magnify
Home Publikacje 2001-2002

Publikacje 2001-2002

PRACE ORYGINALNE

 1. Woyke J., Wilde J., Wilde M. 2001. Apis dorsata drone flights, collection of semen from everted endophalli and instrumental insemination of queens. Apidologie 32: 407-416.
 2. Woyke J., Wilde J., Wilde M. 2001. A scientific note on Apis laboriosa winter nesting and brood rearing in the Himalayas. Apidologie 32: 601-602.
 3. Wilde J., Podlewski M., Siuda M., Glogowski J., Ciereszko A., Demianowicz W. 2001. Preliminary results of artificial insemination of honeybee queens with spermatozoa stored in liquid nitrogen (-196oC). Apidologie 32: 513-514.
 4. Wilde J., Woyke J., Neupane K.R., Wilde M. 2001. Comparative evaluation tests of different methods to control Tropilaelaps clareae, a mite parasite in Nepal. Proceedings of the 7th International Conference on Tropical Bees: Management and Diversity & 5th Asian Apiculture Association Conference. Chiang Mai, Thailand, 19-25 March 2000, ENSTA: 249-251.
 5. Wilde J., Woyke J., Wilde M. 2001. Rearing honey bee queens on cups of Apis mellifera and Apis dorsata wax. Proceedings of the 7th International Conference on Tropical Bees: Management and Diversity & 5th Asian Apiculture Association Conference. Chiang Mai, Thailand, 19-25 March 2000, ENSTA: 207-209.
 6. Woyke J., Wilde J., Wilde M. 2001. Coexistence of Apis. mellifera and Apis dorsata workers in the same colonies . Proceedings of the 7th International Conference on Tropical Bees: Management and Diversity & 5th Asian Apiculture Association Conference. Chiang Mai, Thailand, 19-25 March 2000, ENSTA: 115-120.
 7. Woyke J., Wilde J., Wilde M., Kruk C. 2001. Swarming, migrating and absconding of Apis dorsata colonies. Proceedings of the 7th International Conference on Tropical Bees: Management and Diversity & 5th Asian Apiculture Association Conference. Chiang Mai, Thailand, 19-25 March 2000, ENSTA: 183-187.
 8. Bratkowski J., Wilde J., Siuda M. 2001. Testing honey bee larvae for Paenibacillus larvae larvae infection in different conditions. Proceedings EUROCONFERENCE ON MOLECULAR MECHANISMS OF DISEASE TOLERANCE IN HONEYBEES (MOMEDITO). 17-19.10.2000. Kralupy near Prague: 13-23.
 9. Wilde J. 2001. How long can Tropilealaps clareae survive on adult honeybee workers? Proceedings EUROCONFERENCE ON MOLECULAR MECHANISMS OF DISEASE TOLERANCE IN HONEYBEES (MOMEDITO). 17-19.10.2000. Kralupy near Prague: 217-221.
 10. Wilde J. 2001. Varroa destructor and Tropilaelaps clareae in Apis mellfera colonies in Nepal. Proceedings EUROCONFERENCE ON MOLECULAR MECHANISMS OF DISEASE TOLERANCE IN HONEYBEES (MOMEDITO). 17-19.10.2000. Kralupy near Prague: 223-228.
 11. Wilde J., Cichoń J., Grabowski P. 2002. Korzyści ukierunkowywania pasiek profesjonalnych na pozyskiwanie pyłku. Biul. Nauk., 18 (5): 9-18.
 12. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J. 2002. Pozyskiwanie mleczka pszczelego metodą intensyfikacji produkcji. (141KB, pdf) Biul. Nauk., 18 (5): 19-26.
 13. Siuda M., Wilde J. 2002. Racjonalne rozmnażanie rodzin skutecznie zwalcza nastrój rojowy i zwiększa produkcyjność rodzin. Biul. Nauk., 18 (5): 27-34.
 14. Bąk B., Bratkowski J., Wilde J. 2002.Pszczelarstwo w opinii studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Biul. Nauk., 18 (5): 35-44.
 15. Wilde J., Gabruś J. 2002. Opłacalne zagospodarowanie wosku w pasiekach. Biul. Nauk., 18 (5): 45-52.
 16. Wilde J. 2002.Kupować czy wychowywać matki we własnym zakresie w pasiekach stanowiących główne źródło utrzymania? Biul. Nauk., 18 (5): 53-60.
