magnify
Home Dydaktyka

Dydaktyka

PODSTAWOWE POJĘCIA PSZCZELARSKIE DLA STUDENTÓW

W roku szkolnym oprócz pracy w pasiece, zajmujemy się również dydaktyką. Zapoznajemy studentów z tajnikami wiedzy pszczelarskiej. Młodzi ludzie z wielkim zaciekawieniem słuchają wykładów na temat biologii pszczół i gospodarki pasiecznej.

Wykaz prac magisterskich wykonanych w latach 1982-2002 w Katedrze Pszczelnictwa

Prace magisterskie pod kierownictwem prof. Jerzego Bobrzeckiego:

 1. Elżbieta Orłowska (Zoot.) 1982. Wpływ sposobu przetrzymywania matek pszczelich przed i po sztucznej inseminacji na efekt tego zabiegu
 2. Anna Sobieszczańska (Zoot.) 1982. Gospodarka pyłkiem w pasiece
 3. Mirosław Worobik (Zoot.) 1983. Wpływ inwazji Varroa jacobsoni (Oudemans 1904) na rozwój matek pszczelich
 4. Roman Jaszczyk (Rol.) 1984. Gospodarka pyłkiem w kierowanym rozwoju rodzin pszczelich
 5. Dariusz Kowalski (Zoot.) 1984. Rozmnażanie rodzin pszczelich metodą wczesnych odkładów z matkami nieunasiennionymi
 6. Krzysztof Barcz (Rol.) 1985. Gospodarka pasieczna w rodzinach opanowanych warrozą
 7. Maria Schulz (Zoot.) 1985. Wpływ sposobu przetrzymywania matek pszczelich przed i po sztucznej inseminacji na wyniki tego zabiegu
 8. Irena Kwiecień (Zoot.) 1986. Gospodarka pasieczna przystosowana do rodzin opanowanych przez warrozę
 9. Waldemar Niemczuk (Zoot.) 1986. Porównanie rozwoju i produkcyjności rodzin z matkami unasienianymi naturalnie i sztucznie
 10. Cezary Kruk (Zoot.) 1987. Wpływ odymiania preparatami przeciw warrozie na efekt unasieniania się i czerwienia matek pszczelich
 11. Paweł Liżewski (Zoot.) 1987. Efektywność odławiania obnóży przy pomocy trzech rodzajów poławiaczy
 12. Romuald Krukowski (Zoot.) 1988. Wpływ odymiania lekami przeciwko warrozie na unasienianie się i czerwienie matek pszczelich
 13. Wiesław Sobotka (Zoot.) 1988. Wpływ odławiania obnóży pyłkowych przy pomocy trzech rodzajów poławiaczy na rozwój i produkcyjność rodzin pszczelich
 14. Hanna Łuczak (Zoot.) 1989. Porównanie kilku metod tworzenia nowych rodzin pszczelich
 15. Marek Sobotko (Zoot.) 1989. Porównanie kilku metod pozyskiwania obnóży pyłkowych
 16. Dariusz Kierzkowski (Zoot.) 1990. Porównanie kilku metod tworzenia nowych rodzin pszczelich
 17. Alicja Paleń (Zoot.) 1990. Wykorzystanie upraw bobiku jako bazy pożytkowej dla pszczół w warunkach intensywnej produkcji
 18. Piotr Sobuń (Zoot.) 1990. Porównanie kilku metod pozyskiwania obnóży pyłkowych

Prace magisterskie pod kierownictwem prof. Jerzego Wilde:

