magnify

Zamówienie na realizację zadań przewidzianych dla doktoranta

Opublikowano 5 maja 2021 w Zamówienia

Zaprasza do złożenia ofert na realizację zadań przewidzianych dla doktoranta w projekcie Opracowanie innowacyjnych, inteligentnych narzędzi monitorujących występowanie zgnilca złośliwego (amerykańskiego) oraz podwyższonego poziomu porażenia Varroa destructor w rodzinach pszczoły miodnej realizowanym na podstawie Umowy o dofinansowanie z dn. 18 stycznia 2018 r.  nr BIOSTRATEG3/10/NCBR/2017.

Zadanie 9 Projektu – Badania i rozwój prototypu komercyjnego systemu pomiarowego w warunkach terenowych i laboratoryjnych (okres realizacji Zadania 1.01.2020 r.-30.06.2021 r.):

Stworzenie (współtworzenie) dzieła w postaci opracowania pt. „Skuteczność komercyjnej wersji urządzenia Beesensor v2. w wykrywaniu zgnilca amerykańskiego w rodzinach pszczelich na podstawie badań terenowych”.
 

Zamówienie na realizację zadań realizację zadań związanych z chorobami pszczół

Opublikowano 5 maja 2021 w Aktualności

Zaprasza do złożenia ofert na realizację zadań związanych z chorobami pszczół w projekcie Opracowanie innowacyjnych, inteligentnych narzędzi monitorujących występowanie zgnilca złośliwego (amerykańskiego) oraz podwyższonego poziomu porażenia Varroa destructor w rodzinach pszczoły miodnej realizowanym na podstawie Umowy o dofinansowanie z dn. 18 stycznia 2018 r.  nr BIOSTRATEG3/10/NCBR/2017.

Zadanie 9 Projektu – Badania i rozwój prototypu komercyjnego systemu pomiarowego w warunkach terenowych i laboratoryjnych (okres realizacji Zadania 1.01.2020 r.-30.06.2021 r.): Stworzenie (współtworzenie) dzieła w postaci opracowania pt. „Skuteczność komercyjnej wersji urządzenia Beesensor v2. w wykrywaniu zgnilca amerykańskiego w rodzinach pszczelich na podstawie badań terenowych”, w zakresie opisania w ww. dziele przydatności urządzenia Beesensor v2. jako narzędzia diagnostycznego zgnilca amerykańskiego.

Zapytanie-Ofertowe-weterynaryjnie

 

Zamówienie na dostawę węzy w projekcie BIOSTRATEG3/10/NCBR/2017

Opublikowano 10 grudnia 2020 w Aktualności

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę węzy w projekcie BIOSTRATEG3/10/NCBR/2017.

Zapytanie-Ofertowe-węza grudzien 2020

 

Zamówienie na usługę testowania systemu przez pszczelarzy (przez 19 pszczelarzy hobbystów i przez 5 pszczelarzy zawodowych) w projekcie BIOSTRATEG3/10/NCBR/2017

Opublikowano 27 sierpnia 2020 w Zamówienia

Zapraszamy do złożenia ofert na usługę testowania systemu przez pszczelarzy (przez 19 pszczelarzy hobbystów i przez 5 pszczelarzy zawodowych) w ramach realizowanego projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnych, inteligentnych narzędzi monitorujących występowanie zgnilca złośliwego (amerykańskiego) oraz podwyższonego poziomu porażenia Varroa destructor w rodzinach pszczoły miodnej” realizowanym na podstawie Umowy o dofinansowanie z dn. 18 stycznia 2018 r.  nr BIOSTRATEG3/10/NCBR/2017.

Zapytanie Ofertowe – testowanie systemu 1.0

Protokół przekazania urządzenia

ankieta użytkownika

Procedura testowania urządzenia

 

Zamówienie tłumaczenia na język angielski tekstów do publikacji naukowych w zakresie pszczelarstwa i nauk technicznych oraz korekta powstałych tekstów anglojęzycznych w projekcie BIOSTRATEG3/10/NCBR/2017

Opublikowano 7 lutego 2019 w Zamówienia

Zapraszamy do złożenia ofert na tłumaczenie na język angielski tekstów do publikacji naukowych w zakresie pszczelarstwa i nauk technicznych oraz korekta powstałych tekstów anglojęzycznych w ramach realizowanego projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnych, inteligentnych narzędzi monitorujących występowanie zgnilca złośliwego (amerykańskiego) oraz podwyższonego poziomu porażenia Varroa destructor w rodzinach pszczoły miodnej” realizowanym na podstawie Umowy o dofinansowanie z dn. 18 stycznia 2018 r.  nr BIOSTRATEG3/10/NCBR/2017.

Zapytanie-Ofertowe-tłumacz

 

Zamówienie na usługę mikrobiologiczną w projekcie BIOSTRATEG III (BIOSTRATEG3/343779/10/NCBR/2017)

Zapraszamy do składania ofert na usługę mikrobiologiczną

http://www.uwm.edu.pl/pszczoly/wp-content/uploads/2018/08/Zapytanie-Ofertowe-usługa-mikrobiologiczna.doc

 

Zamówienie na cieplarki w projekcie BIOSTRATEG III (BIOSTRATEG3/343779/10/NCBR/2017)

Opublikowano 2 sierpnia 2018 w Aktualności

zapraszamy do składania ofert na cieplarki

http://www.uwm.edu.pl/pszczoly/wp-content/uploads/2018/08/Zapytanie-Ofertowe-cieplarki-lipiec-2018.doc

 

Zamówienie na wolumeter powietrza ulowego w projekcie BIOSTRATEG III (BIOSTRATEG3/343779/10/NCBR/2017)

Opublikowano 2 sierpnia 2018 w Aktualności

Zapraszamy do składania ofert na wolumeter powietrza ulowego.

 

http://www.uwm.edu.pl/pszczoly/wp-content/uploads/2018/08/Zapytanie-Ofertowe-wolumeter-lipiec-2018.doc

 

Zamówienie na leki przeciwwarrozowe w projekcie BIOSTRATEG III (BIOSTRATEG3/343779/10/NCBR/2017)

Opublikowano 2 sierpnia 2018 w Aktualności

Zapraszamy do złożenia ofert na leki przeciwwarrozowe.

 

 

http://www.uwm.edu.pl/pszczoly/wp-content/uploads/2018/08/Zapytanie-Ofertowe-leki-przeciwwarrozowe-lipiec-2018.doc

 

Zapraszenie do złożenia ofert na realizację zadań przewidzianych dla pracownika pomocniczego w projekcie BIOSTRATEG III (BIOSTRATEG3/343779/10/NCBR/2017)

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zadań przewidzianych dla pomocniczego w projekcie. W załączeniu dokumentacja konkursowa.

Zapytanie-Ofertowe-pracownik-pomocniczy pszczoły