magnify
Home 2012

2012

PRACE ORYGINALNE

 1. Woyke J., Wilde J., Wilde M. 2012. Which mountain cliffs do Apis laboriosa honey bees select as nesting sites and why? Journal of Apicultural Research 51(2):193-203. DOI 10.3896/IBRA.1.51.2.08
 2. Siuda M. Wilde J. Bąk T. 2012. The effect of various storage methods on organoleptic quality of bee pollen loads. Journal of Apicultural Science 2012, 56 (1): 71-79. DOI: 10.2478/v10289-012-0008-8.
 3. Woyke J., Wilde J., Wilde M. 2012. Swarms of migratory honeybees Apis dorsata  and Apis laboriosa  do not return to natal sites. Journal of Apicultural Science, 56 (1): 81-91. DOI: 10.2478/v10289-012-0009-7.
 4. CostaC., Büchler R., Berg S., Bienkowska M., Bouga M., Bubalo D., Charistos L., Le Conte Y., Drazic M., Dyrba W., Fillipi J., Hatjina F., Ivanova E., Kezic N., Kiprjanovska H., Kokinis M., Korpela S., Kryger P., Lodesani M., Meixner M., Panasiuk B., Pechhacker H., Petrov P., Oliveri E., Ruottinen L., Uzunov A., Vaccari1 G., Wilde J. 2012. A europe-wide experiment for assessing the impact of genotype-environment interactions on the vitality of honey bee colonies: Experimental design and trait evaluation. Journal of Apicultural Science, 56 (1): 147-158. DOI: 10.2478/v10289-012-0015-9.
 5. Bratkowski J., Pirk C., Neumann P., Wilde J. 2012. Genotypic diversity in queenless honeybee colonies reduces fitness. Journal of Apicultural Research, 51(4): 336-341. DOI: 10.3896/IBRA.1.51.4.07.
 6. Woyke J., Wilde J., Phaincharoen M. 2012. First evidence of hygienic behaviour in the dwarf honey bee Apis florea. Journal of Apicultural Research, 51(4): 359 -361. DOI: 10.3896/IBRA.1.51.4.11.
 7. Neupane K. R., Woyke J., Wilde J. 2012. Effect of initial strength of honey bee colonies (Apis mellifera) supered in different way for maximizing honey production in Nepal. Journal of Apicultural Science, 56 (2): 5-15. DOI: 10.2478/v10289-012-0001-2.
 8. Bąk B.,. Wilde J., Siuda M. 2012. Characteristics of north-eastern population of Varroa destructor resistant to synthetic pyrethroids. Med. Weter. 68(10): 603-606.
 9. Bąk B.,. Siuda M., Wilde J. 2012. Comparison of post-capping period in different subspecies of honey bee. Med. Weter. 68(10): 612-614.
 10. Ivanova E., Bienkowska M., Panasiuk B., Wilde J.,Staykova T., Stoyanov I. 2012. Allozyme Variability in Populations of A. mellifera mellifera (Linnaeus 1758.), A. m. carnica (Pollman, 1879) and A. m. caucasica (Gorbachev, 1916) from Poland; Acta zool. bulg. (ACTA ZOOLOGICA BULGARICA), 2012, Suppl. 4: 81-88.
ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE I INNE

