magnify
Home Publikacje 1981-1990

Publikacje 1981-1990

PRACE ORYGINALNE

 1. Wilde J. 1987. Development and productivity of honeybee colonies with naturally and artificially inseminated queens. Proc. Inter. Apic. Cong. (Apimondia) 31: 442-445. To samo w języku: francuskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim
 2. Bobrzecki J., Wilde J. 1987. The influence of pollen trapping upon the development and productivity of weak and strong honeybee colonies. Proc. Inter. Apic. Cong. (Apimondia) 31: 421-424. To samo w języku: francuskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim
 3. Romaniuk K., Bobrzecki J., Wilde J. 1987. The influence of Varroa jacobsoni infestation upon the development of bee queens. Proc. Inter. Apic. Cong. (Apimondia) 31: 259-263. To samo w języku: francuskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim
 4. Romaniuk K., J. Bobrzecki, J. Wilde, 1988: Wpływ inwazji Varroa jacobsoni na rozwój matek pszczelich. Wiadomości parazytologiczne, 34 (3): 295-300.
 5. Bobrzecki J., J. Wilde, 1989: Produkcja „jarzębinowego syropu pszczelego” w rodzinach pszczelich o zróżnicowanej sile. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Zootechnica, 32: 421-251.
 6. Bobrzecki J., J. Wilde, 1989: Wpływ odławiania obnóży pyłkowych na rozwój rodzin pszczelich. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst., Zootechnica , 32: 253-262.
 7. Bobrzecki J., Wilde J. 1989. Queen rearing under conditions of apiary infestation with Varroa mite. Workshop on Parasitic Bee Mites and Their Control. FAO UN. Rome: 15-23.
 8. Wilde J., Cichoń J. 1990. Pozyskiwanie obnóży pyłkowych jako sposób na poprawę opłacalności produkcji pasiecznej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesne problemy pszczelarstwa w Polsce. AR-T Olsztyn: 138-145.
 9. Wilde J., Krukowski R. 1990. Wiosenne podkarmianie rodzin pszczelich nawilżonymi obnóżami pyłkowymi. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesne problemy pszczelarstwa w Polsce. AR-T Olsztyn: 146-158.
 10. Wilde J. 1990: Poisoning with Mercury of Honeybee Queens During Their Development. Annale UMCS Lublin, Sectio DD, 45 (9): 65-67.
 11. Wilde J., J. Bobrzecki, 1990: Wpływ odymiania rodzinek weselnych Apiwarolem, Warrosektem oraz Folbeksem lub Fumilatem na matki pszczele, czerw i pszczoły. Annale UMCS Lublin, Sectio DD, 45 (10): 69-72.

ARTYKUŁY NAUKOWE

 1. Bobrzecki J., Wilde J., Turzyński J., Walicki J., Wyszyński M. 1981. Stan pszczelarstwa w Rejonie Zamkniętym Hodowli Pszczoły Augustowskiej, część II. Pszczelarstwo, 32 (9): 2-4.
 2. Bobrzecki J., Wilde J., Drozdowska Z., Walicki J. 1981. Stan pszczelarstwa w Rejonie Zamkniętym Hodowli Pszczoły Augustowskiej, część I. Pszczelarstwo, 32 (8): 4-5 i 9.
 3. Wilde J. 1983. Uwagi na temat przekazywania niektórych cech u pszczół. Pszczelarstwo, 34 (6): 3-4.
 4. Szutowski Z., Bobrzecki J., Wilde J. 1983. Prototyp miodarki promienisto-tangensowej. Pszczelarstwo, 35 (7): 11-13.
 5. Bobrzecki J., Wilde J. 1984. Gospodarka w pasiekach opanowanych przez warrozę. Pszczelarstwo, 35 (7): 11-13.
 6. Wilde J. 1985. Przyczyny dużych strat w pasiekach po zimowli w makroregionie północno-wschodnim. Pszczelarstwo, 36 (10): 10-11.
 7. Bobrzecki J., Wilde J. 1985. Wychów matek w pasiekach opanowanych przez warrozę. Pszczelarstwo, 36 (1): 4-6.
 8. Bobrzecki J., Wilde J. 1986. Odławianie pyłku przy użyciu różnych poławiaczy. Pszczelarstwo, 37 (2): 13-14.
 9. Bobrzecki J., Łutowicz Z., Wilde J. 1986. Powałkowy poławiacz pyłku. Pszczelarstwo, 37 (1): 11-12.
 10. Wilde J., Bobrzecki J. 1989. Użytkowanie powałkowego poławiacza pyłku. Pszczelarstwo, 40 (5): 14-15.
 11. Bobrzecki J., Wilde J. 1989. Wpływ pozyskiwania obnóży pyłkowych przy użyciu różnych rodzajów i technik poławiania na rodziny pszczele. Krajowe Sympozjum: „Pyłek kwiatowy – pozyskiwanie, przetwarzanie i zastosowanie w lecznictwie”. Częstochowa. Materiały konferencyjne: 13-33.
 12. Bobrzecki J., Wilde J. 1989. Jakość matek wychowywanych w rodzinach pszczelich porażonych warrozą. Pszczelarstwo, 40 (1): 3-5.
 13. Bobrzecki J., Wilde J. 1989. Wymiana matek w pasiece doświadczalnej przed i po pojawieniu się warrozy. Pszczelarstwo: 40 (2): 2-3.
 14. Bobrzecki J., Wilde J., Łutowicz Z. 1989. Szafkowa suszarka do pyłku. Pszczelarstwo, 40 (10-11-12): 16-17.
 15. Bobrzecki J., Wilde J., Łutowicz Z. 1989. Dennica głęboka z poławiaczem pyłku. Pszczelarstwo, 40 (7): 17-18.
 16. Bobrzecki J., Łutowicz Z., Wilde J. 1989. Udoskonalony powałkowy poławiacz pyłku. Pszczelarstwo, 40 (5): 16-18.
 17. Bobrzecki J., Wilde J., Łutowicz Z. 1990. Wialnia do pyłku. Pszczelarstwo. 41 (6): 12-14.

