jedna klasa,
  Tematyka zajęć dydaktycznych: Uczestnicy zajęć dowiedzą się jakie substancje są odpowiedzialne za słodycz produktów żywnościowych. Czy takimi związkami są tylko cukry? Czy organizm człowieka może uzależnić się od cukru? Sprawdzą atrakcyjność sensoryczną wybranych produktów żywnościowych w aspekcie zawartości różnych substancji słodzących, odkryją pochodzenie tych związków, w tym obecność naturalnych substancji słodzących.
  Prowadzący: dr inż. Iwona Szerszunowicz - Katedra Biochemii Żywności, dr inż. Anna Gątarska - Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności , Wydział Nauki o Żywności

 10. CZY WIEMY CO PIJEMY
  Czas trwania warsztatów: 3 godz., zajęcia wykładowo-warsztatowe, jedna klasa
  Tematyka zajęć dydaktycznych: Uczestnicy zajęć dowiedzą się jakie są różnice pomiędzy sokami, nektarami i napojami oraz czy wszystkie wody butelkowane są takimi samymi produktami? W ramach zajęć uczniowie dokonają oceny soków, napojów i wód butelkowanych w aspekcie ich składu, w tym zawartości składników mineralnych, substancji słodzących i innych składników.
  Prowadzący: dr inż. Anna Gątarska - Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, dr inż. Iwona Szerszunowicz Katedra Biochemii Żywności, Wydział Nauki o Żywności

 11. MAGIA ZMYSŁÓW
  Czas trwania warsztatów: 3 godz., zajęcia wykładowo-warsztatowe, jedna klasa
  Tematyka zajęć dydaktycznych: Magia zmysłów to zajęcia poświęcone funkcjonowaniu i percepcji zmysłów sensorycznych (smaku, węchu, czucia, wzroku). W ramach warsztatów będzie można zapoznać się z ogólnymi zasadami funkcjonowania zmysłów, zbadać własną wrażliwość sensoryczną oraz dokonać oceny sensorycznej wybranych produktów spożywczych.
  Prowadzący: dr inż. Anna Gątarska, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności , Wydział Nauki o Żywności
  Cykl zajęć dydaktycznych ukazujący tajniki pracy laboratoryjnej oraz w warunkach produkcyjnych w skali półtechnicznej; termin realizacji zajęć: kwiecień-czerwiec 2019

 12. CO SKRYWA PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA. TECHNKI PRACY W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM. DROBNOUSTROJE POD MIKROSKOPEM - TECHNIKI PRZYGOTOWYWANIA PREPARATÓW, MORFOLOGIA KOMÓREK BAKTERII.
  Czas trwania warsztatów: 2 godz., jedna klasa (do 16 osób), 
  Prowadzący: dr inż. Wioletta Chajęcka, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności , Wydział Nauki o Żywności

 13. MORFOLOGIA KOMÓRKI EUKARIOTA (PLEŚNIE I DROŻDŻE). "MIKROŚWIAT" W ŻYWNOŚCI.
  Czas trwania warsztatów: 2 godz., jedna klasa (do 16 osób)
  Prowadzący: dr inż. Wioletta Chajęcka, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności , Wydział Nauki o Żywności

 14. TAJEMNICE LABORATORIUM ANALITYCZNEGO
  Czas trwania warsztatów: 2 godz., jedna klasa
  Tematyka zajęć dydaktycznych: W czasie warsztatów wyjaśnimy, dlaczego ważne jest wykonywanie analiz i do czego wykorzystywane są uzyskane wyniki. Zaprezentujemy wyposażenie różnych pracowni analitycznych i pokażemy, do czego służy znajdująca się w nich aparatura i szkło laboratoryjne. Dla wyjątkowo ciekawych świata nauki zaproponujemy wykonanie prostych analiz laboratoryjnych.
  Prowadzący: dr hab. inż. Joanna Klepacka, dr inż. Elżbieta Tońska, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności

 15. SPACEREM PO HALI TECHNOLOGICZNEJ KATEDRY MLECZARSTWA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
  Czas trwania warsztatów: 2 godz., jedna klasa,
  Tematyka zajęć dydaktycznych: Zapoznanie uczestników spotkania się z maszynami i urządzeniami do produkcji większości wyrobów mleczarskich takich jak: lody, mleko spożywcze, mleko zagęszczone, mleko w proszku, mleko mikrofiltrowane, mleko UHT, twarogi, serek wiejski, sery dojrzewające. Zapoznanie z systemami mycia urządzeń i instalacji w przetwórstwie mleka, systemem komputerowej kontroli procesów oraz laboratorium szybkiej analizy surowca.
  Prowadzący: dr hab. inż. Jarosław Kowalik, prof. UWM, dr inż. Marika Bielecka, mgr inż. Justyna Ziajka, Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, Wydział Nauki o Żywności

 16. TAJEMNICE I SEKRETY CENTRUM GASTRONOMII Z DIETETYKĄ I BIOOCENĄ ŻYWNOŚCI
  Czas trwania warsztatów: 2 godz., jedna klasa
  Tematyka zajęć dydaktycznych: Prezentacja możliwości technologicznych i badawczych nowoczesnego centrum dydaktyczno- naukowego.
  Prowadzący: dr hab. inż. Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, prof. UWM, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Żywności

 17. JAK WYDOBYĆ CIEPŁO Z ZIMNEJ WODY
  Czas trwania warsztatów: 2 godziny; liczba uczestników: jedna klasa;
  Tematyka zajęć: Zapoznanie z budową i działaniem pompy ciepła oraz możliwościami odzysku ciepła niskotemperaturowego. Wykonanie bilansu energetycznego pompy ciepła.
  Prowadzący: dr inż. Andrzej Iwaniak, Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej, Wydział Nauki o Żywności

 18. „A JEDNAK SIĘ KRĘCI” – WOLNIEJ. OGRANICZENIE POBORU ENERGII PRZY UŻYCIU BATERII KONDENSATORÓW
  Czas trwania warsztatów: 2 godziny; liczba uczestników: jedna klasa;
  Tematyka zajęć: Symulacja kompensacji mocy biernej w systemach zasilania zakładów przemysłowych przy użyciu nowoczesnych regulowanych baterii kondensatorowych.
  Prowadzący: dr inż. Andrzej Iwaniak, Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej, Wydział Nauki o Żywności

 19. PANTA RHEI - WSZYSTKO PŁYNIE, ALE CZY NA PEWNO?
  Czas trwania warsztatów: 2 godziny; liczba uczestników: jedna klasa; 
  Tematyka zajęć: Przybliżenie pojęć związanych z reologią oraz charakterystyką substancji lepkich, sprężystych i plastycznych. Zajęcia praktyczne dotyczące technik pomiaru właściwości reologicznych artykułów spożywczych takich jak olej, dżem, pasta do kanapek, masło orzechowe, czekolada etc.
  Prowadząca: mgr inż. Dorota Krzykowska, Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej, Wydział Nauki o Żywności

 20. BIAŁKO - CO TO JEST, JAK JE ZMIERZYĆ I POLICZYĆ?
  Czas trwania warsztatów: 2 godziny; liczba uczestników: jedna klasa; 
  Tematyka zajęć: Zapoznanie z technikami separacji białek produktów spożywczych takich jak mleko, maślanka, jogurt. Uczestnicy zajęć dowiedzą się ile i jakie białka występują w badanych produktach.
  Prowadząca: mgr inż. Dorota Krzykowska, Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej, Wydział Nauki o Żywności

 21. CZY TO CIASTO JEST ŚWIEŻE? – BADANIA TPA
  Czas trwania warsztatów: 1 godzina; liczba uczestników - jedna klasa; termin do uzgodnienia.
  Tematyka zajęć: Zapoznanie z technikami instrumentalnymi badania żywności. Zajęcia praktyczne. Samodzielne przygotowanie próbek, wykonanie pomiarów i oceny badanych produktów.
  Prowadzący: dr inż. Józef Warechowski, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej, Wydział Nauki o Żywności

 22. MODELOWANIE KOMPUTEROWE
  Czas trwania warsztatów: 2 lub 3 godziny; liczba uczestników – max. 12 osób;
  Termin do uzgodnienia. Tematyka zajęć: Zapoznanie z tematyką bryłowego modelowania komputerowego w programie SolidWorks. Zajęcia praktyczne: poznanie podstaw tworzenia projektu bryły (zabawki, mechanizmu) i przetestowanie go w przestrzeni wirtualnej oraz utworzenie pliku komputerowego umożliwiającego wykonanie modelu fizycznego na drukarce 3D
  Prowadzący: dr inż. Józef Warechowski, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej, Wydział Nauki o Żywności

 23. CO TO JEST MATERIAŁ SYPKI I SKŁAD GRANULOMETRYCZNY?
  Czas trwania warsztatów: 2 godziny; liczba uczestników – max. 12 osób; termin do uzgodnienia.
  Tematyka zajęć: Zajęcia teoretyczno-praktyczne. Uczestnicy poznają podstawowe cechy materiałów ziarnistych i ich znaczenie w procesie technologicznym oraz podczas projektowania urządzeń. W części praktycznej osobiście ustalą skład frakcyjny produktu sypkiego.
  Prowadzący: dr inż. Józef Warechowski, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej, Wydział Nauki o Żywności

 24. WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE A JAKOŚĆ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
  Czas trwania warsztatów: 3 godziny; liczba uczestników: max 16 osób;
  Tematyka warsztatów: Zapoznanie z pojęciem reologii żywności oraz jej wpływem na wytwarzanie produktów spożywczych. Zajęcia praktyczne dotyczące budowy i działania reometru rotacyjnego oraz wykorzystania technik pomiarowych właściwości reologicznych surowców i produktów spożywczych.
  Prowadząca: dr inż. Elżbieta Haponiuk, Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej, Wydział Nauki o Żywności

 25. MŁODZI ODKRYWCY NA TROPIE ZAGADEK CHEMICZNYCH
  Czas trwania warsztatów: 2 godz., zajęcia wykładowo-warsztatowe, jedna klasa, 
  Tematyka zajęć dydaktycznych: W najnowszej odsłonie warsztatów, utrzymanej w detektywistycznym klimacie, na uczestników czekają inspirujące zadania z dziedziny chemii oraz nagrody. Chemiczne laboratorium to miejsce, w którym mogą się dziać rzeczy niezwykłe. Przewodnikami w tej fascynującej podróży są nauczyciele. Zarówno pracując z podręcznikiem, jak i tworząc ciekawe eksperymenty, otwierają uczniów na niezwykły świat nauki.
  Prowadzący: dr inż. Beata Paszczyk, dr n. wet. inż. Magdalena Polak-Śliwińska - Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności

 26. SEPARUJE ZWIĄZKI, ALE ŁĄCZY LUDZI – RZECZ O CHROMATOGRAFII
  Czas trwania warsztatów: 2 godz., zajęcia wykładowo-warsztatowe, jedna klasa, 
  Tematyka zajęć dydaktycznych: Uczestnicy warsztatów zapoznają się z „chromatograficznym obiegiem” chromatografu gazowego i cieczowego, jak również będą świadkami kilku eksperymentów z wykorzystaniem tych technik.
  Prowadzący: dr n. wet. inż. Magdalena Polak-Śliwińska, dr inż. Beata Paszczyk - Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności

 27. MAGICZNE SZTUCZKI Z ŻYWNOŚCIĄ W ROLI GŁÓWNEJ
  Czas trwania warsztatów: 2 godz., zajęcia wykładowo-warsztatowe, jedna klasa, 
  Tematyka zajęć dydaktycznych: W programie warsztatów przewidziano kilka sztuczek, jak ustrzec się przed „chemią na talerzu”, czyli pokaz propagujący zdrowe odżywianie wśród młodego pokolenia.
  Prowadzący: dr n. wet. inż. Magdalena Polak-Śliwińska, dr inż. Beata Paszczyk - Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności

Zainteresowane współpracą Szkoły prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu i tematyki zajęć.

Osoba do kontaktu: dr  inż. Katarzyna Staniewska, e-mail: kasta@uwm.edu.pl