magnify
Home Historia

Historia

Powstanie Zakładu Pszczelnictwa związane jest z datą 29.04.1954 r. Pierwszym kierownikiem tej placówki był prof. dr hab. D. Wanic, a od 1969 roku tę funkcję pełnił prof. dr hab. J. Bobrzecki. Zaplecze naukowe i dydaktyczne znajdowało się na terenie Kortowa I (przy kortach tenisowych). Składało się z kilku małych pomieszczeń i kilkunastopniowej pasieki.

W 1975 roku z inicjatywy prof. dr hab. J. Bobrzeckiego rozpoczęto prace związane z budową nowej (obecnej) siedziby Katedry. Dzięki zaangażowaniu osobistemu pracowników, sympatyków Zakładu i studentów z nim związanych budowa zakończona została w 1983 roku. 5 stycznia 1990 roku niespodziewanie zmarł prof. dr hab. J. Bobrzeckiego. Kierownictwo objął wówczas dr Jerzy Wilde. W 2001 roku placówka otrzymała statut Katedry. Kadra pracownicza tej jednostki naukowej przez cały czas jej istnienia ulegała zmianie.