magnify
Home 2010

2010

PRACE ORYGINALNE

 1. Bąk B., Wilde J., Siuda M. 2010. Comparison of hygienic behaviour between five honey bee breeding lines. Journal of Apicultural Science, 54(2): 17-24.
 2. Nittner-Marszalska M., Bant A., Bodzenta-Łukaszyk A., Bręborowicz A., Cichocka-Jarosz E., Jassem E., Kuna P., Kruszewski J., Rogala B., Szymański W., Tworek D., Wilde J., Zakrzewska M., Zakrzewski A. 2010. Próba prowokacyjna z żywym owadem w alergii na jad owadów błonkoskrzydłych Stanowisko Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego [Insect-sting challenge in patients with hymenoptera venom allergy Polish Allergy Society Expert Group Position Paper]. Alergia Astma Immunologia, 15 (3): 134-138.
KSIĄŻKI, PODRĘCZNIKI I SKRYPTY

Wilde J. 2010. Redakcja merytoryczna podręcznika: Hodowla pszczół. Franz Lampeitl. Wydawnictwo RM. Warszawa: 1-192.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE I INNE

 1. Wilde J. 2010. Polubić pszczoły. Cz. XII. O wykorzystaniu rojów i pszczół rojowych, stosowaniu ramki pracy i przygotowaniu rodzin do wędrówki. Dodatek on-line do „Magazynu Weterynaryjnego” (www.magwet.pl): 1-6. http://www.magwet.pl/index.php?mid=5&menu=2&smenu=7&article=30&mailing=30
 2. Wilde J. 2010. Polubić pszczoły. Cz. XIII. O sposobach powiększania pasieki i wpływie tworzenia odkładów na produkcyjność rodzin. Dodatek on-line do „Magazynu Weterynaryjnego” (www.magwet.pl): 1-5. http://www.magwet.pl/index.php?mid=5&menu=2&smenu=7&article=30&mailing=32
 3. Wilde J. 2010. XXVI Kongres Pszczelarzy Zawodowych we Włoszech. Pszczelarstwo, 61 (5): 4-6.
 4. Bratkowski J., Wilde J., Siuda M. 2010. Możliwość intensywnej produkcji czerwiu i pszczół w Polsce. Pszczelarstwo, 61 (6): 3-6.
 5. Bratkowski J., Wilde J., Siuda M. 2010. Wyniki prac nad technologiami produkcji czerwiu i pszczół w północno-wschodniej Polsce. Pszczelarstwo, 61 (7): 4-6.
 6. Wilde J. 2010. Pszczelarstwo zawodowe we Włoszech. IX Konferencja Pszczelarska Postępowa gospodarka w pasiekach towarowych. Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych. Grybów-Stróże, 18-20.03. Materiały szkoleniowe: 55-60.
 7. Wilde J. 2010. Udział Polski w międzynarodowym projekcie zapobiegania masowemu ginięciu pszczół. XIX „Biesiada u Bartnika” 3.07. Konferencja pszczelarska: Masowe ginięcie pszczół – problem światowego pszczelarstwa. Materiały konferencyjne: 4-7.
 8. Wilde J. 2010. Polubić pszczoły. Cz. XIV. O potrzebie i metodach wymiany matek pszczelich w rodzinach. Dodatek on-line do „Magazynu Weterynaryjnego” (www.magwet.pl): 1-5. http://www.magwet.pl/index.php?mid=5&menu=2&smenu=7&article=33&mailing=1
 9. Wilde J. 2010. Brylant pszczelnictwa, naukowiec wielkiego formatu! Pani Profesor Halina Woyke nie żyje. Przegląd Pszczelarski, 3-4 (20-21): 83-85.

 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH KRAJOWYCH

 1. Bieńkowska M, Wilde J, Panasiuk B., Gerula D., Węgrzynowicz P., Topolska G., Gajda A. 2010. Wzajemne oddziaływanie między genotypem i czynnikami  środowiskowymi u różnych ras pszczół w różnych warunkach klimatyczno-pożytkowych. 10-11 marca Puławy. 47. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 46-48.
 2. Bąk B., Wilde J., Siuda M. 2010. Lekooporność  roztoczy Varroa destructor na akarycydy w pasiekach północno-wschodniej Polski. 10-11 marca Puławy. 47. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 75-76.
 3. Wilde J., Siuda M., Bąk B. 2010. Technologie pasieczne, pokarmy dla pszczół oraz zwalczanie pasożyta varroa destructor w zapobieganiu masowym ginięciom rodzin pszczelich. 10-11 marca Puławy. 47. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 61.
 4. Wilde J. 2010. Aktualne problemy i wyzwania w dydaktyce Katedry Pszczelnictwa WBZ UWM w Olsztynie. 21-22 kwietnia Lublin-Piaseczno. IX Spotkanie Dydaktyczne Katedr, Zakładów Pszczelnictwa, Pracowni Hodowli oraz Pracowni Chorób Owadów Użytkowych „NAUCZANIE PSZCZELNICTWA PO WPROWADZENIU STUDIÓW II STOPNIA”: 11-12.
UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH ZAGRANICZNYCH

 1. Meixner MD, Kryger P, Costa C, Bouga M, Hatjina F, Wilde J, Uzunov A, Kezic N, Wei Shi, Kence M, Büchler R. 2010. Towards the development of international standard recommendations for breeding honey bees including characters of colony vitality COST Action FA0803 COLOSS Combined Work Shop: Monitoring and Standardization (Bee Book). Amsterdam, January 18–20, 2010. Proceedings: 20.
 2. Bieńkowska M, Wilde J, Panasiuk B. 2010. Interactions between the genetic origin of the bees, the environment and pathogens – a part of Coloss experiment going in Poland. COLOSS Work Shop Standardized protocols for honey bee vitality and diversity 26.-27.02.2010 Lab of Agricultural Zoology & Entomology Agricultural University of Athens Greece. Proceedings: 4.
 3. Büchler R., Bienkowska M., Panasiuk B., Costa C., Hatjina F., Leonidas C., Michalis K., Ivanova E., Petrov P., Kezic N., Drazic M., Korpela S., Uzunov A., Wilde J. 2010. Preliminary evaluations of the Coloss genotype-environment interaction experiment. COLOSS Work Shop Standardized protocols for honey bee vitality and diversity. 16th to 18th June. University of Aarhus at Research Centre Flakkebjerg, Slagelse, Denmark. Proceedings: 20.
 4. Costa C., Büchler R., Meixner M., Bienkowska M., Panasiuk B., Hatjina F., Leonidas C., Michalis K., Ivanova E., Petrov P., Kezic N., Drazic M., Korpela S., Uzunov A., Wilde J. 2010. Ongoing evaluations of the Coloss WG 4 genotype-environment interaction experiment. COST Action FA0803 COLOSS, 6th COLOSS Conference 5.-6. September. Hacettepe University, Ankara, Turkey. Proceedings: 26.
 5. Bieńkowska M, Wilde J, Panasiuk B., Gerula D., Węgrzynowicz P. 2010. Interactions amongst the genetic origin of the bees, the environment and pathogens in Poland. 4th European Conference of Apidology EurBee. 7.-9. September. Metu-Ankara, Turkey. Proceedings: 130-131.