 1. Wilde J. 2012. Warroza – najgroźniejsza choroba rodzin pszczelich i  sposoby ich leczenia. Dodatek on-line do „Magazynu Weterynaryjnego” (www.magwet.pl): 1-5. http://magwet.pl/index.php?mid=5&menu=2&smenu=7&article=36&mailing=1
 2. Wilde J. 2012. Profesor Jerzy Woyke honorowym członkiem IBRA. Pszczelarstwo, 63 (2): 2-3.
 3. Wilde J. 2012. Aktualne zagadnienia polskiego pszczelarstwa. Materiały na zajęcia podyplomowe (28.02.) Higiena Pasz na Wydz. Med. Weter. UWM Olsztyn. Maszynopis: 1-10.
 4. Wilde J. 2012. Czy pszczelarstwo to może być biznes? Szkolenie Pszczelarskie „Czy pszczelarstwo to może być biznes?” – Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich i CKU Kraków, 18-19.02. Materiały szkoleniowe: 3-6.
 5. Wilde J. 2012. Programy pomocowe ARR a opłacalność produkcji miodu w Polsce. Szkolenie Pszczelarskie „Czy pszczelarstwo to może być biznes?” – Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich i CKU Kraków, 18-19.02. Materiały szkoleniowe: 10-14.
 6. Wilde J. 2012. Opłacalność produkcji pyłku i innych produktów pasiecznych. Szkolenie Pszczelarskie „Czy pszczelarstwo to może być biznes?” – Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich i CKU Kraków, 18-19.02. Materiały szkoleniowe: 18-24.
 7. Wilde J. 2012. Organizacja nowoczesnej gospodarki pasiecznej. Szkolenie Pszczelarskie „Czy pszczelarstwo to może być biznes?” – Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich i CKU Kraków, 18-19.02. Materiały szkoleniowe: 28-30.
 8. Wilde J. 2012. Profesor Jerzy Woyke honorowym członkiem IBRA. Pasieka, 2/2011: 4-5
 9. Wilde J. 2012. Profesor Jerzy Woyke honorowym członkiem IBRA. Pszczelarz Polski, 13(1): 2-3.
 10. Wilde J. 2012. Professor Jerzy Woyke honorary life member of IBRA. Bee World, 89(1): 12-13.
 11. Wilde J. 2012. Zdalne monitorowanie rodzin pszczelich przy pomocy elektronicznej wagi pasiecznej. 11. Konferencja Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych. Nowe uwarunkowania decydujące o ekonomice pasieki zawodowej. Ciechocinek, 23-25.03. Materiały szkoleniowe: 27-30.
 12. Wilde J. 2012. Przyczyny ginięcia pszczół w Polsce i na świecie. Dodatek on-line do „Magazynu Weterynaryjnego” (www.magwet.pl): 1-5. http://magwet.pl/index.php?mid=5&menu=2&smenu=7&article=38&mailing=1
 13. Wilde J. 2012. Pod specjalnym nadzorem. Działkowiec 5/2012: 46-47.
 14. Wilde J. 2012. Czy zamieranie pszczół w Polsce to problem wciąż aktualny? Dodatek on-line do „Magazynu Weterynaryjnego” (www.magwet.pl): 1-5. http://www.magwet.pl/index.php?mid=5&menu=2&smenu=7&article=39

 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH KRAJOWYCH

 1. Woyke J., Wilde J., Wilde M. 2012. Które urwiska górskie pszczoła skalna Apis laboriosa wybiera na miejsca gniazdowania i dlaczego? 12-13 marca Puławy. 49. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 19.
 2. Siuda M., Wilde J., Bąk B. 2012. Wpływ metod przygotowania rodzin pszczelich do zimowli na ich produkcyjność i ilość odchowywanego czerwiu. 12-13 marca Puławy. 49. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 72-73.
 3. Wilde J. 2012. Rozwój i produkcyjność rodzin pszczelich z matkami sztucznie unasienionymi różnymi dawkami nasienia. 12-13 marca Puławy. 49. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 32-33.
 4. Oleksa A., Wilde J., Chybicki I., Tofilski A. 2012. Czy istnieje częściowa bariera rozrodcza pomiędzy Apis mellifera mellifera i A. m. carnica? 12-13 marca Puławy. 49. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 34.
 5. Wilde J., Miszczak A., Sikorski P., Zagibajło K. 2012. Wpływ subletalnych dawek imidachloprydu zawartego w pokarmie na przeżywalność pszczół. 12-13 marca Puławy. 49. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 49.
 6. Bieńkowska M., Gerula D., Węgrzynowicz P., Panasiuk B., Wilde J. 2012. Przeżywalność rodzin pszczelich w pasiekach, w których nie zwalczano pasożyta Varroa destructor. 12-13 marca Puławy. 49. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 50.
 7. Bąk B., Wilde J., Siuda M. 2012. Oporność roztoczy Varroa destructor na syntetyczne pyretroidy w pasiekach północno-wschodniej Polski. 12-13 marca Puławy. 49. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 66.
 8. Wilde J., Bąk B., Siuda M. 2012. Aktualne problemy i wyzwania w dydaktyce Katedry Pszczelnictwa WBZ UWM w Olsztynie. 4-5 października Kiry k/ Zakopanego. X Spotkanie Dydaktyczne Katedr, Zakładów Pszczelnictwa, Pracowni Hodowli oraz Pracowni Chorób Owadów Użytkowych „PROBLEMY NAUCZANIA PSZCZELNICTWA PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO”: 6-8.
UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH ZAGRANICZNYCH

