magnify
Home Publikacje 1991-1995

Publikacje 1991-1995

PRACE ORYGINALNE

 1. Bobrzecki J., Wilde J. 1991. Wpływ pozyskiwania obnóży trzema rodzajami poławiaczy pyłku na rozwój i produkcyjność rodzin pszczelich. Pszczeln. Zesz. Nauk., 35: 19-27.
 2. Wilde J., Koeniger N. 1992. Selektion auf Verkürzung der Zellverdeckelungsdauer (ZVD) der Arbeiterinnenbrut von Apis mellifera carnica. Annale UMCS Lublin, Sectio DD, 47 (25): 133-136.
 3. Wilde J., Siuda M. 1992. Próba selekcji na skrócenie stadium czerwia zasklepionego u pszczoły miodnej Apis mellifera carnica. Annale UMCS Lublin, Sectio DD, 47 (26): 137-140.
 4. Wilde J., Bobrzecki J., Krukowski R. 1993. Uprawy bobiku jako źródło pożytku nektarowego i pyłkowego dla pszczół w warunkach intensywnej agrotechniki. Biul. Nauk. Akad. Roln. Techn. w Olsztynie, 12 (2): 205-208.
 5. Bobrzecki J., Wilde J., Krukowski R. 1994. Wpływ odymiania Apiwarolem, Warrosektem oraz Folbexem lub Fumilatem na długość użytkowania matek oraz rozwój i produkcyjność rodzin. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst., Zootechnica, 39: 213-220.
 6. Bobrzecki J., Wilde J., Krukowski R. 1994. Wpływ podkarmiania pobudzającego pyłkiem kwiatowym na rozwój i produkcyjność rodzin. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst., Zootechnica, 39: 193-203.
 7. Wilde J. 1994. Wpływ sposobu przetrzymywania matek pszczelich przed i po inseminacji na rezultaty tego zabiegu. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst., Zootechnica, 39: 153-166.
 8. Wilde J. 1994. Porównanie rozwoju i produkcyjności rodzin z matkami naturalnie unasienionymi oraz inseminowanymi przetrzymywanymi przed i po zabiegu w różnych warunkach. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Zootechnica, 39: 135-152.
 9. Wilde J., Bobrzecki J. 1994. Wartość użytkowa matek pszczelich rozpoczynających czerwić w różnym terminie po unasienieniu. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Zootechnica, 39: 205-212.
 10. Wilde J., Krukowski R., Bobrzecki J. 1994. Porównanie metod gospodarki pasiecznej umożliwiających zwiększenie ilości pozyskiwanych obnóży pyłkowych. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Zootechnica, 39: 181-191.
 11. Wilde J., Krukowski R., Bobrzecki J. 1994. Wpływ metod tworzenia nowych rodzin na rozwój i produkcyjność macierzaków. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Zootechnica, 39: 123-133.
 12. Wilde J., Krukowski R., Bobrzecki J. 1994. Wpływ zimowania rodzin pszczelich w jednym korpusie ula wielokorpusowego na przebieg zimowli, rozwój wiosenny i wczesną produkcyjność rodzin. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Zootechnica, 39: 167-174.
 13. Wilde J., Krukowski R., Bobrzecki J. 1994. Porównanie dwóch sposobów pielęgnacji rodzin w ulach wielokorpusowych wczesną wiosną. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Zootechnica, 39: 175-180.
 14. Wilde J. 1994. Hodowla pszczół o skróconym okresie postlarwalnym, odpornych na Varroa jacobsoni Oudemans. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Zootechnica, 39, suppl. B: 1-43.
 15. Koeniger N., Schmidt J., Wilde J., Kefuss J., Ducos de Lahitte J. 1995. Versuche zur Varroatosetoleranz von Bienen aus Uruqvay in Europa. Pszczeln. Zeszyt. Nauk. 39 (1): 121-131.
 16. Siuda M., Wilde J. 1995. Selekcja pszczół (Apis mellifera carnica) o krótkim stadium czerwiu zasklepinego. Pszczeln. Zeszyt. Nauk. 39 (1): 79-86.
