magnify
Home 2009

2009

PRACE ORYGINALNE

 1. Wilde J., Bratkowski J., Siuda M. 2009. Brood and Bee Production in Honey Bee Colonies in the Warmia and Mazury Region of Poland. Journal of Apicultural Science, 53 (2): 5-18.
 2. Siuda M., Wilde J., Bąk B., Kobylińska M. 2009. Impact of Sequence of Particular Drones Semen Administration on Quantify of Their Own Progeny After Instrumental Insemination. Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW, Animal Science, 46: 109-114.
 3. Bąk B., Wilde J., Siuda M., Kobylińska M. 2009. Comparison of two methods of monitoring honeybee infestation with Varroa destructor mite. Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Anim. Sci., 46: 33-38.
KSIĄŻKI, PODRĘCZNIKI I SKRYPTY

Wilde J. 2009. Redakcja merytoryczna podręcznika: Pszczoły miodne. Organizacja pasieki. Pozyskiwanie miodu. Spurgin Armin. Wydawnictwo RM. Warszawa: 1-120.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE I INNE

 1. Bratkowski J., Wilde J. 2009. Upowszechnianie wiedzy pszczelarskiej. Pasieka, 1(33): 26-30.
 2. Bratkowski J., Wilde J., Lisner G. 2009. Wyniki badań jakości węzy na polskim rynku. Pszczelarstwo, 60 (10): 2-4.
 3. Wilde J. 2009. Aktualne problemy krajowej hodowli pszczół. Pasieka, 7 [35](3): 26-29.
 4. Wilde J. 2009. Czego można nauczyć się poznając pszczelarstwo innych krajów? Konferencja szkoleniowa NOWE TECHNOLOGIE W GOSPODARCE PASIECZNEJ w ramach Wsparcie Produkcji i Zbytu Miodu. 13-15.02. WZP Rzeszów: 50-56.
 5. Wilde J. 2009. Czego można nauczyć się poznając pszczelarstwo innych krajów? Konferencja szkoleniowa NOWE TECHNOLOGIE W GOSPODARCE PASIECZNEJ. 13-15.02. WZP Rzeszów: 50-56.
 6. Wilde J. 2009. Inne przyczyny masowego ginięcia pszczół. Pszczelarstwo, 60 (4): 2-4.
 7. Wilde J. 2009. Masowe ginięcie rodzin pszczelich. Konferencja szkoleniowa NOWE TECHNOLOGIE W GOSPODARCE PASIECZNEJ w ramach Wsparcie Produkcji i Zbytu Miodu. 13-15.02. WZP Rzeszów: 33-40.
 8. Wilde J. 2009. Masowe ginięcie rodzin pszczelich. Konferencja szkoleniowa NOWE TECHNOLOGIE W GOSPODARCE PASIECZNEJ. 13-15.02. WZP Rzeszów: 33-40.
 9. Wilde J. 2009. Polskie uczestnictwo w projekcie UE. Konferencja szkoleniowa NOWE TECHNOLOGIE W GOSPODARCE PASIECZNEJ w ramach Wsparcie Produkcji i Zbytu Miodu. 13-15.02. WZP Rzeszów: 3-9.
 10. Wilde J. 2009. Polskie uczestnictwo w projekcie UE. Konferencja szkoleniowa NOWE TECHNOLOGIE W GOSPODARCE PASIECZNEJ. 13-15.02. WZP Rzeszów: 3-9.
 11. Wilde J. 2009. Polubić pszczoły. Cz. IX. O rabunkach w pasiece, które są niezwykle groźne ze względu na rozprzestrzenianie sie chorób, oraz o poszerzaniu gniazda rodziny pszczelej. Dodatek on-line do „Magazynu Weterynaryjnego” (www.magwet.pl): 1-6. http://www.magwet.pl/index.php?mid=5&menu=2&smenu=7&article=23
 12. Wilde J. 2009. Polubić pszczoły. Cz. X. O przesiedlaniu pszczół, postępowaniu z rodzinami, w których pojawiły się trutówki, a także o pierwszym wiosennym oblocie oczyszczającym. Dodatek on-line do „Magazynu Weterynaryjnego” (www.magwet.pl): 1-6. http://www.magwet.pl/index.php?mid=5&menu=2&smenu=7&article=25
 13. Wilde J. 2009. Polubić pszczoły. Cz. XI. O przyspieszaniu rozwoju wiosennego rodzin, głównym przeglądzie wiosennym oraz o rójce i jej konsekwencjach w pasiece. Dodatek on-line do „Magazynu Weterynaryjnego” (www.magwet.pl): 1-6. http://www.magwet.pl/index.php?mid=5&menu=2&smenu=7&article=27
 14. Wilde J. 2009. Pozyskiwanie obnóży pyłkowych z wykorzystaniem poławiaczy powałkowych. Pszczelarstwo, 60 (5): 12-14.
 15. Wilde J. 2009. Sposoby użytkowania poławiaczy powałkowych. Pszczelarstwo, 60 (6): 16-18.
 16. Wilde J. 2009. Światowe współzawodnictwo w poszukiwaniu roztoczy Varroa. Pszczelarstwo, 60 (8): 2.
 17. Wilde J. 2009. Varroa destructor a CCD i zapobieganie masowym ginięciom pszczół. Pszczelarstwo, 60 (3): 2-4.
 18. Wilde J., Woyke J., Wilde M. 2009. „Rozwój pszczelarstwa i jego wpływ na rolnictwo górskie”. II Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska w Bhutanie, 2008. Pszczelarstwo, 60 (5): 2-4.
 19. Wilde J., Woyke J., Wilde M. 2009. Poznajemy pszczelarstwo Bhutanu pokonując sto tysięcy zakrętów Niebiańskim Traktem. Pszczelarstwo, 60 (6): 2-4.
 20. Wilde J., Woyke J., Wilde M. 2009. W poszukiwaniu olbrzymiej pszczoły skalnej Apis laboriosa w Bhutanie. Pszczelarstwo, 60 (7): 2-4.