 17. Wilde J., Wilde M. 2002. Użytkowanie selekcjonowanych pszczół miodnych warunkiem racjonalnego prowadzenia pasiek . Biul. Nauk., 18 (5): 61-68.
 18. Wilde J., Wilde M., Gogolewska E. 2002. Łatwe i skuteczne sposoby wymiany matek pszczelich. Biul. Nauk., 18 (5): 77-84.
 19. Grabowski P., Wilde J., Siuda M. 2002. Wykorzystanie pszczół selekcjonowanych na pozyskiwanie dużych ilości obnóży pyłkowych. Biul. Nauk., 18 (5): 85-92.
 20. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J. 2002.Korzyści użytkowania pszczół opornych na choroby w pasiekach. Biul. Nauk., 18 (5): 93-100.
 21. Wilde J., Wilde M., Kobyliński A. 2002. Wydajność pszczół linii Kortówka w ocenie terenowej. Biul. Nauk., 18 (5): 101-106.
 22. Wilde J. 2002. Produkcja mleczka pszczelego bez przekładania larw. Biul. Nauk., 18 (5): 107-112.
 23. Bratkowski J., Wilde J. 2002. Technologie zwiększające pozyskiwanie obnóży pyłkowych i poprawiające dochodowość pasiek. Biul. Nauk., 18 (5): 113-122.
 24. Bąk B., Bratkowski J., Wilde J. 2002. Następstwa ograniczonego zwalczania Varroa w rodzinach pszczelich. Biul. Nauk., 18 (5): 123-130.
 25. Wilde J. 2002. Wykorzystanie późnych pożytków przez pszczoły z likwidowanych rodzin. Biul. Nauk., 18 (5): 131-136.
 26. Cichoń J., Wilde J. 2002. Opłacalność produkcji pasiecznej w Polsce. Biul. Nauk., 18 (5): 137-144.
 27. Cichoń J., Wilde J. 2002. Pozyskiwanie obnóży pyłkowych jako sposób na poprawienie opłacalności produkcji pasiecznej. Biul. Nauk., 18 (5): 144-150.
 28. Cichoń J., Wilde J. 2002. Opłacalność produkcji mleczka pszczelego w Polsce. Biul. Nauk., 18 (5): 151-156.
 29. Cichoń J., Wilde J. 2002. Pozyskiwanie propolisu jako sposób na poprawienie opłacalności produkcji pasiecznej. Biul. Nauk., 18 (5): 157-162.
 30. Bratkowski J., Siuda M., Wilde J. 2002. Koszt nowoczesnego ula wykonanego samodzielnie. Biul. Nauk., 18 (5): 163-168.
 31. Bratkowski J., Wilde J., Grabowski P. 2002. Pozyskiwanie, zagospodarowanie i zastosowanie mleczka pszczelego w marketingu produktów pszczelich. Biul. Nauk., 18 (5): 169-176.
 32. Wilde J., Grabowski P., Bratkowski J. 2002. Zagospodarowanie i marketing obnóży pyłkowych. Biul. Nauk., 18 (5): 177-184.
 33. Bratkowski J., Wilde J. 2002. Wielokierunkowe użytkowanie pszczół i marketingowe wykorzystanie produktów pasiecznych. Biul. Nauk., 18 (5): 185-194.
 34. Bratkowski J., Wilde J. 2002. Możliwości produkcji mleczka pszczelego w warunkach klimatyczno-pożytkowych okolic Olsztyna. Biul. Nauk., 18 (5): 195-200.
 35. Bąk B., Wilde J. 2002. Mleczko pszczele jako produkt dietetyczny i leczniczy. Biul. Nauk., 18 (5): 201-214.
 36. Bratkowski J., Wilde J. 2002. Intensyfikacja pozyskiwania propolisu a jego jakość. Biul. Nauk., 18 (5): 215-220.
 37. Bąk B., Wilde J. 2002. Czerw pszczeli – niekonwencjonalne źródło białka zwierzęcego. Biul. Nauk., 18 (5): 229-238.
 38. Siuda M., Wilde J. 2002. Nowoczesne metody pozyskiwania kitu pszczelego. Biul. Nauk., 18 (5): 239-247.
 39. Wilde J. 2002. Studia indywidualne z zakresu pszczelnictwa szansą dla pasjonatów pszczelarstwa. Biul. Nauk., 19 (6): 13-18.