 17. Wilde J., Bratkowski J. 1995. Nosemoza w rodzinach a pozyskiwanie pyłku. Pszczeln. Zeszyt. Nauk. 39 (1): 99-105.
 18. Wilde J., Krukowski R. 1995. Plantacje bobiku jako źródło pożytku nektarowego dla pszczół. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Zootechnica, 43: 105-114.
 19. Wilde J., Krukowski R. 1995. Uprawy bobiku jako pożytek pyłkowy dla pszczół w towarowej pasiece wędrownej. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Zootechnica, 43: 115-128.
 20. Wilde J., Krukowski R., Smoczyński S., Bobrzecki J. 1995. Wpływ ochrony chemicznej bobiku na śmiertelność pszczół i zawartość pestycydów w miodzie i pyłku. Pszczeln. Zeszyt. Nauk. 39 (2): 97-107.
 21. Bratkowski J., Wilde J. 1995. Gospodarka pasieczna zmniejszająca negatywne skutki zwalczania Varroa jacobsoni akarycydami. Międzynarodowa konferencja „Perspektywy Hodowli Zwierząt w Polsce” Wrocław 18-19.09.1995. Materiały konferencyjne, tom I: 91-94.
 22. Wilde J., Siuda M. 1995. Odporność pszczół Apis mellifera iberica na Varroa jacobsoni w Polsce. Międzynarodowa konferencja „Perspektywy Hodowli Zwierząt w Polsce” Wrocław 18-19.09.1995. Materiały konferencyjne, tom I: 345-350.
 23. Siuda M., Wilde J. 1995. Porównanie programów hodowlanych zmierzających do wyselekcjonowania pszczół (Apis mellifera carnica Pollm.) o krótkim okresie czerwiu zasklepionego. Olsztyn: Nauki Rolnicze w warunkach integracji europejskiej. Materiały konferencyjne. Tom III/IV. Chów i hodowla zwierząt: 97-101.
 24. Wilde J. 1995. Możliwości i bariery w hodowli pszczół (Apis mellifera carnica Pollm.) odpornych na Varroa jacobsoni. Olsztyn: Nauki Rolnicze w warunkach integracji europejskiej. Materiały konferencyjne. Tom III/IV. Chów i hodowla zwierząt: 91-96.
 25. Wilde J., Bratkowski J. 1995. Pozyskiwanie obnóży pyłkowych w pasiekach – moda czy konieczność pszczelarstwa europejskiego? Olsztyn: Nauki Rolnicze w warunkach integracji europejskiej. Materiały konferencyjne. Tom III/IV. Chów i hodowla zwierząt: 112-115.

ARTYKUŁY NAUKOWE

 1. Wilde J. 1991. Einfluß der Einsatzdauer einer Pollenfalle auf die Pollenernte und Entwicklung von Bienenvölker. Apidologie, 22 (4): 432-433.
 2. Wilde J., Cichoń J. 1991. Opłacalność produkcji pasiecznej na przykładzie dwóch pasiek. Pszczelarstwo, 42 (9): 7-8.
 3. Wilde J., Cichoń J. 1991. Pozyskiwanie obnóży pyłkowych poprawia opłacalność pasiek. Pszczelarstwo, 42 (11): 7.
 4. Wilde J., Cichoń J. 1991. Poprawa opłacalności pasiek przez zwiększenie ceny sprzedaży miodu i pyłku. Pszczelarstwo, 42 (12): 5-6.
 5. Wilde J., Koeniger N. 1992. Beeinflussung der Verdeckelungsdauer der Arbeiterinnenzellen von Apis mellifera carnica durch Einkreuzen von Apis mellifera capensis. Apidologie 23 (4): 429-431.
