magnify
Home Publikacje 1996-2000

Publikacje 1996-2000

PRACE ORYGINALNE

 1. Wilde J. 1996. Efekt stosowania fumagfiliny DCH w czasie zimowli na rozwój wiosenny i produkcyjność rodzin. Annales UMCS Lublin-Polonia, Sectio DD, 51 (19): 155-161.
 2. Siuda M., Wilde J. 1996. The parental effect on the progeny brood post-capping stage duration. Pszczeln. Zeszyt. Nauk. 40 (1): 7-14.
 3. Cichoń J., Wilde J. 1996. Competitiveness of the polish beekeeping industry in the European Market. Pszczeln. Zeszyt. Nauk. 40 (2): 7-15.
 4. Loc K., Wilde J., Loc M. 1996. Artificially inseminated honeybee queens kept in a queenless bee colony (queenbank). Pszczeln. Zeszyt. Nauk. 40 (2): 145-154.
 5. Siuda M., Wilde J. 1996. Reproduction of Varroa jacobsoni in bee brood with different post-capping periods. Pszczeln. Zeszyt. Nauk. 40 (2): 183-189.
 6. Siuda M., Wilde J., Koeniger N. 1996. Further Research on Honeybee Breeding with Short Post-capping Periods. Pszczeln. Zeszyt. Nauk. 40 (2): 135-143.
 7. Wilde J., Bratkowski J., Siuda M. 1996. An evaluation of the production methods of bee packages. Pszczeln. Zeszyt. Nauk. 40 (2): 17-24.
 8. Wilde J., Bratkowski J. 1996. Early pollen trapping under nectar and pollen flow conditions in the region of Olsztyn (Poland). Proceedings of the international conference „ENVIRONMENTAL FACTORS AND BEE PRODUCTIVITY AND HEALTHINESS”. 1996, Dotnuva-Akademija, 1-4 August 1996. Lithuanian: 52-57.
 9. Siuda M., Wilde J. 1996. Usefulness evaluation of honey bee with short post-capping period for beekeeping management. Proceedings of the international conference „Environmental factors and bee productivity and healthiness”. 1996, Dotnuva-Akademija, 1-4 August 1996. Lithuanian: 58-63.
 10. Cichoń J., Wilde J. 1996. Konkurencyjność polskiego pszczelarstwa na rynku światowym. „Konkurencyjność polskiego rolnictwa i agrobiznesu na rynkach międzynarodowych”. III Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. 26-28.09. Olsztyn: 579-586.
 11. Wilde J., Bratkowski J. 1997. Wpływ pozyskiwania pyłku na nastrój rojowy i produkcyjność rodzin pszczelich. [Influence of pollen trapping upon the swarming impulse and productivity of honeybee colony]. IV Krajowa Konferencja Apidologiczna: POSTĘPY APIDOLOGII W POLSCE. 8-9.04.1997. Bydgoszcz WSP: 89-96.
 12. Cichoń J., Wilde J. 1997. Opłacalność pozyskiwania obnóży pyłkowych w Polsce. [Profitability of pollen trapping in Poland]. IV Krajowa Konferencja Apidologiczna: POSTĘPY APIDOLOGII W POLSCE. 8-9.04.1997. Bydgoszcz WSP: 96-106.
 13. Wilde J., Siuda M. 1997. Badania zmierzające do wyhodowania pszczół odpornych na Varroa jacobsoni w Polsce. [Research on breeding of honeybee resistant to Varroa jacobsoni in Poland]. IV Krajowa Konferencja Apidologiczna: POSTĘPY APIDOLOGII W POLSCE. 8-9.04.1997. Bydgoszcz WSP: 79-88.
 14. Wilde J., Bratkowski J. 1997. Wnioskowanie o przydatności rodzin pszczelich do pozyskiwania obnóży pyłkowych. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: BIOLOGIA KWITNIENIA, NEKTAROWANIA I ZAPYLANIA ROŚLIN. 13-14 listopada 1997. Lublin: 178-183.
 15. Wilde J., Cichoń J. 1997. Opłacalność poszczególnych kierunków produkcji pasiecznej w Polsce. I Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska: PSZCZELARSTWO POLSKIE U PROGU WEJŚCIA DO UNII EUROPEJSKIEJ. 21-23 i 28-30.11.1997. Olsztyn ART: 69-88.