KSIĄŻKI, PODRĘCZNIKI, SKRYPTY

 1. Bobrzecki J., Wilde J. 1985: Kierunki rozwoju konstrukcji uli i sprzęt pasieczny. [Currents of construction development of beehives and beekeeping equipment]. Dzierżon’s Beekeeping Calendar for 1986. Collective work. Instytut Śląski, Opole: 119-129.
 2. Bobrzecki J., Wilde J. 1986: Poławianie pyłku w pasiekach oraz jego konserwacja i zastosowanie. [Pollen trapping in apiary and pollen preservation and utilization]. Dzierżon’s Beekeeping Calendar for 1987. Collective work. Instytut Śląski, Opole: 85-102.
 3. Bobrzecki J., Wilde J. 1988: Metody prowadzenia pasiek porażonych warrozą. [Methods of management of apiary infested with Varroa jacobsoni]. Dzierżon’s Beekeeping Calendar for 1989. Collective work. Instytut Śląski, Opole: 72-82.
 4. Bobrzecki J., Wilde J. 1989: Ule, budowle pasieczne i sprzęt pszczelarski. [Beehives and beekeeping building and equipment]. Encyclopaedia of Beekeeping. Collective work. PWRiL, Warszawa, 1989.
 5. Bobrzecki J., Wilde J. 1989: Ule i sprzęt pasieczny. [Beehives and beekeeping equipment]. Terminarz pszczelarski. [Time-table of beekeeping]. Collective work. PWRiL, Warszawa, 1989.
 6. Bobrzecki J., Wilde J. 1990: Pozyskiwanie i zagospodarowywanie obnóży pyłkowych. [Pollen trapping and the use of pollen loads]. PWRiL, Oddział w Poznaniu: 1-96.
ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE I INNE