 6. Wilde J., Krukowski R. 1992. Podkarmianie pyłkiem zmniejsza skutki nosemozy. Pszczelarstwo, 43 (4): 4-5.
 7. Wilde J., Krukowski R. 1992. Podkarmianie pszczół wilgotnymi obnóżami pyłkowymi. Pszczelarstwo, 43 (2-3): 2-3.
 8. Wilde J. 1992. Problem odporności na warrozę a nowe kierunki w hodowli pszczół. Pszczelarz Polski, 3 (1): 8-9.
 9. Wilde J. 1993. Kierunki selekcji i możliwości hodowli pszczół odpornych na warrozę. Część I. Pszczelarstwo, 44 (8): 15-16.
 10. Wilde J. 1993. Kierunki selekcji i możliwości hodowli pszczół odpornych na warrozę. Część II. Pszczelarstwo, 44 (9): 17.
 11. Wilde J. 1993. Warroza i ekologiczny miód. Pszczelarstwo, 44 (10): 20-21.
 12. Wilde J. 1994. Einfluß der Zellverdeckelungsdauer von Königinnen und Drohnen auf die ihrer Nachkommen bei Apis mellifera carnica Pollm. Apidologie 25 (5): 470-471.
 13. Wilde J. 1995.Produkcja pakietów w Polsce – rzeczywistość czy fantazja? Pszczelarstwo, 46 (6): 8-9.
 14. Wilde J. 1995. Czy istnieją warunki pszczelarstwa zawodowego w Polsce? Pszczelarstwo, 46 (7): 5-6.
 15. Bratkowski J., Wilde J. 1995. Metody zwalczania Varroa jacobsoni a skażenie miodu. Konferencja naukowo-promocyjna „LEPSZA ŻYWNOŚĆ” (II): 10-14.
 16. Wilde J. 1995. Intensyfikacja pozyskiwania obnóży pyłku kwiatowego. Konferencja naukowo-promocyjna „LEPSZA ŻYWNOŚĆ” (II): 15-19.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE I INNE