 16. Wilde J., Loc K. 1997. Wpływ uszkodzeń matek sztucznie unasienionych na wyniki poddawania i rozpoczęcie czerwienia. Annales UMCS Lublin-Polonia, Sectio DD, 52 (30): 305-311.
 17. Wilde J., Bratkowski J. 1998. Zmienność czasu trwania czerwiu zasklepionego trutni mieszańców pszczół Apis mellifera capensis i A. m. Carnica. Zeszyty Naukowe AR Kraków, 333 (57/2): 861-864.
 18. Wilde J., Bratkowski J. 1998. Wpływ stosowanej metody gospodarki pasiecznej na ilość pozyskiwanego miodu i obnóży pykowych. Zeszyty Naukowe AR Kraków, 333 (57/2): 865-868.
 19. Bratkowski J., Siuda M., Wilde J. 1999. Plantacje gryki jako pożytek pyłkowy i nektarowy w gospodarce pasiecznej. Biul. Nauk., 4: 107-110.
 20. Bratkowski J., Wilde J. 1999. Pozyskiwanie obnóży pyłkowych z zastosowaniem różnych technologii pasiecznych. V Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: POZYSKIWANIE I ZAGOSPODAROWANIE OBNÓŻY PYŁKOWYCH I PIERZGI. 6 grudnia 1999. Częstochowa: 24-30.
 21. Bratkowski J., Wilde J. 1999. Wpływ trutni na intensywność oblatywania upraw entomofilnych przez Apis mellifera L. Bibliotheca Fragmenta Agronomica. 6/99: 313-317.
 22. Woyke J., Wilde J., Wilde M. 2000. The mysterious color of Apis dorsata workers. Asian Bee Journal, 2 (1-2): 43-56.
 23. Wilde J., Szulc R. 2000. Analiza działalności pasieki realizującej bezpośrednią sprzedaż produktów pasiecznych. Biul. Nauk., 8: 125-133.
 24. Wilde J. 2000. The influence of Tropilaelaps clareae infestation on the development of bee queens. Pszczeln. Zeszyt. Nauk. 44 (2): 163-170.
 25. Wilde J. 2000. Is it possible to introduce Tropilealaps clareae together with imported honey bee queens to Europe? Pszczeln. Zeszyt. Nauk. 44 (2): 155-162.
 26. Woyke J., Wilde J., Wilde M. 2000. Genetic versus environmental cues used in the recognition and acceptance ot two honeybee species: Apis mellifera and Apis dorsata in the same colony. Pszczeln. Zeszyt. Nauk. 44 (2): 67-80.

ARTYKUŁY NAUKOWE

 1. Bratkowski J., Wilde J. 1996. Pozaekonomiczne czynniki pozyskiwania pyłku w pasiekach. Konferencja naukowo-promocyjna „LEPSZA ŻYWNOŚĆ” (III): 132-136.
 2. Wilde J. 1996. Jakość miodu pszczelego kupowanego bezpośrednio od pszczelarzy. Konferencja naukowo-promocyjna „LEPSZA ŻYWNOŚĆ” (III): 127-131.
 3. Wilde J. 1996. Marketing sposobem podnoszenia rentowności pasiek (część I). Pszczelarstwo, 47 (1): 16-17.
 4. Wilde J. 1996. Sposoby powiększania kręgu klientów (część II). Pszczelarstwo, 47 (2): 16.
 5. Wilde J., Bratkowski J. 1996. Pozyskiwanie pyłku szansą dla każdego pszczelarza. Pszczelarstwo, 47 (3): 4-5.
 6. Wilde J. 1996. Sposoby racjonalnego rozmnażania rodzin pszczelich. Pszczelarstwo, 47 (4): 4-5.
 7. Wilde J. 1996. Rozwój i produkcyjność macierzaków rozmnażanych różnymi metodami (część II). Pszczelarstwo, 47 (5): 5.
 8. Wilde J. 1996. Czy matki pszczele później rozpoczynające składanie jaj po sztucznym unasienianiu charakteryzują się gorszą wartością użytkową? Biuletyn SUMP, 3: 18-23.