 1. Beata Kruhelska (Zoot.) 1991. Intensywne użytkowanie rodzin pszczelich w celu podniesienia dochodowości pasiek przez pozyskiwanie obnóży pyłkowych
 2. Anna Katarzyna Pawelec (Zoot.) 1991. Uprawy bobiku jako źródło pożytku nektarowego i pyłkowego dla pszczół w warunkach intensywnej agrotechniki
 3. Krzysztof Sobiechowski (Zoot.) 1992. Wpływ traktowania dwutlenkiem węgla na behawioryzm unasieniania się matek pszczelich
 4. Dariusz Ziętek (Zoot.) 1992. Ocena upraw bobiku jako bazy pożytkowej dla pszczół
 5. Jarosław Cichocki (Zoot.) 1993. Intensyfikacja pozyskiwania obnóży pszczelich
 6. Maciej Siuda (Zoot.) 1993. Selekcja Apis mellifera carnica na krótki okres trwania rozwoju postlarwalnego
 7. Jadwiga Tomaszewska Zoot. 1993 Wpływ traktowania dwutlenkiem węgla na unasienianie się matek pszczelich rasy kaukaskiej i kraińskiej
 8. Dorota Piech (Zoot.) 1994. Selekcja Apis mellifera carnica na krótki okres trwania rozwoju postlarwalnego
 9. Janusz Bratkowski (Zoot.) 1995. Metody gospodarki pasiecznej pozwalające na pozyskiwanie miodu bez pozostałości po akarycydach
 10. Maria Cichocka (Zoot.) 1995. Pozyskiwanie obnóży w rodzinach utrzymywanych na jednym korpusie przy pomocy poławiaczy pyłku zastosowanych w układzie dennicowym lub powałkowym
 11. Dorota Roman (Zoot.) 1995. Porównanie dwóch sposobów zimowli rodzin pszczelich w ulach wielokorpusowych
 12. Radosław Szulc (Rol.) 1995. Metody gospodarki pasiecznej intensyfikujące pozyskiwanie obnóży pyłkowych
 13. Izabela Szymańska (Rol.) 1995. Przetrzymywanie matek sztucznie unasiennionych w rodzinie bezmatecznej
 14. Maria Jolanta Wawrzyniak (Zoot.) 1995. Selekcja Apis mellifera o skróconym okresie czerwiu zasklepionego, odpornych na Varroa jacobsoni Oudemans
 15. Bogdan Wawrzyniak (Zoot.) 1995. j. w. praca wspólna
 16. Mariusz Żegarski (Zoot.) 1996. Metody gospodarki pasiecznej intensyfikujące pozyskiwanie obnóży pyłkowych
 17. Anna Chylińska (Zoot.) 1997. Hodowla pszczół Apis mellifera o krótkim okresie czerwiu zasklepionego
 18. Marek Podlewski (Zoot.) 1998. Masa ciała matek pszczelich wychowanych różnymi metodami
 19. Wojciech Piotrkowski (KŚiR) 2000. Masa ciała matek pszczelich wychowanych różnymi metodami
 20. Anna Prus (BZ) 2001. Testowanie odporności larw i pszczół na zgnilca złośliwego
 21. Mirosław Kozak (BZ) 2001. Szybkość rozpoczęcia czerwienia matek sztucznie unasienianych w zależności od sposobu przetrzymywania ich przed i po zabiegu
 22. Anna Kłos (BZ) 2002. Hodowla pszczół Apis mellifera o krótkim okresie czerwiu zasklepionego
 23. Marta Kruk (BZ) 2002. Masa ciała matek pszczelich wychowanych różnymi metodami

Wykaz przewodów doktorskich zakończonych obroną w latach 1999-2002:

pod kierownictwem prof. Jerzego Wilde:

 1. Wiesław LONDZIN. Ocena wrażliwości pszczół na substancje aktywne zawarte w wybranych preparatach warroabójczych (data zakończenia przewodu:
  5.VII.1999)
 2. Maciej SIUDA. Hodowla pszczół o krótkim stadium czerwiu zasklepionego odpornych na Varroa jacobsoni Oud. (data zakończenia przewodu: 17.XII.1999)
 3. Paweł GRABOWSKI. Selekcja pszczół w kierunku zbierania dużych ilości obnóży pyłkowych (data zakończenia przewodu: 05.IV.2002)
 4. Janusz BRATKOWSKI. Porównanie metod gospodarki pasiecznej umożliwiających odbieranie dużych ilości obnóży pyłkowych (data zakończenia przewodu: 05.IV.2002)

 

Objaśnienia nazw wydziałów
SKRÓT WYDZIAŁ
Zoot. Zootechniczny
Rol. Rolniczy
KŚiR Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
BZ Bioinżynierii Zwierząt