 1. Wilde J. 1991. Niemieckojęzyczne czasopisma pszczelarskie. Pszczelarz Polski, 2 (7-8): 18-19.
 2. Wilde J. 1991. Pszczelarskie instytuty naukowe w Niemczech. Pszczelarstwo, 42 (10): 17.
 3. Wilde J. 1992. Przegląd prasy zagranicznej. Pszczelarstwo, 43 (12): 20.
 4. Wilde J. 1992. Zimowanie pszczół na miodzie rzepakowym i słonecznikowym. Pszczelarstwo, 43 (9): 15.
 5. Wilde J. 1992. Miody kremowe. Pszczelarstwo, 43 (6): 20-21.
 6. Wilde J. 1992. Omiatacz pszczół z plastrów. Pszczelarstwo, 43 (7): 4.
 7. Wilde J. 1992. Przegląd prasy zagranicznej. Pszczelarstwo, 43 (7): 20.
 8. Wilde J. 1992. Przegląd prasy zagranicznej. Pszczelarstwo, 43 (6): 19.
 9. Wilde J. 1992. Pokrywa dennicy wysokiej. Pszczelarstwo, 43 (12): 4.
 10. Wilde J. 1992. Prawidło do zbijania ramek. Pszczelarstwo, 43 (10): 18.
 11. Wilde J. 1992. Miodarki firmy Carl-Fritz. Pszczelarstwo, 43 (10): 4.
 12. Wilde J. 1992. Nowe typy przegonek. Pszczelarstwo, 43 (8): 20-21.
 13. Wilde J. 1992. Przegląd prasy zagranicznej. Pszczelarstwo, 43 (9): 20.
 14. Wilde J. 1992. Wędrówki z pszczołami. Pszczelarstwo, 43 (8): 4.
 15. Wilde J. 1992. Mechaniczne zwalczanie warrozy. Pszczelarstwo, 43 (5): 10-11.
 16. Wilde J. 1992. Pszczelarstwo dzisiaj, część I. Pszczelarstwo, 43 (11): 17-18.
 17. Wilde J. 1992. Pszczelarstwo dzisiaj, część II. Pszczelarstwo, 43 (12): 15-16.
 18. Wilde J. 1992. Odsklepianie miodu gorącym powietrzem lub palnikiem gazowym. Pszczelarstwo, 43 (9): 21.
 19. Wilde J. 1992. Pszczoły kraińskie – zabójczynie Varroa jacobsoni. Pszczelarstwo, 43 (10): 9-11.
 20. Wilde J. 1992. Konferencja z tradycją. Pszczelarz Polski, 3 (3): 10-11.
 21. Wilde J. 1992. Widokówki o tematyce pszczelarskiej. Pszczelarstwo, 43 (10): 21.
 22. Wilde J. 1992. Międzynarodowa Unia Badania Owadów Społecznych. Pszczelarstwo, 43 (11): 5-6.
 23. Wilde J. 1992. Urządzenia do dekrystalizacji miodu. Pszczelarstwo, 43 (11): 4.
 24. Wilde J. 1992. Przyrządy do wykonywania miseczek woskowych. Pszczelarstwo, 43 (12): 17-18.
 25. Wilde J. 1992. Foliowa powałka w ulu. Pszczelarstwo, 43 (7): 21.
 26. Wilde J. 1992. Warto wiedzieć, że… Pszczelarstwo, 43 (9): 23.
 27. Wilde J. 1992. Warto wiedzieć, że… Pszczelarstwo, 43 (8): 23.
 28. Wilde J. 1992. Pokarm dla pszczół. Pszczelarstwo, 43 (5): 21.
 29. Wilde J. 1992. Urządzenie do obciekania miodu. Pszczelarstwo, 43 (7): 10.
 30. Wilde J. 1993. 42-plastrowa miodarka Fritza. Pszczelarstwo, 44 (3): 4.
 31. Wilde J. 1993. Nowy model kasetki sekcyjnej. Pszczelarstwo, 44 (6): 4.
 32. Wilde J. 1993. Nowy model dłuta pasiecznego. Pszczelarstwo, 44 (9): 4.
 33. Wilde J. 1993. Przegląd prasy zagranicznej. Pszczelarstwo, 44 (2): 20.
 34. Wilde J. 1993. Przegląd prasy zagranicznej. Pszczelarstwo, 44 (1): 20.
 35. Wilde J. 1993. Sposoby wytwarzania miodów kremowych. Pszczelarstwo, 44 (7): 17-18.
 36. Wilde J. 1993. Przegląd prasy zagranicznej. Pszczelarstwo, 44 (8): 19.
 37. Wilde J. 1993. HMF w miodzie. Pszczelarstwo, 44 (1): 16-17.
 38. Wilde J., Bobrzecki J. 1993. Odławianie obnóży pyłkowych. Pszczelarz Polski, 4 (1): 14-15.
 39. Wilde J. 1993. „Bienestich” – wypiek, który warto wypróbować. Pszczelarstwo, 44 (1): 4.
 40. Wilde J. 1993. Określanie zawartości wody w świeżo odwirowanym miodzie bez użycia refraktometru. Pszczelarstwo, 44 (1): 18.
 41. Wilde J. 1993. Odsklepiarka mechaniczna firmy Carl-Fritz. Pszczelarstwo, 44 (2): 4.
 42. Wilde J. 1994. Łowcy miodu. Pszczelarstwo, 45 (8): 4-5.
 43. Wilde J. 1994. Miód na rynku. Pszczelarstwo, 45 (1): 21.
 44. Wilde J. 1994. Składanie jaj przez Varroa jacobsoni. Pszczelarstwo, 45 (3): 11.
 45. Wilde J. 1994. Skrzynka do przetrzymywania trutni podczas inseminacji matek pszczelich. SUMP, 1: 18-22.
 46. Wilde J. 1994. Rodzaje ciast do podkarmiania rodzinek weselnych. SUMP, 1: 22-23.
 47. Wilde J. 1994. Paliwa do podkurzacza a odymianie pszczół. Pszczelarstwo, 45 (4): 18-19.
 48. Wilde J., Kędracki T. 1994. Analiza możliwości rozwoju pszczelarstwa w Regionie Świętokrzyskim. PHARE projekt P9105-03-14-214p. Badanie możliwości ulepszenia produkcji pszczelarskiej. Mitama, Kielce: 1-28.