 9. Wilde J., Bratkowski J. 1996. Intensywne pozyskiwanie pyłku, a rozwój nosemozy w rodzinach pszczelich. Pszczelarstwo, 47 (8): 5-6.
 10. Bratkowski J., Wilde J. 1997. Czynniki warunkujące pozyskiwanie dużych ilości pyłku. Konferencja naukowo-promocyjna „LEPSZA ŻYWNOŚĆ” (IV): 239-242.
 11. Bratkowski J., Wilde J. 1997. Akarycydy – zagrożenie jakości miodu. Pszczelarstwo, 48 (3): 4-5.
 12. Wilde J., Koeniger N., Fuchs S., Chmielewski M. 1997. Polsko-niemiecka współpraca w zwalczaniu Varroa jacobsoni. Pszczelarstwo, 48 (4): 4-7.
 13. Wilde J., Koeniger N., Fuchs S. 1997. Polsko-niemiecka współpraca w hodowli pszczół odpornych na Varroa jacobsoni. Pszczelarstwo, 48 (5): 4-5, 8.
 14. Wilde J., Cichoń J. 1997. Opłacalność produkcji pasiecznej w Polsce. Część I: Opłacalność pozyskiwania pyłku. Pszczelarstwo, 48 (7): 11-13.
 15. Bratkowski J., Wilde J. 1997. Skażenie miodu akarycydami. Pszczelarstwo, 48 (8): 5-6.
 16. Wilde J., Cichoń J. 1997. Opłacalność pozyskiwania pyłku w zależności od ilości odwirowanego miodu (część II). Pszczelarstwo, 48 (8): 12-13.
 17. Wilde J. , Siuda M. 1997. Effect of honey bees with short post-capping period for apiary management. Apidologie 28 (5): 230-232.
 18. Bratkowski J., Wilde J. 1997. Nastrój rojowy a intensywne pozyskiwanie pyłku. Pszczelarstwo, 48 (11): 4-5.
 19. Wilde J. 1997. Specyfika marketingu produktów pasiecznych i jego wpływ na polepszanie rentowności pasiek. I Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska: PSZCZELARSTWO POLSKIE U PROGU WEJŚCIA DO UNII EUROPEJSKIEJ. 21-23 i 28-30.11.1997. Olsztyn ART: 60-68.
 20. Wilde J., Cichoń J. 1997. Opłacalność produkcji pasiecznej w Polsce. IV Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: PSZCZELARSTWO – TWÓJ BIZNES. 6 grudnia 1997. Częstochowa: 9-26.
 21. Bratkowski J., Siuda M., Wilde J. 1997. Nowoczesny ul warunkiem sukcesu w pszczelarstwie. IV Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: PSZCZELARSTWO – TWÓJ BIZNES. 6 grudnia 1997. Częstochowa: 46-55.
 22. Bratkowski J., Wilde J. 1997. Produkcja dużych ilości obnóży pyłkowych szansą dla pasiek. IV Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: PSZCZELARSTWO – TWÓJ BIZNES. 6 grudnia 1997. Częstochowa: 27-32.
 23. Bratkowski J., Wilde J. 1998. Charakterystyka pszczelarzy producentów miodu i pyłku. V Konferencja Naukowo-Promocyjna: LEPSZA ŻYWNOŚĆ. 26-28.06.1998. Olsztyn ART: 112-115.
 24. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J. 1998. Odporność pszczół na Varroa jacobsoni a jakość miodu. V Konferencja Naukowo-Promocyjna: LEPSZA ŻYWNOŚĆ. 26-28.06.1998. Olsztyn ART: 192-195.
 25. Wilde J., Cichoń J. 1998. Strategia marketingowa produktów pszczelich. V Konferencja Naukowo-Promocyjna: LEPSZA ŻYWNOŚĆ. 26-28.06.1998. Olsztyn ART: 106-111.
 26. Bratkowski J., Wilde J., Siuda M., Fuchs S. 1998. The influence of drones on colony traits in honeybees. Pszczeln. Zeszyt. Nauk. 42 (2): 13-14.
