magnify
Home Publikacje 2006-2007

Publikacje 2006-2007

PRACE ORYGINALNE

 1. Woyke J., Wilde J., Wilde M., Cervancia C. 2006. Abdomen flipping of Apis dorsata breviligula worker bees correlated with temperature of nest curtain surfach. Apidologie, 37: 501-505. http://www.apidologie.org/index.php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/apido/pdf/2006/04/m6040.pdf
 2. Meixner M. D., Worobik M., Wilde J., Fuchs S., Koeniger N. 2007. Apis mellifera mellifera in eastern Europe – morphometric variation and determination of its range limits. Apidologie 38 (2): 191-197http://www.edpsciences.org/10.1051/apido:2006068

  http://www.apidologie.org/index.php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/apido/pdf/2007/02/m6072.pdf

 3. Woyke J., Wilde J., Wilde M., Reddy S. M., Nagaraja N., Sivaram V. 2007. Presence or absence of drones in ‘drone’ dusk mass flights performed by Apis dorsata foragers. J. Apicult. Res., 46 (1): 40-49.
 4. Wilde J., Fuchs S., Bratkowski J., Siuda M. 2007. Distribution of Varroa destructor between swarms and colonies. Apicultural Research On Varroa. Original research on bees and beekeeping in the 21st century. IBRA: 40-46.

KSIĄŻKI, PODRĘCZNIKI, SKRYPTY

 1. Wilde J., Gogolewska E. 2006. Polubić pszczoły. PWRiL. Poznań: 1-137.
 2. Wilde J. 2007. Redakcja merytoryczna podręcznika: Pszczoły. Poradnik hodowcy. Gekeler W. Wydawnictwo RM. Warszawa: 1-176.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE I INNE