 49. Wilde J. 1994. Hodowla pszczół odpornych na Varroa jacobsoni. Polskie zwierzęta hodowlane. 1 (7): 20-22.
 50. Wilde J. 1994. Hodowla pszczół odpornych na Varroa jacobsoni. Polskie zwierzęta hodowlane. 1 (8): 25-27.
 51. Wilde J. 1994. Miód pszczeli – produkt naturalny, który żywi i leczy. Działkowiec, 45 (9/529): 47.
 52. Wilde J. 1994. Stawki za unasienianie matek pszczelich. SUMP, 1: 23-24.
 53. Wilde J. 1994. Związek czynnych inseminatorów matek pszczelich. SUMP, 1: 2-3.
 54. Wilde J. 1994. Róża alpejska (Rhododendron ferrugineum). Pszczelarstwo, 45 (6): 21.
 55. Wilde J. 1995. Wpływ sposobu unasieniania i przetrzymywania matek pszczelich na szybkość podejmowania czerwienia. SUMP (Sztuczne Unasienianie Matek Pszczelich), 2: 2-11.
 56. Wilde J. 1995. Porównanie liczby plemników przechodzących do zbiorniczków nasiennych w zależności od sposobu unasienienia i przetrzymywania matek pszczelich. SUMP (Sztuczne Unasienianie Matek Pszczelich), 2: 18-23.
 57. Wilde J. 1995. Nowoczesna Produkcja Pszczelarska. W: Badanie możliwości ulepszania produkcji pszczelarskiej w Regionie Świętokrzyskim. Broszura informacyjna. WODR Modliszewice: 3-6.
 58. Wilde J. 1995. Pszczoła olbrzymia. Pszczelarstwo, 46 (9): 4-6.
 59. Wilde J. 1995. Olbrzymia pszczoła skalna. Pszczelarstwo, 46 (10): 4-5.
 60. Wilde J. 1995. Pszczoły karłowate. Pszczelarstwo, 46 (8): 4-6.
 61. Wilde J. 1995. Pszczoła wschodnia. Pszczelarstwo, 46 (5): 5-7.
 62. Wilde J. 1995. Czerwona pszczoła z Borneo. Pszczelarstwo, 46 (6): 4.
 63. Wilde J. 1995. Pszczoła buszu. Pszczelarstwo, 46 (11): 7.
 64. Wilde J., Bratkowski J. 1995. Proces dydaktyczny w Zakładzie Pszczelnictwa ART Olsztyn. II Konferencja dydaktyczna Katedr i Zakładów Pszczelnictwa i Hodowli Owadów Użytkowych „Szkolenie kadr dla pszczelarstwa”. Lublin, 14-16 września 1995. Materiały konferencyjne: 9-15.
 65. Wilde J. 1995. Gatunki pszczół rodzaju Apis. Pszczelarstwo, 46 (3): 4.
 66. Wilde J. 1995. Metody towarowego pozyskiwania obnóży pyłkowych.. Projekt PHARE P9105-03-14-214p. Badanie możliwości ulepszenia produkcji pszczelarskiej. Materiały szkoleniowe. Mitama, Kielce: 3-24.
 67. Wilde J. 1995. Kursy inseminacji matek pszczelich. SUMP, 2: 28-29.
 68. Wilde J. 1995. Sposoby gospodarki pasiecznej umożliwiające zwiększenie produkcji pyłku w pasiece.. Projekt PHARE P9105-03-14-214p. Badanie możliwości ulepszenia produkcji pszczelarskiej. Materiały szkoleniowe. Mitama, Kielce: 25-32.
