Infrastruktura badawcza

NAJWAŻNIEJSZE PRACOWNIE NAUKOWE FUNKCJONUJĄCE NA WYDZIALE NAUKI O ŻYWNOŚCI:
  

Pracownia Elektronowej Mikroskopii Skaningowej

Pracownia Mikroskopii optycznej

Pracownia Instrumentalnej Analizy Barwy 

Pracownie Instrumentalnych Pomiarów Tekstury Żywności

Pracownia Inżynierii Komórkowej

Pracownia Metrologii Technicznej

Pracownia Oceny Jakości Technologicznej Ziarna Zbóż i Nasion

Pracownia do Oceny Stanu Odżywienia Metodami Antropometrycznymi

Pracownia Procesów Biotechnologicznych 

Pracownia Badań Proteomicznych

Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej.

Pracownia Spektroskopii Akustycznej

Pracownia Spektroskopii Molekularnej

Pracownia Spektrofluorymetrii

Pracownia Spektroskopii Jądrowej

Pracownia: stanowisko do pomiarów elektroenergetycznych (przewoźne)

Pracownie: stanowiska badawcze do Komputerowej Analizy Obrazu

Pracownia: urządzenie do presuryzacji

Pracownia Właściwości Fizycznych Żywności

Pracownie Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej

Pracownie Sensoryczne

Pracownia Mikrobiologii Prognostycznej

Pracownia Analiz Instrumentalnych Mleka

Pracownia Badania Jakości Opakowań

Pracownia Właściwości Reologicznych i Termicznych Lipidów

Pracownie Hali Technologicznej: 

  • odbioru i magazynowania surowców płynnych głównie mleka,
  • wstępnej obróbki technologicznej,
  • układy pasteryzacji i obróbki UHT,
  • produkcji masła metodą periodyczną i ciągłą,
  • produkcji serów i preparatów białkowych,
  • produkcji twarogów i preparatów białkowych,
  • procesów membranowych (różne systemy modułowe),
  • układy wyparne, układy suszarnicze,
  • urządzenia i aparaty chłodnicze,
  • urządzenia i systemy myjące

Pracownie Hali Inżynierii i Aparatury Procesowej