 1. Wilde J., Gogolewska E. 2006. Biologia rodziny pszczelej. Pasieka, 5 (19): 37-38.
 2. Wilde J. 2006. Kalkulacja kosztów opłacalności produkcji miodu i organizacja nowoczesnej gospodarki w pasiekach pszczelarzy zawodowych. Gródek n/Dunajcem, 13-16.03.2006. Materiały III Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych: 39-52.
 3. Wilde J. 2006. Biologia pszczół, gospodarka pasieczna i ule oraz sprzęt pasieczny dla mistrza pszczelarza. Materiały dydaktyczne do szkolenia „Szkolenie przygotowujące do złożenia egzaminu państwowego na mistrz-pszczelarz”: 5-47.
 4. Wilde J. 2006. Organizacja produkcji psecznej. Skala produkcji. Kalkulacja kosztów produkcji pasiecznej. XII Forum Pszczelarskie. WODR i WZP Poznań, 8.04.2006. Tereny wystawiennicze WODR w Sielinku. Materiały konferencyjne: 4-21.
 5. Wilde J. 2007. Czy węza plastikowa może zastąpić węzę naturalną. Pszczelarstwo, 58 (2): 2-4.
 6. Wilde J. 2007. Technologie pasieczne (gospodarka pasieczna) i zasady zakładania pasieki. Materiały pomocnicze dla uczestników szkolenia przygotowującego do zdawania egzaminu państwowego na tytuł wykwalifikowany robotnik w zawodzie pszczelarz. WZP, W-MODR, Olsztyn: 25-61.
 7. Wilde J. 2007. Polubić pszczoły. Dlaczego o pszczołach w dodatku on-line MW i dla kogo te groźne (czyżby?) owady? Dodatek on-line do „Magazynu Weterynaryjnego” (www.magwet.pl): 1-5. http://www.magwet.pl/index.php?mid=5&menu=2&smenu=7&article=5
 8. Wilde J. 2007. Polubić pszczoły. Cz. II. Kilka słów o biologii rodziny pszczelej i o tym, kto może zostać pszczelarzem, a kto powinien unikać pszczół, czyli o alergii na jad pszczeli. Dodatek on-line do „Magazynu Weterynaryjnego” (www.magwet.pl): 1-5.http://www.magwet.pl/index.php?mid=5&menu=2&smenu=7&article=6
 9. Wilde J. 2007. Polubić pszczoły. Cz. III. Jeszcze o biologii rodziny pszczelej i o poszczególnych osobnikach wchodzących w jej skład. Czy pokorne zachowanie najważniejszego osobnika w rodzinie – królowej – nie powinno budzić pokory w nas? I czy znajdzie się ktoś z Panów, kto chciałby znaleźć się „w skórze” trutnia i zdecydowałby się na przedłużenie gatunku kosztem własnej śmierci? Czyż nie jest fascynujące przystosowanie robotnic do wykonywanych przez nie prac w ulu, jak i poza nim? Dodatek on-line do „Magazynu Weterynaryjnego” (www.magwet.pl): 1-5.http://www.magwet.pl/index.php?mid=5&menu=2&smenu=7&article=7
 10. Wilde J. 2007. Polubić pszczoły. Cz. IV. W tym artykule zajmiemy się urządzaniem pasieczyska – miejsca, na którym zlokalizujemy pasiekę. Są to ule wraz z rodzinami pszczelimi, czyli po prostu (trochę po staropolsku) pnie. Poza tym wymienimy rodzaje pasiek i ich wielkość, opiszemy sprzęt niezbędny do wyposażenia pasieczyska i obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie. Dodatek on-line do „Magazynu Weterynaryjnego” (www.magwet.pl): 1-5. http://www.magwet.pl/index.php?mid=5&menu=2&smenu=7&article=8
 11. Wilde J. 2007. Polubić pszczoły. Cz. V. Ul jest bardzo ważnym elementem wyposażenia pasieki, ale często przecenianym przez pszczelarzy. Uważają oni niesłusznie, iż od systemu czy typu użytkowanego ula zależy powodzenie pszczelarzenia i ilość pozyskiwanego miodu. Tymczasem to nie ul, lecz pszczoły produkują miód. Dodatek on-line do „Magazynu Weterynaryjnego” (www.magwet.pl): 1-5. http://www.magwet.pl/index.php?mid=5&menu=2&smenu=7&article=10
 12. Wilde J. 2007. Polubić pszczoły. Cz. VI. Lokalizacja pasieki, zwiazane z tym przepisy prawne i stosunki dobrosasiedzkie, rodzaje pozytkow oraz rozmieszczenie pasiek w najblizszej okolicy. Pszczoly zajmuja trzecie miejsce na liscie najbardziej niebezpiecznych zwierzat swiata, dlatego lokalizacja pasieki nie jest zagadnieniem blahym. Dodatek on-line do „Magazynu Weterynaryjnego” (www.magwet.pl): 1-5. http://www.magwet.pl/index.php?mid=5&menu=2&smenu=7&article=12
 13. Wilde J. 2007. Próby zwalczania Varroa za pomocą grzybów Metarhizium anisopliae. Pszczelarstwo, 58 (8): 2-4.
 14. Wilde J., Bratkowski J., Siuda M., Fuchs S. 2007. Rozkła populacji Varroa destructor pomiędzy rojami a rodzinami pszczelimi. Pszczelarstwo, 58 (11): 2-4.
 15. Bratkowski J., Wilde J. 2007. Drogi intensyfikowania produkcji pasiecznej w warunkach polskich. XIII Krajowa Konferencja Pszczelarska ROZWIJAJMY NASZE KRAJOWE PSZCZELARSTWO W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. Śląski ODR. Częstochowa 6 grudnia Materiały konferencyjne: 3-15.
 16. Bratkowski J., Wilde J. 2007. Kształtowanie jakości w gospodarstwie pasiecznym. XIII Krajowa Konferencja Pszczelarska ROZWIJAJMY NASZE KRAJOWE PSZCZELARSTWO W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. Śląski ODR. Częstochowa 6 grudnia Materiały konferencyjne: 16-24.
UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH KRAJOWYCH