 40. Bratkowski J., Wilde J. 2002. Upowszechnianie wiedzy pszczelarskiej w społeczeństwie. Biul. Nauk., 19 (6): 19-24.
 41. Wilde J. 2002. Ule obserwacyjne ze szkła organicznego jako pomoc dydaktyczna. Biul. Nauk., 19 (6): 25-30.
 42. Bratkowski J., Siuda M., Wilde J. 2002. Proces dydaktyczny w Katedrze Pszczelnictwa UWM. Biul. Nauk., 19 (6): 35-42.
 43. Bąk B., Wilde J., Rykowski D. 2002. Techniki komputerowe w dydaktyce pszczelarskiej. Biul. Nauk., 19 (6): 55-64.
 44. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J. 2002. Ustawa o ochronie zwierząt – ograniczenie czy humanizacja badań pszczelniczych. Biul. Nauk., 19 (6): 75-80.
 45. Wilde J., Sobiechowski K. 2002. The effect of carbon dioxide treatment on mating of virgin honeybee queens. Pol. J. Natur. Sc., 12 (3): 73-85.
 46. Grabowski P., Siuda M. 2002. Hodowla pszczół w kierunku zbierania większych ilości pyłku szansą na poprawę efektywności zapylania roślin. Annales UMCS. Acta Horticultura. Lublin, XI: 143-151.
 47. Wilde J., Bratkowski J., Siuda M. 2002. Defensive behavior of 3 breeds of Apis mellifera L. 5th International Conference on the Black Bee Apis mellifera mellifera. 2-6.09. Wierzba, Poland. Reports and summaries: 85-90.
 48. Wilde J., Siuda M., Rykowski D., Bratkowski J. 2002. Flight activity of 3 subspecies of honeybee Apis mellifera depending ontime of day and airtemperature. 5th International Conference on the Black Bee Apis mellifera mellifera. 2-6.09. Wierzba, Poland. Reports and summaries: 91-97.
ARTYKUŁY NAUKOWE

 1. Bąk B., Wilde J. 2001. Czerw pszczeli – niekonwencjonalne źródło białka zwierzęcego. VII Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: POZYSKIWANIE I ZAGOSPODAROWANIE MLECZKA PSZCZELEGO I CZERWIA. 6 grudnia 2001. Częstochowa: 68-80.
 2. Bąk B., Wilde J. 2001. Mleczko i czerw pszczeli w diecie człowieka. VII Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: POZYSKIWANIE I ZAGOSPODAROWANIE MLECZKA PSZCZELEGO I CZERWIA. 6 grudnia 2001. Częstochowa: 51-67.
 3. Bratkowski J., Wilde J., Grabowski P. 2001. Pozyskiwanie, zagospodarowanie i zastosowanie mleczka pszczelego w marketingu produktów pszczelich. VII Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: POZYSKIWANIE I ZAGOSPODAROWANIE MLECZKA PSZCZELEGO I CZERWIA. 6 grudnia 2001. Częstochowa: 40-45.
 4. Cichoń J., Wilde J. 2001. Opłacalność produkcji mleczka pszczelego w Polsce. VII Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: POZYSKIWANIE I ZAGOSPODAROWANIE MLECZKA PSZCZELEGO I CZERWIA. 6 grudnia 2001. Częstochowa: 25-30.
 5. Grabowski P., Siuda M. 2001. Kiedy pszczoły wylatują na pożytek? Pszczelarstwo, 4: 4-5.
 6. Grabowski P., Siuda M. 2001. Czy opłaca się pozyskiwać pyłek w pasiece? Pszczelarstwo, 6: 5-6.
 7. Bratkowski J., Wilde J. 2001. Możliwości produkcji mleczka pszczelego w warunkach klimatyczno-pożytkowych makroregionu północno-wschodniej Polski. VII Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: POZYSKIWANIE I ZAGOSPODAROWANIE MLECZKA PSZCZELEGO I CZERWIA. 6 grudnia 2001. Częstochowa: 20-24.
 8. Wilde J. 2001. Wielkotowarowa produkcja mleczka pszczelego bez przekładania larw. VII Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: POZYSKIWANIE I ZAGOSPODAROWANIE MLECZKA PSZCZELEGO I CZERWIA. 6 grudnia 2001. Częstochowa: 46-50.