 1. Bobrzecki J., Wilde J. 1982. Warroza – nowa, groźna choroba inwazyjna. Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego, Zarzeczewo: 1-13. (Broszura).
 2. Bobrzecki J., Wilde J. 1984. Warroza – najgroźniejsza choroba rodzin pszczelich. WOPR, Zarzeczewo: 1-17. (Broszura).
 3. Wilde J. 1987. Pyłek kwiatowy – pozyskiwanie, przetwarzanie i zastosowanie w lecznictwie. Pszczelarstwo, 38 (10): 3-4.
 4. Bobrzecki J., Wilde J. 1987. Metody pozyskiwania pyłku kwiatowego. „Pyłek kwiatowy – pozyskiwanie, przetwarzanie i zastosowanie w lecznictwie”. Częstochowa. Materiały konferencyjne: 12-23.
 5. Bobrzecki J., Wilde J. 1987. Pozyskiwanie pyłku pszczelego w pasiekach. WOPR, Zarzeczewo: 1-23. (Broszura).
 6. Bobrzecki J., Wilde J. 1988. Vplyv odebrania pel’ovych obnozok na rozvoj a vykon vćelstiev. Vćelar, 62 (6): 134.
 7. Wilde J. 1989. Warunki intensywnego rozwoju rodzin pszczelich po oblocie. Pszczelarstwo, 40 (3): 10-12.
 8. Wilde J. 1989. Główny przegląd wiosenny i sposoby przyspieszania rozwoju wiosennego rodzin. Pszczelarstwo 40 (4): 11-14.
 9. Wilde J. 1989. Warunki maksymalnego wykorzystania pożytku z rzepaku ozimego. Pszczelarstwo, 40 (5): 11-13.
 10. Wilde J. 1989. Zapobieganie i zwalczanie rójki w pasiece. Pszczelarstwo, 40 (6): 9-11.
 11. Wilde J. 1989. Wykorzystanie pożytków w lipcu i ostatnie miodobranie. Pszczelarstwo, 40 (7): 12-14.
 12. Wilde J. 1989. Jak zimować pszczoły? Pszczelarstwo, 40 (2): 12-13.
 13. Wilde J. 1989. Pszczelarstwo zimą. Pszczelarstwo, 40 (1): 13-14.
 14. Wilde J. 1989. Karmienie i przygotowanie rodzin pszczelich do zimowli. Pszczelarstwo, 40 (8-9): 13-15.
 15. Wilde J. 1989. Prace pielęgnacyjne na pasieczysku przed zimą. Pszczelarstwo, 40 (10-11-12): 9-10.
 16. Bobrzecki J., Wilde J. 1989. Wpływ odymiania rodzinek weselnych Apiwarolem, Warrosektem, Folbeksem lub Fumilatem na matki pszczele, czerw i pszczoły. Pszczelarstwo, 40 (3): 2-3.
 17. Romaniuk K., Bobrzecki J., Wilde J. 1989. Wpływ inwazji Varroa jacobsoni na rozwój matek pszczelich. Pszczelarstwo, 40 (5): 10.
 18. Wilde J. 1990. Ul obserwacyjny. Pszczelarstwo, 41 (10): 14.
 19. Wilde J. 1990. Pamięci Profesora Jerzego Bobrzeckiego. 7. Naukowa Konferencja „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”. Olsztyn. Materiały konferencyjne: 1-10.
 20. Wilde J. 1990. Prace pasieczne w listopadzie i grudniu. Pszczelarstwo, 41 (1-2-3): 12-13 i 20.
 21. Wilde J. 1990. Konsekwencje niewłaściwego obliczania długości okresów rozwojowych w potomstwie Varroa jacobsoni. Pszczelarstwo, 41 (7): 6.
 22. Wilde J. 1990. Pamięci Prof. dr. hab. Jerzego Bobrzeckiego. Pszczelarstwo, 41 (4): 2-3.
 23. Wilde J. 1990. Profesor Jerzy Bobrzecki. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesne problemy pszczelarstwa w Polsce. AR-T Olsztyn: 6-28.
 24. Wilde J. 1990. Scenariusz do filmu: Poddawanie matek pszczelich. Maszynopis: 1-17.
 25. Wilde J. 1990. Komentarz do filmu: Poddawanie matek pszczelich. Maszynopis: 1-8.
 26. Wilde J. 1990. Wpływ technologii pozyskiwania obnóży na rozwój rodzin i wydajność miodową. Pszczelarstwo, 41 (9): 18.
UDZIAŁ W KONFERENCJACH KRAJOWYCH