 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH KRAJOWYCH

 1. Prabucki J., Bratkowski J., Chuda-Mickiewicz B., Jasiński Z., Madras-Majewska B., Samborski J., Siuda M., Wilde J., Woyke J. 2009. Zimowanie matek pszczelich w ulikach z rodzinkami o różnej sile. 10-11 marca Puławy. 46. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 85.
 2. Siuda M., Wilde J., Bąk B., Kobylińska M. 2009. Wpływ kolejności wprowadzania nasienia trutni podczas sztucznego unasienienia na ilość potmostwa własnego. Konferencja naukowa: Nauka praktyce – produkcja zwierzęca w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. SGGW. Ciechanowiec, 15-16.10.2009: 25.
 3. Bąk B., Wilde J., Siuda M., Kobylińska M. 2009. Porównanie dwóch metod badania porażenia pszczół przez Varroa destructor mite. Konferencja naukowa: Nauka praktyce – produkcja zwierzęca w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. SGGW. Ciechanowiec, 15-16.10.2009: 15.
UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH ZAGRANICZNYCH

 1. Topolska G., Wilde J., Bober A., Semkim P., Bieńkowska M., Panasiuk B. 2009.Colony losses in Poland in the winter of 2007/2008. 4th COLOSS Conference Prevention of honeybee COlony LOSSes. Zagreb, Croatia, 3-4 March 2009. Proceedings: 33-34.
 2. Wilde J. 2009.Detection of Varroa mite with use of sugar powder. Work Shop COST-FA0803-290709-05908, STANDARDIZATION OF METHODS II: Vitality testing Bee Institute Kirchhain, Germany, 28.07.-02.08.2009. Proceedings: 16.
 3. Büchler R, Heidinger I, Meixner M, Bienkowska M, Panasiuk B, Le Conte I, Crauser D, Costa C, Hatjina F, Kence M, Kezic N, Korpela S, Kryger P, Murilhas A, Uzunov A, Wilde J. 2009. European test on genotype – environment interactions. 5th COLOSS Conference, SupAgro, 2, Place Pierre Viala 34060, Montpellier, France, 14-15th September 2009. Proceedings: 17.