 9. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J. 2001. Pozyskiwanie mleczka – metodą intensyfikacji produkcji. VII Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: POZYSKIWANIE I ZAGOSPODAROWANIE MLECZKA PSZCZELEGO I CZERWIA. 6 grudnia 2001. Częstochowa: 13-19.
 10. Wilde J. 2002. Rozwój Varroa destructor w rodzinach Apis mellifera w Nepalu. http://www.pszczoly.pl/jerzy_wilde/jerzy_wilde1.htm
 11. Siuda M., Wilde J., Kozak M. 2002. Masa ciała matek pszczelich wychowanych różnymi metodami. http://www.pszczoly.pl/jerzy_wilde/jerzy_wilde2.htm
 12. Wilde J. 2002. Czy polskiemu pszczelarstwu potrzebny jest import matek pszczelich wczesną wiosną? http://www.pszczoly.pl/jerzy_wilde/jerzy_wilde3.htm
 13. Siuda M., Wilde J. 2002. Kondycja matek pszczelich przetrzymywanych w różnych warunkach przed i po zabiegu sztucznego unasieniania. http://www.pszczoly.pl/jerzy_wilde/jerzy_wilde4.htm
 14. Wilde J. 2002. Jak długo Tropilaelaps clareae może żyć na dorosłych pszczołach Apis mellifera? http://www.pszczoly.pl/jerzy_wilde/jerzy_wilde5.htm

KSIĄŻKI, PODRĘCZNIKI, SKRYPTY

 1. Wilde J. 2001. Żywienie pszczół miodnych (Apis mellifera L.). W: ŻYWIENIE ZWIERZĄT. Praca zbiorowa pod redakcją D. Jamroz i A. Potkańskiego. Wydawnictwo Naukowe. Warszawa. PWN: 497-507.
 2. Wilde J. 2002. Pszczelarstwo w agroturystyce. Rozdział do skryptu dla studentów AGROTURYSTYKI pod redakcją K. Młynarczyka. Wydawnictwo UWM Olsztyn: 193-196.
 3. OWADY UŻYTKOWE – MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ. 9 rozdziałów. Wydawnictwo AR Poznań:
  • Wilde J., Siuda M. 2002. Systemy uli, ich budowa i eksploatacja. W: Owady użytkowe – materiały do ćwiczeń. Rozdział: Gospodarka pasieczna. Wydawnictwo AR Poznań: 35-36.
  • Wilde J., Siuda M. 2002. Zapobieganie i zwalczanie rójki w pasiece. W: Owady użytkowe – materiały do ćwiczeń. Rozdział: Gospodarka pasieczna. Wydawnictwo AR Poznań: 41-42.
  • Wilde J. 2002. Główny przegląd jesienny i przygotowanie pszczół do zimowli. W: Owady użytkowe – materiały do ćwiczeń. Rozdział: Gospodarka pasieczna. Wydawnictwo AR Poznań: 34-35.
  • Wilde J., Bratkowski J. 2002. Zbijanie ramek i wprawianie węzy. W: Owady użytkowe – materiały do ćwiczeń. Rozdział: Gospodarka pasieczna. Wydawnictwo AR Poznań: 37-38.
  • Bratkowski J., Wilde J. 2002. Wytapianie wosku. W: Owady użytkowe – materiały do ćwiczeń. Rozdział: Gospodarka pasieczna. Wydawnictwo AR Poznań: 36-37.
  • Bratkowski J., Wilde J. 2002. Miodobranie i pozyskiwanie innych produktów pasiecznych. W: Owady użytkowe – materiały do ćwiczeń. Rozdział: Gospodarka pasieczna. Wydawnictwo AR Poznań: 43-44.
  • Wilde J., Bratkowski J. 2002. Główny przegląd wiosenny i poszerzanie gniazd. W: Owady użytkowe – materiały do ćwiczeń. Rozdział: Gospodarka pasieczna. Wydawnictwo AR Poznań: 39-41.
  • Wilde J., Siuda M., Bratkowski J. 2002. Oblot oczyszczający, pierwszy przegląd wiosenny i oczyszczanie dennic. W: Owady użytkowe – materiały do ćwiczeń. Rozdział: Gospodarka pasieczna. Wydawnictwo AR Poznań: 38-39.