 69. Wilde J. 1995. Gospodarka pasieczna umożliwiająca odwirowanie „eko-miodu”. Projekt PHARE P9105-03-14-214p. Badanie możliwości ulepszenia produkcji pszczelarskiej. Materiały szkoleniowe. Mitama, Kielce: 33-40.
 70. Wilde J. 1995. Sposoby polepszania rentowności pasiek poprzez marketing produktów pasiecznych. Projekt PHARE P9105-03-14-214p. Badanie możliwości ulepszenia produkcji pszczelarskiej. Materiały szkoleniowe. Mitama, Kielce: 41-50.
 71. Wilde J. 1995. Hodowla pszczół odpornych na Varroa jacobsoni. Projekt PHARE P9105-03-14-214p. Badanie możliwości ulepszenia produkcji pszczelarskiej. Materiały szkoleniowe. Mitama, Kielce: 51-66.
 72. Wilde J. 1995. Normy Wspólnoty Europejskiej na produkty pszczele. Projekt PHARE P9105-03-14-214p. Badanie możliwości ulepszenia produkcji pszczelarskiej. Materiały szkoleniowe. Mitama, Kielce: 67-74.
 73. Wilde J. 1995. Gospodarka woskiem w pasiece w obecnej sytuacji ekonomicznej pszczelarstwa oraz niekonwencjonalne sposoby zagospodarowania tego produktu. Projekt PHARE P9105-03-14-214p. Badanie możliwości ulepszenia produkcji pszczelarskiej. Materiały szkoleniowe. Mitama, Kielce: 75-79.
 74. Wilde J. 1995. Perspektywy pszczelarstwa zawodowego w Polsce. Projekt PHARE P9105-03-14-214p. Badanie możliwości ulepszenia produkcji pszczelarskiej. Materiały szkoleniowe. Mitama, Kielce: 80-87.
 75. Wilde J. 1995. Czy można i warto zimować rodziny pszczele w jednym korpusie ula wielokorpusowego? Pszczelarstwo, 46 (12): 9-10.
 76. Wilde J. 1995. Scenariusz i komentarz do filmu „Rodzaje poławiaczy pyłku”. Maszynopis: 1-6.
 77. Wilde J. 1995. Propolis – cud natury czy naturalny lek pszczół?. Działkowiec, 46 (6/538): 26.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH KRAJOWYCH

 1. Wilde J., Bobrzecki J., Krukowski R. 1991. Zimowanie rodzin w ulach wielokorpusowych w gniazdach ograniczonych do jednego korpusu. 28. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 26-27.
 2. Wilde J., Gogolewska E., Krukowski R. 1991. Technologie pasieczne zwiększające ilość pozyskiwanego pyłku. 28. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 27-28.
 3. Wilde J., Gogolewska E. 1992. Wpływ wieku matek na rezultaty unasieniania się. 29. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 40-41.
 4. Wilde J., Koeniger N. 1992. Hodowla i selekcja pszczół o krótkim czasie trwania stadium czerwiu zasklepionego. 29. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 41-43.
 5. Wilde J., Krukowski R. 1992. Uprawy bobiku atrakcyjnym pożytkiem pyłkowym dla pszczół. 29. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 43. Wilde J., Sobiechowski K. 1992. Wpływ traktowania dwutlenkiem węgla na behawioryzm unasieniania się matek pszczelich. 29. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 44-45.
 6. Wilde J. 1993. Zmiana morfologii przedniego skrzydła u Apis mellifera capensis krzyżowanej wypierająco trutniami Apis mellifera carnica. 30. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 46-47.
 7. Wilde J. 1993. Próba wyznaczenia korelacji pomiędzy długością trwania stadium czerwiu zasklepionego a niektórymi pomiarami biometrycznymi skrzydła pszczoły, wykonywanymi techniką komputerową. 30. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 45.
 8. Wilde J. 1993. Hodowla pszczół o skróconym okresie rozwoju stadium czerwiu zasklepionego jako próba uzyskania pszczół opornych na Varroa jacobsoni. 10. Konferencja Naukowa „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”. Materiały konferencyjne: 30-32.