 27. Siuda M., Wilde J. 1998. Varroa resistance of honeybees with a shorter postcapping stage duration. Pszczeln. Zeszyt. Nauk. 42 (2): 75-76.
 28. Wilde J. Grabowski P., Siuda M. 1998. Selection for increased pollen collecting in honey bees. Pszczeln. Zeszyt. Nauk. 42 (2): 89-90.
 29. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J. 1998. Modernizacja pasieki nie musi być droga. Pszczelarz Polski, 9 (2): 19-20.
 30. Wilde J., Bratkowski J., Moritz R.F.A., de la Rua P. 1998. Zucht der Drohnen mit kürzer Zellverdecklungsdauer (ZVD) für Kartenbildung der Gene resistent gegen Varroa jacobsoni Oud. Apidologie 29 (5): 237-239.
 31. Wilde J., Wilde M. 1999. Technologiczne i ekonomiczne aspekty pszczelarstwa w Polsce korzystającego z oferty Centrum Pszczelarskiego w Nepalu. Pszczelarstwo 50 (10): 12-13.
 32. Wilde J., Grabowski P., Bratkowski J. 1999. Zagospodarowanie i marketing obnóży pyłkowych. V Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: POZYSKIWANIE I ZAGOSPODAROWANIE OBNÓŻY PYŁKOWYCH I PIERZGI. 6 grudnia 1999. Częstochowa: 11-16.
 33. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J. 1999. Ekonomiczne aspekty odbierania pyłku w pasiece. V Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: POZYSKIWANIE I ZAGOSPODAROWANIE OBNÓŻY PYŁKOWYCH I PIERZGI. 6 grudnia 1999. Częstochowa: 17-23.
 34. Wilde J., Cichoń J. 2000. Pozyskiwanie propolisu jako sposób na poprawę opłacalności produkcji pasiecznej. VI Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: POZYSKIWANIE I ZAGOSPODAROWANIE KITU PSZCZELEGO (PROPOLISU). 6 grudnia 2000. Częstochowa: 7-11.
 35. Bratkowski J., Wilde J. 2000. Intensyfikacja pozyskiwania propolisu a jego jakość. VI Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: POZYSKIWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PROPOLISU. 6 grudnia 1999. Częstochowa: 19-23.
 36. Siuda M., Wilde J. 2000. Nowoczesne metody pozyskiwania kitu pszczelego. VI Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: POZYSKIWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PROPOLISU. 6 grudnia 1999. Częstochowa: 12-18.
 37. Grabowski P., Wilde J., Bratkowski J. 2000. Composition and weight of pollen loads gathered by high and low pollen-colecting honeybee colonies. Apidologie, 31 (5): 607-609.
 38. Siuda M., Wilde J. 2000. Variability of the capped brood developmental stage in a honey bee line selected for a short post-capping period. Apidologie, 31 (5): 630-631.

KSIĄŻKI, PODRĘCZNIKI, SKRYPTY

 1. Wilde J. , Cichoń J. 1997. Możliwości poprawy opłacalności produkcji pasiecznej w Polsce. w: KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO ROLNICTWA NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Praca zbiorowa pod redakcją M. Łaguny. Wyższa Szkoła Agrobiznesu. Łomża: 195-222.
 2. Wilde J. 1998. Systematyka pszczół. W: Pszczelnictwo. Praca zbiorowa pod redakcją J. Prabuckiego. Rozdział pod redakcją J. Woyke: Podstawy Pszczelnictwa. Szczecin. Albatros: 67-104.
 3. Wilde J. 1998. Rozmieszczenie geograficzne. W: Pszczelnictwo. Praca zbiorowa pod redakcją J. Prabuckiego. Rozdział pod redakcją J. Woyke: Podstawy Pszczelnictwa. Szczecin. Albatros: 106-110.
 4. Wilde J. 1998. Gospodarka pasieczna. W: Pszczelnictwo. Praca zbiorowa pod redakcją J. Prabuckiego. Rozdział pod redakcją J. Prabuckiego: Użytkowanie Pszczół. Szczecin. Albatros: 167-207.