 1. Bąk B., Wilde J. 2006. Porównanie zdolności oczyszczania komórek pszczelich z zamarłego czerwiu przez robotnice europejskich podgatunków pszczoły miodnej. The comparison of a hygienic behavior of the european bee subspecies. International Apicultural Scientific Conference in centenary of Jan Dzierżon’s death. Puławy 25-27.04.2006. Materiały konferencyjne: 38-42.
 2. Jasiński Z., Prabucki J., Wilde J., Woyke J., Chuda-Mickiewicz B., Siuda M., Madras-Majewska B., Samborski J., Bratkowski J. 2006. Badania czynników umożliwiających przyspieszenie czerwienia sztucznie unasienionych matek pszczelich. Study on factors accelerating oviposition of instrumentally inseminated. International Apicultural Scientific Conference in centenary of Jan Dzierżon’s death. Puławy 25-27.04.2006. Materiały konferencyjne: 57-61.
 3. Siuda M., Wilde J. 2006. Wpływ masy ciała matek pszczelich na szybkość podejmowania czerwienia. Effect of queen body weight on start of oviposion. International Apicultural Scientific Conference in centenary of Jan Dzierżon’s death. Puławy 25-27.04.2006. Materiały konferencyjne: 88-92.
 4. Wilde J., Siuda M., Bratkowski J. 2006. Możliwości produkcji czerwiu w rodzinach pszczelich. Possiblilities of brood production in honeybee colonies. International Apicultural Scientific Conference in centenary of Jan Dzierżon’s death. Puławy 25-27.04.2006. Materiały konferencyjne:121-123.
 5. Wilde J. 2006. Wpływ wielokierunkowej produkcji pszczelarskiej na opłacalność pasiek. VIII FORUM ROLNICZE – „Zwiększenie opłacalności pasiek”. 9 października, Polagra, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań: 8.
 6. Bratkowski J., Wilde J., Bąk B. 2007. Przebieg inwazji sporowca Nosema apis w produkcyjnych rodzinach pszczelich przy ograniczaniu ilościi pszczół i czerwiu. Puławy 24-25 kwietnia. 44. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 61.
 7. Wilde J., Siuda M., Bąk B. 2007. Oporność powszechnie użytkowanych podgatunków pszczół w Polsce na inwazję Varroa destructor. Puławy 24-25 kwietnia. 44. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 82-84.
 8. Woyke J., Jasiński Z., Prabucki J., Wilde J., Chuda-Mickiewicz B., Siuda M., Madras-Majewska B., Samborski J., Bratkowski J., Jojczyk A. 2007. Rozpoczynanie czerwienia przez matki pszczele nasienione naturalnie lub sztucznie w różny sposób ma rozkład logarytmiczno-normalny. Puławy 24-25 kwietnia. 44. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 47-49.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH

 1. Jasiński Z., Prabucki J., Wilde J., Woyke J., Chuda-Mickiewicz B., Siuda M., Madras-Majewska B., Samborski J., Bratkowski J., Jojczyk A., Bąk B. 2006. Study on factors accelerating oviposition of instrumentally inseminated queen bees. Proceedings of the Second European Conference of Apidology EurBee Prague (Czech Republic) 10-16 September 2006: 57.
 2. Woyke J., Jasiński Z., Prabucki J., Wilde J., Chuda-Mickiewicz B., Siuda M., Madras-Majewska B., Samborski J., Bratkowski J., Jojczyk A. 2007. Onset of oviposition by honey bee queens mated naturalny and inseminated instrumentalny In different way, fits lognormal distrybustion. IBRA International Conference on Recent Trends In Apicultural Science „Bees under the Midnight Sun”. 10-14 June, Mikkeli, Finland. Proceedings: 53
 3. Wilde J. 2007. Current status and perspectives In queen Reading of honey bees. IBRA International Conference on Recent Trends In Apicultural Science „Bees under the Midnight Sun”. 10-14 June, Mikkeli, Finland. Proceedings: 53
ZAGRANICZNE STYPENDIA, STAŻE I WYJAZDY NA KONFERENCJE,MISJE I WYPRAWY NAUKOWE

 1. 2006 Udział w 2nd European Conference of Apidology EurBee Prague (Czech Republic) 10-16.09. prezentacja 1 plakatu
 2. 2007 Udział w organizowanej przez IBRA International Conference on Recent Trends In Apicultural Science „Bees under the Midnight Sun”. 10-14 June, Mikkeli, Finland. prezentacja 2 prac w formie ustnej, przewodniczenie sesji plenarnej i wygłoszenie referatu wprowadzającego w sesji Queen rearing na temat: Current status and perspectives in queen rearing of honey bees