 9. Krukowski R., Wilde J. 1993. Wpływ podgrzewania i podkarmiania pyłkiem wczesną wiosną na rozwój i produkcyjność rodzin pszczelich. 30. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 23-24.
 10. Wilde J., Krukowski R., Tomaszewska J. 1993. Wpływ usypiania dwutlenkiem węgla na naturalne unasienianie matek pszczelich rasy kraińskiej i kaukaskiej. 30. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 49-50.
 11. Wilde J., Fuchs S. 1993. Testowanie oporności wobec Varroa jacobsoni pszczół o zróżnicowanym okresie stadium postlarwalnego w małych rodzinkach pszczelich. 30. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 47-48.
 12. Wilde J., Gogolewska E. 1993. Dieta pyłkowa a przebieg nosemozy w rodzinach pszczelich porażonych sporami Nosema apis. 30. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 48-49.
 13. Krukowski R., Wilde J. 1994. Czynniki wpływające na przydatność rodzin pszczelich do pozyskiwania obnóży pyłkowych. 31. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 33-34.
 14. Krukowski R., Wilde J. 1994. Wpływ metod pozyskiwania obnóży pyłkowych na produkcję miodu i nastrój rojowy rodzin pszczelich. 31. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 34.
 15. Krukowski R., Wilde J. 1994. Wpływ pozyskiwania obnóży pszczelich przed zakwitnięciem rzepaku na wczesne zbiory pyłku i miodu. 31. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 35.
 16. Wilde J., Koeniger N. 1994. Odporność na Varroa jacobsoni pszczół z Urugwaju (Apis mellifera iberica Goetze, 1964) w warunkach przyrodniczych okolic Olsztyna. 31. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 68.
 17. Wilde J., Krukowski R. 1994. Nowe metody intensyfikujące długotrwałe pozyskiwanie pyłku. 31. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 69.
 18. Wilde J., Siuda M. 1994. Wpływ rodziców na okres rozwoju postlarwalnego potomstwa. 31. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 70.
 19. Wilde J. 1994. Kierunki hodowli pszczół odpornych na Varroa jacobsoni. 11. Konferencja Naukowa „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”. Materiały konferencyjne: 35-36.
 20. Wilde J., Krukowski R., Bratkowski J. 1994. Gospodarka pasieczna umożliwiająca pozyskiwanie miodu bez pozostałości akarycydów stosowanych do zwalczania Varroa jacobsoni. 11. Konferencja Naukowa „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”. Materiały konferencyjne: 37-38.
 21. Krukowski R., Wilde J. 1994. Wpływ stosowania leku Fumagilin DCH w czasie zimowli na rozwój wiosenny i produkcyjność rodzin. 11. Konferencja Naukowa „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”. Materiały konferencyjne: 22-23.
 22. Koeniger N., Schmidt J., Wilde J., Kefuss J., Ducos de Lahitte J. 1994. Badanie odporności na warrozę pszczół z Urugwaju w Europie. Versuche zur Varroatosetoleranz von Bienen aus Urguay in Europa. II. Polnisch-Deutsches Sympozium „Auf dem Weg zu einer besseren Biene”. Resümees der Vorträge: 42.
 23. Wilde J., Loc K., Szymańska I. 1995. Przetrzymywanie matek sztucznie unasienionych w rodzinie bezmatecznej. 32. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Materiały z konferencji: 85-87.
 24. Wilde J., Siuda M. 1995. Pozyskiwanie pyłku w rodzinach osłabianych przy różnym zastosowaniu poławiaczy powałkowych. 32. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Materiały z konferencji: 87-88.
 25. Wilde J., Bratkowski J. 1995. Czy konieczna jest specjalna gospodarka pasieczna aby produkować miód wolny od pozostałości akarycydów? 12. Konferencja Naukowa „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”. Materiały konferencyjne: 38-39.
 26. Wilde J., Loc K., Szymańska I. 1995. Efekty poddawania matek sztucznie unasienionych z uszkodzonymi odnóżami. 12. Konferencja Naukowa „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”. Materiały konferencyjne: 36-37.
