magnify
Home 2011

2011

PRACE ORYGINALNE

 1. Bouga M. Alaux C., Bienkowska M., Büchler R., Carreck N. L., Cauia E., Chlebo R., Dahle B., Dall’Olio R., De la Rúa P., Gregorc A., Ivanova E., Kence A., Kence M., Kezic N., Kiprijanovska H., Kozmus P., Kryger P., Le Conte Y., Lodesani M., Murilhas A. M., Siceanu A., Soland G., Uzunov A., Wilde J. 2011. A review of methods for discrimination of honey bee populations as applied to European beekeeping. Journal of Apicultural Research 50(1): 51-84. DOI 10.3896/IBRA.1.50.1.06
 2. Wilde J., Paleolog J., Grabowski P., Siuda M., Bratkowski J. 2011. Correlated and direct responses to selection for high and low pollen yield in a small, open population of Apis mellifera carnica. Journal of Apicultural Research 50(3): 181-189. DOI 10.3896/IBRA.1.50.3.01.
 3. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J., Chuda-Mickiewicz B.,Woyke J., Jasiński Z., Madras-Majewska B., Samborski J. 2011. Wintering Queen Bees in Modified Mating Nuclei. Journal of Apicultural Science, 55(1): 87-98.
ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE I INNE

 1. Wilde J. 2011. Odeszła od nas Profesor Halina Woyke – Przyjaciel i Naukowiec o wielkiej klasie. Pszczelarstwo, 62 (1): 2-3.
 2. Wilde J. 2011. Przyjaciel pszczelarzy, naukowiec wielkiego formatu. Pani Profesor Halina Woyke nie żyje. Pasieka, 46 (2): 4-6.
 3. Wilde J. 2011. Polubić pszczoły. Cz. XV. O łatwych sposobach wychowu matek pszczelich na własne potrzeby. Dodatek on-line do „Magazynu Weterynaryjnego” (www.magwet.pl): 1-5. http://www.magwet.pl/index.php?mid=5&menu=2&smenu=7&article=34&mailing=1
 4. Wilde J. 2011. Technologie pasieczne w zapobieganiu masowym ginięciom rodzin pszczelich. X Konferencja Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych. Biologia rodziny pszczelej i ekonomiczne uwarunkowania w prowadzeniu pasieki zawodowej. Rychwałd, 17-19.03. Materiały szkoleniowe: 43-45.
 5. Wilde J. 2011. Nauki pszczelnicze w służbie praktyki pszczelarskiej w Polsce i na świecie. II Lubelska Konferencja Pszczelarska. Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa. Pszczela Wola, 21-23.01. Materiały konferencyjne: 159-166.
 6. Wilde J. 2011. Dlaczego giną pszczoły? Działkowiec 10/2011: 72-73.
 7. Wilde J. 2011. Profesor Jerzy Woyke honorowym członkiem IBRA. Przegląd Pszczelarski. 3-4 (24-25): 4-6.

 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH KRAJOWYCH

 1. Bąk B., Siuda M., Wilde J. 2011. Porównanie trzech schematów zwalczania Varroa destructor. 48 Naukowa Konferencja Pszczelarska w 200. rocznicę urodzin ks. dr. Jana Dzierżona 5-7 kwietnia Pszczyna: 61-62.
 2. Bieńkowska M., Panasiuk B., Gerula D., Węgrzynowicz P., Skwarek E., Wilde J., Topolska G. 2011. Czy żywotność pszczół może być wynikiem interakcji genetyczno-środowiskowych? 48 Naukowa Konferencja Pszczelarska w 200. rocznicę urodzin ks. dr. Jana Dzierżona 5-7 kwietnia Pszczyna: 25-26.
 3. Bieńkowska M., Węgrzynowicz P., Gerula D., Panasiuk B., Wilde J. Zdalne monitorowanie rodzin pszczelich – elektronika i teleinformatyka w pasiekach. 48 Naukowa Konferencja Pszczelarska w 200. rocznicę urodzin ks. dr. Jana Dzierżona 5-7 kwietnia Pszczyna: 43-44.
 4. Siuda M., Wilde J., Bąk B. 2011. Wpływ późnego wychowu czerwiu na zdrowie i produkcyjność rodzin pszczelich. 48 Naukowa Konferencja Pszczelarska w 200. rocznicę urodzin ks. dr. Jana Dzierżona 5-7 kwietnia Pszczyna: 29-30.
 5. Wilde J. 2011. Odkrycia ks. Jana Dzierżona w gospodarce pasiecznej XXI wieku. 48 Naukowa Konferencja Pszczelarska w 200. rocznicę urodzin ks. dr. Jana Dzierżona 5-7 kwietnia Pszczyna: 21-22.
 6. Wilde J., Siuda M., Bąk B. 2011. Wpływ rodzaju pokarmu na zimowanie i produkcyjność rodzin pszczelich. 48 Naukowa Konferencja Pszczelarska w 200. rocznicę urodzin ks. dr. Jana Dzierżona 5-7 kwietnia Pszczyna: 40-41.
UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH ZAGRANICZNYCH