 1. Bienkowska M., Wilde J., Panasiuk B. 2012. Losses of bee colonies in the GEI experimental in Poland. COLOSS Work Shop WG4. Bee Book  and data analyses of GEI experiment. 23–27 January. MTT Agrifood Research Finland, 31600 Jokoinen, Finland. 25.-26.08. Proceedings: 19.
 2. Bąk B., Wilde J. 2012. Infection of bees from winter hive debris with Nosema sp. spores in bee colonies treated for varroosis with various methods. Proceedings of WG2 COLOSS workshop ‘Nosema, from knowledge to experimental setup’. Istanbul, Turkey 3-4 of March: 8.
 3. Ruottinen L., Bienkowska M., Büchler R., Charistos L., Drazic M., Gerula G., Hatjina F., Kiprijanovska H., Conte Le Y., Lodesani M., Petrov P., Wilde J. 2012. Colony development parameters in relation to genotype and environmental variations. COLOSS Work Shop WG4. ‘Honey bee vitality and diversity –Survival test: final results and paper preparing’. 12-13. 04. 2012. Research Institute of Horticulture, Apiculture Division in Puławy: 6.
 4. Büchler R., Panasiuk B., Bienkowska M., Korpela S., Andonov S., Uzunov A., Costa C., Hatjina F., Petrov P., Conte Le Y., Kezic N., Drazic M., Wilde J. 2012. Survivability of European honey bee colonies with regard to genotype and environmental adaption. COLOSS Work Shop WG4. ‘Honey bee vitality and diversity –Survival test: final results and paper preparing’. 12-13. 04. 2012. Research Institute of Horticulture, Apiculture Division in Puławy: 4.
 5. Kiprijanovska H., Andonov S., Buchler R., Drazic M., Hatjina F., Kezic N., Panasiuk B., Le Conte Y., Uzunov A., Wilde J. 2012. Assessment of the behavioral traits in the international GEI experiment of COLOSS WG 4. COLOSS Work Shop WG4 „Honey bee vitality and diversity – Behavioral traits: Final results and paper preparing”. 15-17.05.2012, Ohrid-Skopje, Macedonia.
 6. Costa C., Büchler R., Berg S., Bienkowska M., Bouga M., Bubalo D., Charistos L., Le Conte Y., Drazic M., Dyrba W., Fillipi J., Ivanova E., Kezic N., Kiprijanovska H., Kokinis M., Korpela S., Kryger P., Lodesani M., Meixner M., Panasiuk B., Pechhacker H., Petrov P., Oliveri E., Ruottinen L., Uzunov A., Vaccari G., Wilde J., V. Nitouras. 2012. Results of the Europe-wide genotype – environment interactions experiment. 8th COLOSS Conference/MC meeting. International meeting of the COLOSS network providing an update on losses and the factors involved. 02.09.-03.09.2012. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale), Germany: 24-25.
 7. Büchler R., Berg S., Bienkowska M., Panasiuk B., Le Conte Y., Costa C., Drazic M., Dyrba W., Bouga M., Hatjina F., Charistos L., Petrov P., Ivanova E., Kezic N., Korpela S., Kryger P., Pechhacker H., Uzunov A., Wilde J. 2012. Effects of genotype and environmental factors on the survival of European honeybee colonies. 5th European Conference of Apidology (EurBee5). 3-7.09.2012. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale), Germany: 118.
 8. Büchler R., Berg S., Bienkowska M., Panasiuk B., Le Conte Y., Costa C., Dyrba W., Hatjina F.,Charistos L., Petrov P., Ivanova E., Kezic N., Korpela S., Kryger P., Pechhacker H., Uzunov A., Wilde J. 2012. Effects of genotype and environmental factors on the survivability and productivity of European honey bee colonies. SICAMM 2012 Conference in Switzerland “TOWARDS A BRIGHT FUTURE WITH THE DARK BEE”. 31 Aug–4 Sept, 2012. Plantahof Agricultural Centre for Education and Consulting, CH-7302 Landquart.
 9. Büchler R., Berg S., Bienkowska M., Le Conte Y., Costa C., Dyrba W., Bouga M., Charistos L., Hatjina F.,Ivanova E., Kezic N., Korpela S., Kryger P., Panasiuk B., Pechhacker H., Petrov P., Ruottinen L., Uzunov A., Wilde J. 2012. Diversity and local adaptation of European honey bees as key factors for colony survival and productivity. Apimondia Symposium „Queen Breeding, Selection and Honey Bee Health”, 16-18 November 2012. Quebec, Canada:
 10. Bienkowska M., Andonov S., Büchler R., Costa C., Filipi J., Hatjina F.,Ivanova E., Kezic N., Le Conte Y., Panasiuk B., Uzunov A., Wilde J. 2012. New breeding strategies – in order to protect honey bee populations. COLOSS Workshop “Revision of manuscripts and plans for sustainable breeding” 5-9 November 2012. Palermo, Italy: 6.