 5. Wilde J., Cichoń J. 1999. Pszczelarstwo to może być biznes. Wybrane zagadnienia z ekonomiki i organizacji nowoczesnej gospodarki pasiecznej. Sądecki Bartnik. Nowy Sącz: 1-168.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE I INNE

 1. Wilde J. 1996. Jak pielęgnować rodziny pszczele w ulach wielokorpusowych wczesną wiosną. Pszczelarstwo, 47 (1): 5-7.
 2. Siuda M. 1996. Uproszczony aparat do inseminacji matek pszczelich. Pszczelarstwo, 47 (10): 4.
 3. Siuda M. 1996. Pułapki do wyłapywania trutni. Biuletyn Sztuczne Unasienianie Matek Pszczelich (Biuletyn SUMP), 3: 13-18.
 4. Bratkowski J., Wilde J. 1996. Pozyskiwanie obnóży pyłkowych szansą rentownego prowadzenia pasiek. Konferencja: „Współczesne problemy pszczelarstwa oraz możliwości jego rozwoju na Kurpiowszczyźnie”. Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 24 sierpnia 1996, Ostrołęka: 1-7.
 5. Siuda M., Wilde J. 1996. Produkty pszczele w leczeniu i profilaktyce. Konferencja: „Współczesne problemy pszczelarstwa oraz możliwości jego rozwoju na Kurpiowszczyźnie”. Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 24 sierpnia 1996, Ostrołęka: 1-11.
 6. Wilde J. 1996. Sposoby przezwyciężania kryzysu w polskim pszczelarstwie. Konferencja: „Współczesne problemy pszczelarstwa oraz możliwości jego rozwoju na Kurpiowszczyźnie”. Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 24 sierpnia 1996, Ostrołęka: 1-4.
 7. Wilde J. 1996. Racjonalne rozmnażanie rodzin pszczelich warunkiem nowoczesnej gospodarki pasiecznej. Konferencja: „Współczesne problemy pszczelarstwa oraz możliwości jego rozwoju na Kurpiowszczyźnie”. Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 24 sierpnia 1996, Ostrołęka: 1-12.
 8. Wilde J. 1996. Współczesne problemy pszczelarstwa w Polsce. Wojewódzki Dzień Pszczelarza, 15 września 1996, Więcbork: 17-18.
 9. Bratkowski J., Wilde J. 1996. Kopulacja matek pszczelich w komorze obserwacyjnej. Biuletyn SUMP, 3: 26-30.
 10. Wilde J. 1997. Antwerpia 1997 w stulecie Apimondii. 35 Kongres Apimondii z Sądeckim Bartnikiem. Pszczelarstwo, 48 (8): 14-17.
 11. Wilde J. 1997. Ule obserwacyjne jako pomoc dydaktyczna. Pszczelarstwo, 48 (9): 5.
 12. Wilde J. 1998. Dorobek publikacyjny dr. Tadeusza Wawryna, patrona Państwowego Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Pszczelarz Polski, 9 (7): 20-21.
 13. Bratkowski J., Wilde J. 1998. Schyłek sezonu. Rolnicze ABC: 7 (96): 9.
 14. Wilde J. 1998. Kiedy zakończyć podkarmianie. Pszczelarz Polski, 9 (5): 7.
 15. Wilde J., Cichoń J. 1998. Konkurencyjność polskiego pszczelarstwa na rynku światowym. Pszczelarstwo, 49 (9): 12-13.
 16. Wilde J., Cichoń J. 1998. Konkurencyjność polskiego pszczelarstwa na rynku światowym (część II). Pszczelarstwo, 49 (10): 10-11.
 17. Wilde J., Cichoń J. 1998. Konkurencyjność polskiego pszczelarstwa na rynku europejskim. Pszczelarstwo, 49 (11): 12-13.
 18. Wilde J. 1998. Przyczyny powstawania nastroju rojowego. Pszczelarz Polski, 9 (3): 20-21.
 19. Bratkowski J., Wilde J. 1998. Początek intensywnego rozwoju rodzin. Rolnicze ABC: 4 (93): 20.
 20. Bratkowski J., Wilde J. 1998. Majowe wędrówki z pszczołami po miód i pyłek. Rolnicze ABC: 5 (94): 8,10.
 21. Bratkowski J., Wilde J. 1998. Szczyt sezonu pasiecznego i okres rojenia się pszczół. Rolnicze ABC: 6 (95): 16-17, 18.