  • Romaniuk K., Bratkowski J., Wilde J. 2002. Ochrona plastrów i zwalczanie barciaków. W: Owady użytkowe – materiały do ćwiczeń. Rozdział: Choroby, pasożyty i zatrucia pszczół. Wydawnictwo AR Poznań: 96-99.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE I INNE

 1. Wilde J., Koeniger N. 2001. Pragnienia a rzeczywistość – długa droga do uzyskania pszczół odpornych na Varroa jacobsoni. Pszczelarstwo. 52(1): 4-6.
 2. Wilde J., Koeniger N. 2001. Genetyczne sposoby uzyskania pszczół odpornych na Varroa jacobsoni. Pszczelarstwo. 52(2): 4-6.
 3. Wilde J., Koeniger N. 2001. Pszczoły z dalekiej Syberii odporne na Varroa destructor ratunkiem dla pszczelarstwa Ameryki i Europy. Pszczelarstwo. 52 (3): 4-6.
 4. Bąk B., Bratkowski J., Wilde J. 2001. Pszczelnictwo wśród studentów. Pszczelarstwo. 52 (10): 5-6.
 5. Wilde J. 2001. Hodowla pszczół. Podyplomowe Studia Specjalizacyjne. Specjalizacja nr 14: „Prewencja weterynaryjna i higiena pasz”. Olsztyn 21-22.09.2001. Zeszyt 11: 1-15.
 6. Wilde J. 2001. Sposoby pozyskiwania produktów pasiecznych w celu uzyskania dodatkowego dochodu. Konferencja pszczelarska: „Pszczelarstwo jako dodatkowe żródło dochodu na obaszarach wiejskich”. Częstochowa, 18.10.2001. Materiały konferencyjne: 1-39.
 7. Woyke J., Wilde J., Woyke H., Wilde M. 2001. Rozróżnianie i współżycie pszczół miodnych i olbrzymich w jednym gnieździe. Pszczelarstwo. 52 (11):4-6.
 8. Bratkowski J., Wilde J. 2001. Korzyści wielokierunkowego użytkowania pszczół i pozyskiwania wielu produktów pasiecznych oraz ich marketingowe wykorzystanie w pasiekach profesjonalnych. II Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska „POLSKIE PSZCZELARSTWO ZAWODOWE W XXI WIEKU”. Olsztyn, 16-18.11.2001. Materiały konferencyjne: 8-15.
 9. Bratkowski J., Wilde J. 2001. Skuteczne poprawianie dochodowości pasiek przez wprowadzanie technologii zwiększających pozyskiwanie obnóży pyłkowych. II Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska „POLSKIE PSZCZELARSTWO ZAWODOWE W XXI WIEKU”. Olsztyn, 16-18.11.2001. Materiały konferencyjne: 16-24.
 10. Cichoń J., Wilde J. 2001. Opłacalność prowadzenia pasiek. II Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska „POLSKIE PSZCZELARSTWO ZAWODOWE W XXI WIEKU”. Olsztyn, 16-18.11.2001. Materiały konferencyjne: 25-30.
 11. Grabowski P., Wilde J., Siuda M. 2001. Wykorzystanie pszczół selekcjonowanych na pozyskiwanie dużych ilości obnóży pyłkowych w pasiekach profesjonalnych. II Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska „POLSKIE PSZCZELARSTWO ZAWODOWE W XXI WIEKU”. Olsztyn, 16-18.11.2001. Materiały konferencyjne: 31-37.
 12. Grabowski P., Wilde J., Siuda M., Bratkowski J. 2001. Czy opłaca się ukierunkowywać pasieki profesjonalne tylko na pozyskiwanie pyłku? II Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska „POLSKIE PSZCZELARSTWO ZAWODOWE W XXI WIEKU”. Olsztyn, 16-18.11.2001. Materiały konferencyjne: 38-45.
 13. Siuda M., Wilde J. 2001. Racjonalne rozmnażanie rodzin jako warunek skutecznego zwalczania nastroju rojowego i zwiększenia produkcyjności rodzin. II Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska „POLSKIE PSZCZELARSTWO ZAWODOWE W XXI WIEKU”. Olsztyn, 16-18.11.2001. Materiały konferencyjne: 46-52.
 14. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J. 2001. