Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI

JEST DLA OSÓB, KTÓRE…

pasjonuje żywność, są zainteresowane aspektem wytwarzania żywności bezpiecznej, jak najlepszej jakości oraz wartości odżywczej, chcą  poznać tajniki kształtowania smaku i innych cech sensorycznych żywności a także są zainteresowane procesami pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji żywności.

POSZUKUJĄ …

programu studiów, który pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności
w zakresie produkcji żywności, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa, jakości i certyfikacji żywności, systemów gwarantujących jakość i zasad urzędowej kontroli żywności, aspektów środowiskowych pozyskiwania surowców spożywczych i ich przetwarzania, programu, w którym uwzględniono  realizację  praktyk zawodowych w wiodących przedsiębiorstwach łańcucha żywnościowego oraz jednostkach nadzoru i jednostkach certyfikujących .

CHCĄ ZOSTAĆ ...

 • specjalistą ds. jakości,
 • specjalistą ds. bezpieczeństwa żywności,
 • analitykiem żywności – laborantem,
 • specjalistą/konsultantem w firmach doradczych i badawczo-rozwojowych,
 • specjalistą ds. certyfikacji,
 • pracownikiem nadzoru sanitarnego i handlowego
 • menedżerem ds. jakości,

KIERUNEK  BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI  JEST NOWOŚCIĄ W OFERCIE KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI UWM W OLSZTYNIE

Program studiów na kierunku BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI , został opracowany z myślą o zdobywaniu doświadczenia akademickiego, w oparciu o ekspercką wiedzę pracowników Wydziału Nauki o Żywności, a także dzięki silnej współpracy  naszego wydziału z  otoczeniem gospodarczym oraz praktykami. 

Dzięki praktycznym metodom nauczania, w oparciu o doskonałą i nowoczesną  infrastrukturę dydaktyczno – badawczą  studenci studiów inżynierskich nie tylko zasmakują  czym jest studiowanie, ale także  będą realizować projekty oparte o rzeczywiste scenariusze.

Szczegółowe informacje o kierunku:

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy: 

inżynier

Efekty kształcenia: 

zobacz

Sylwetka absolwenta: 

zobacz

Plan studiów: 

zobacz

Studia niestacjonarne:

nie

Kończąc inżynierskie (3,5 roku) studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI możesz kontynuować przygodę ze studiowaniem na studiach magisterskich(1,5 roku)  na  kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, w zakresie:  

 • Technologia żywności,
 • Inżynieria przetwórstwa żywności
 • Żywienie człowieka
 • Food engineering (studia w języku  angielskim)