 27. Wilde J., Siuda M. 1995. Odporność na Varroa jacobsoni pszczół importowanych spoza Europy. 12. Konferencja Naukowa „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”. Materiały konferencyjne: 40-41.
 28. Wilde J., Siuda M., Szulc R. 1995. Dzielenie rodzin i wymiana plastrów na węzę jako zabiegi intensyfikujące pozyskiwanie obnóży. 12. Konferencja Naukowa „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”. Materiały konferencyjne: 42-43.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH

 1. Wilde J., Koeniger N. 1992. Verkürzung der Zellverdeckelungsdauer der Arbeiterinnenbrut von Apis mellifera carnica durch Einkreuzung von Apis mellifera capensis. 13. Tagung der Deutschsprachigen Sektion der Internationale Union zum Studium der Sozialen Insekten (IUSSI). 10.-12. Maj 1992 in Blaubeuren. Zusammenfassung: 59.
 2. Wilde J., Koeniger N. 1992. Fortschritte bei der Verkürzung der Zellverdeckelungsdauer der Arbeiterinnenbrut von Apis mellifera carnica. I Polnisch-Deutsches Symposium „Fortschritte bei der Varroatoseforschung”. Resümees der Vorträge: 69.
 3. Wilde J., Siuda M. 1992. Versuch zur Selektion auf kürzere Verdeckelungsdauer bei der Honigbiene (Apis mellifera carnica). I Polnisch-Deutsches Symposium „Fortschritte bei der Varroatoseforschung”. Resümees der Vorträge: 70.
 4. Wilde J., Krukowski R., Bobrzecki J. 1993. Methods for honeybee colony reproduction in apiaries infested with Varroa jacobsoni. The XXXIIIrd Inter. Apic. Cong. Beijing, China. Abstracts: 123-124.
 5. Wilde J., Krukowski R., Bobrzecki J. 1993. Methods of trapping large quantities of pollen. The XXXIIIrd Inter. Apic. Cong. Beijing, China. Abstracts: 124.
 6. Wilde J., Krukowski R., Bobrzecki J. 1993. The bean (Vicia faba var. minor Harz) cultures as a pollen flow for honeybee. The XXXIIIrd Inter. Apic. Cong. Beijing, China. Abstracts: 54.
 7. Wilde J., Siuda M. 1994. Selekcja pszczół (Apis mellifera carnica) o krótkim okresie postlarwalnym. Bienenselektion (Apis mellifera carnica)auf kurze postlarvale Entwicklungszeit. II. Polsko-Niemieckie Sympozjum „Ku lepszej pszczole”. Streszczenia referatów: 82.
 8. Krukowski R, Wilde J. Bratkowski J. 1994. Skutki nosemozy w rodzinach pozyskujących pyłek. Nosema bei zur Pollenernte eingesetzten Bienenvölkern. II. Polsko-Niemieckie Sympozjum „Ku lepszej pszczole”. Streszczenia referatów: 48.
 9. Wilde J., Fuchs S. 1995. Polnisch-Deutsche Zusammenarbeit in der Bekämpfung der Varroatose. 7. Mayener Vortragsreihe „Kontakte Wissenschaft und Praxis” 18. März 1995 Mayen. Abstracts: 6.
 10. Wilde J., Siuda M. 1995. Selection of honey bees (Apis mellifera) for a short postcapping period resistant to Varroa jacobsoni. The XXXIVth Inter. Apic. Cong. Lausanne, Switzerland. Abstracts: 80-81.
 11. Wilde J., Bratkowski J. 1995. Economy apiary possible outputting a honey free from residues of acaricides. The XXXIVth Inter. Apic. Cong. Lausanne, Switzerland. Abstracts: 93.
 12. Wilde J., Siuda M., Szulc R. 1995. The methods of increased trapping of pollen. The XXXIVth Inter. Apic. Cong. Lausanne, Switzerland. Abstracts: 103.