 22. Wilde J. 1998. Zimą życie w ulu nie zamiera: Chronić przed wiatrem i wilgocią. Pszczelarz Polski, 9 (7): 14-15.
 23. Wilde J., Wilde M. 1999. Centrum Pszczelarskie w Nepalu. Pszczelarstwo 50 (8): 13-15.
 24. Wilde J., Wilde M. 1999. Jak w kilka miesięcy z kilkunastu rodzin powiększyć pasiekę do tysiąca, czyli historia Centrum Pszczelarskiego w Nepalu. Pszczelarstwo 50 (11): 11-13.
 25. Wilde J. 1995. Pyłek kwiatowy to bomba witaminowa. Działkowiec, 46 (1/533): 38.
 26. Wilde J., Woyke J. 1999. Sealed brood comb production as new honey bee production. Typescript. Apiculture Centre, Jugedi, Nepal: 1-9.
 27. Wilde J. 1999. Scenariusz do filmu „Centrum Pszczelarskie w Nepalu”. Maszynopis UWM. Olsztyn: 1-9.
 28. Wilde J. 1999. Komentarz do filmu „Centrum Pszczelarskie w Nepalu”. Maszynopis UWM. Olsztyn: 1-5.
 29. Wilde J. 1999. Scenariusz do filmu „Apis cerana w Nepalu”. Maszynopis UWM. Olsztyn: 1-7.
 30. Wilde J. 1999. Scenariusz do filmu „Wprowadzanie ramek plastykowych w pasiece”. Maszynopis UWM. Olsztyn: 1-12.
 31. Wilde J. 1999. Komentarz do filmu „Wprowadzanie ramek plastykowych w pasiece”. Maszynopis UWM. Olsztyn: 1-6.
 32. Wilde J. 1999. Scenariusz do filmu „Użytkowanie uli styropianowych”. Maszynopis UWM. Olsztyn: 1-14.
 33. Wilde J. 1999. Scenariusz do filmu „Produkcja miodu”. Maszynopis UWM. Olsztyn: 1-9.
 34. Wilde J. Loc K. 1999. Scenariusz do filmu „Poddawanie matek sztucznie unasienionych bez sprawdzonego czerwienia”. Maszynopis UWM. Olsztyn: 1-10.
 35. Wilde J. 1996. Zagospodarowanie wosku z pasieki. Pszczelarstwo, 47 (9): 16-17.
 36. Wilde J. 2000. Program naukowy na Kongresie Apimondii – Kanada’99. Pszczelarstwo 51(2): 6-7.
 37. Wilde J. 2000. Wychów 300 tysięcy matek czerwiących w 100 dni sezonu pasiecznego. Pszczelarstwo 51(3): 11-13.
 38. Wilde J. 2000. Polskie pszczelarstwo poprawiać – zuchwałe rzemiosło. Pszczelarstwo 51(1): 5.
 39. Wilde J. 2000. XXXVI Kongres Apimondii obok Sądeckiego Bartnika. Pszczelarstwo 51(1): 13-15.
 40. Wilde J. 2000. Importować pszczoły i unowocześniać technologie czy trwać w pszczelarskim kryzysie? Pszczelarstwo 51(2): 22-23.
 41. Wilde J. 2000. Sesja plakatowa w Vancouver na XXXVI Kongresie Apimondii – Kanada ’99. Pszczelarstwo. 51(4): 6-7.
 42. Wilde J. 2000. Wczesnowiosenna wymiana matek w pasiekach. Pszczelarstwo. 51(4): 20-21.
 43. Wilde J. 2000. Zagrożenie dla unowcześniania polskiego pszczelarstwa? Pszczelarstwo. 51(6): 22-23.
 44. Wilde J. 2000. Pszczelarstwo w agroturystyce – szansa promocji produktów pasiecznych. Pszczelarstwo. 51(7): 10-11.
 45. Wilde J., Szulc R. 2000. Marketing w pasiece prowadzącej bezpośrednią sprzedaż produktów pasiecznych. Pszczelarstwo. 51(9):4-6.