 1. Woyke J., Wilde J., Siviram N., Nagaraja N. 2011. Does open-air nesting honey bee Apis florea differ from the other bees of genus Apis in brood hygenic behavouir? Global Conference on Entolmology. Chiang Mai, Thailand, March 5-9. Abstracts: 164.
 2. Wilde J., Bienkowska M. 2011. Interaction amongst the genetic origin of the bees and environment in Poland. Ongoing evaluations of the Coloss work group 4. Global Conference on Entolmology. Chiang Mai, Thailand, March 5-9. Abstracts: 183.
 3. Bienkowska M., Panasiuk B., Wilde J. 2011. Progress or problems with the Polish part of GEI experiment? COLOSS Work Shop WG4. Honey bee vitality and diversity – status of the GEI experiment and the subspecies discrimination methods comparison. 01.-03.03. Department of Developmental Biology, Faculty of Biology, University of Plovdiv “Paisii Hilendarski” 24, Tzar Assen Str, 4000, Plovdiv, Bulgaria. Proceedings: 13.
 4. Büchler R., Berg S.; Bienkowska M., Panasiuk B., Conte Le Y., Costa C., Dyrba W., Hatjina F., Charistos L., Ivanova E., Petrov P., Kezic N., Korpela S., Kryger P., Pechhacker H., Uzunov A., Wilde J. 2011. First results of the international genotype-environment interaction experiment. COLOSS Work Shop WG4. Honey bee vitality and diversity – status of the GEI experiment and the subspecies discrimination methods comparison. 01.-03.03. Department of Developmental Biology, Faculty of Biology, University of Plovdiv “Paisii Hilendarski” 24, Tzar Assen Str, 4000, Plovdiv, Bulgaria. Proceedings: 9-10.
 5. Bąk B., Siuda M., Wilde J. 2011. Various methods of Varroa destructor control. COLOSS Workshop WG4. Honey bee vitality and diversity – Field observations of experimemtal GEI colonies. 26-29.07. Research Institute of Horticulture, Apiculture Division, Puławy, Poland. Proceedings: 9-10.
 6. Bienkowska M., Wilde J., Panasiuk B., Węgrzynowicz P., Gerula D. 2011. Performance of bee colonies of the GEI experiment in Poland. COLOSS Workshop WG4. Honey bee vitality and diversity – Field observations of experimemtal GEI colonies. 26-29.07. Research Institute of Horticulture, Apiculture Division, Puławy, Poland. Proceedings: 11.
 7. Bienkowska M., Wilde J., Panasiuk B., Gerula D. 2011. Varroa mite population in genotype -environment interaction (GEI) experimental colonies in Poland? COLOSS Work Shop WG2+4. Diagnostic Surveys. 25.-26.08. University of Belgrade, Serbia. Proceedings: 10.
 8. Meixner M., Andonov S., Berg S.; Bienkowska M., Bouga M., Büchler R., Charistos L., Conte Le Y., Costa C., Dyrba W., Francis R., Hatjina F., Ivanova E., Kezic N., Kiprijanovska H., Korpela S., Kryger P., Panasiuk B., Pechhacker H., Petrov P., Uzunov A., Wilde J. 2011. Effect of genotype and environment for disease relevance – preliminary results from the genotype – environment experiment of WG4. COLOSS Work Shop WG2+4. Diagnostic Surveys. 25.-26.08. University of Belgrade, Serbia. Proceedings: 14-15.
 9. Büchler R., Berg S.; Bienkowska M., Panasiuk B., Conte Le Y., Costa C., Dyrba W., Bouga M., Hatjina F., Charistos L., Francis R., Petrov P., Ivanova E., Kezic N., Korpela S., Kryger P., Pechhacker H., Uzunov A., Wilde J. 2011. Preliminary results from the the international genotype – environment interaction experiment of WG4. 7th COLOSS Conference Prevention of Honey Bee Colony LOSSes. 26.-28.08. Hotel Palace Belgrade, Serbia. Proceedings: 14-15.
 10. 10.  Wilde J. 2011. Development and productivity of honeybee colonies with queens instrumentally inseminated with different dose of semen. 42. International Apicultural Congress Apimondia. Buenos Aires, Argentina. 21-25 September. Abstracts book and Poster list: 229.
 11. Bąk B., Siuda M., Wilde J. 2011. Varroa destructor control methods applied in Poland. 42. International Apicultural Congress Apimondia. Buenos Aires, Argentina. 21-25 September. Abstracts book and Poster list: 232.

ZAGRANICZNE STYPENDIA, STAŻE I WYJAZDY NA MISJE I WYPRAWY NAUKOWE

Jerzy Wilde

3.03 – 22.03    TAJLANDIA

Global Conference on Entolmology. Chiang Mai, March 5-9

Wyprawa naukowa w celu badania zachowań higienicznych Apis florea