 1. Wilde J. 1981. Wpływ pielęgnacji matek pszczelich przed i po sztucznej inseminacji na efektywność tego zabiegu. 19. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 26.
 2. Bobrzecki J., Wilde J. 1984. Zastosowanie uli obserwacyjnych w dydaktyce i badaniach. 21. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 1.
 3. Romaniuk K., Bobrzecki J., Wilde J. 1984. Wpływ inwazji Varroa jacobsoni na rozwój matek pszczelich w warunkach laboratoryjnych. 21. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 18.
 4. Bobrzecki J., Wilde J. 1985. Próba przyspieszenia rozwoju rodzin poprzez podgrzewanie uli przy użyciu prądu elektrycznego o napięciu 24 V. 22. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 1.
 5. Bobrzecki J., Wilde J. 1985. Wpływ poławiania pyłku na wychów czerwiu w rodzinach pszczelich. 22. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 2-3.
 6. Romaniuk K., Wilde J., Bobrzecki J. 1985. Rozwój matek pszczelich w warunkach inwazji mateczników przez Varroa jacobsoni. 22. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 20-21.
 7. Wilde J., Bobrzecki J. 1986. Wpływ pozyskiwania obnóży na produkcyjność rodzin pszczelich. 23. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 26-27.
 8. Bobrzecki J., Wilde J. 1986. Wpływ podkarmiania pobudzającego z dodatkiem pyłku na rozwój i produkcyjność rodzin. 23. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 2-3.
 9. Wilde J. 1987. Rozwój i produkcyjność rodzin z matkami naturalnie i sztucznie unasienianymi, posiadającymi różną liczbę plemników w zbiorniczkach nasiennych. 24. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 30-31.
 10. Wilde J. 1987. Zatrucie rtęcią matek pszczelich w czasie ich rozwoju. 24. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 32-32.
 11. Bobrzecki J., Wilde J. 1987. Wpływ pozyskiwania obnóży na rozwój i produkcyjność rodzin słabych i silnych. 24. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 1.
 12. Bobrzecki J., Wilde J., Kruk C. 1987. Wpływ odymiania przeciw warrozie na efekt unasieniania się i czerwienia matek pszczelich. 24. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 2.
 13. Bobrzecki J., Wilde J. 1988. Wartość użytkowa matek pszczelich w zależności od szybkości rozpoczynania czerwienia. 25. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 1-2.
 14. Bobrzecki J., Wilde J. 1988. Wpływ odymiania preparatami warrozobójczymi na rezultaty unasieniania się i wartość użytkową matek pszczelich. 25. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 2-3.
 15. Bobrzecki J., Wilde J. 1989. Metody gospodarki pasiecznej wpływające na zwiększenie produkcji obnóży pyłkowych. 26. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 1-2.
 16. Bobrzecki J., Wilde J. 1989. Wpływ metod tworzenia nowych rodzin na rozwój i produkcyjność macierzaków. 26. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 2-3.
 17. Bobrzecki J., Wilde J. 1990. Porównanie dwóch sposobów pielęgnacji rodzin w ulach wielokorpusowych wczesną wiosną. 27. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 1-2.
 18. Bobrzecki J., Wilde J. 1990. Wykorzystanie upraw bobiku jako bazy pożytkowej dla pszczół w warunkach intensywnej produkcji. 27. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 2-3.
 19. Wilde J. 1990. Sposoby racjonalnej odbudowy pasiek wyniszczanych przez Varroa jacobsoni. 7. Konferencja Naukowa „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”. Olsztyn. Materiały konferencyjne: 17-19.
UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH ZAGRANICZNYCH

 1. Wilde J. 1986. Comparison of growth and productivity of bee colonies with artificially and naturally inseminated queens. The Apimondia Symposium „Scientific and Commercial Insemination of Queens”. Toulouse. France. Abstracts: 33-34.
 2. Wilde J. 1987. Entwicklung und Produktivität der Bienenvölker mit natürlich und künstlich gepaarten Bienenköniginnen. 31. Inter. Apic. Cong. (Apimondia). Warschau. Polen. Resümees der Referate: 169-170.
 3. Bobrzecki J., Wilde J. 1987. Queens rearing under conditions of apiary infestation with Varroa mite. Workshop on Parasitic Bee Mites and Their Control. Puławy. Poland. AGS:BMC/87/11: 1-11.
 4. Bobrzecki J., Wilde J. 1987. The influence of pollen trapping upon the development and productivity of weak and strong honeybee colonies. 31. Inter. Apic. Cong. (Apimondia). Warsaw. Poland. Abstracts: 178-179.
 5. Bobrzecki J., Wilde J., Kruk C. 1987. Einfluß der Räucherung im Fall von Varroatose auf die erfolgreiche Paarung und Eiablage der Bienenköniginnen. 31. Inter. Apic. Cong. (Apimondia). Warschau. Polen. Resuemees der Referate: 120.
 6. Romaniuk K., Bobrzecki J., Wilde J. 1987. Influence of Varroa jacobsoni infestation upon the development of bee queens. 31. Inter. Apic. Cong. (Apimondia).Warsaw. Poland. Abstracts: 112.
 7. Wilde J. 1989. Poisoning with mercury of bee queens during their development. 32. Inter. Apic. Cong. (Apimondia). Rio de Janeiro Brasil. Abstracts: 209-210.
 8. Bobrzecki J., Wilde J. 1989. Influence of fumigating with preparations against Varroa jacobsoni upon use value of honeybee queens. 32. Inter. Apic. Cong. (Apimondia). Rio de Janeiro, Brasil. Abstracts: 139-140.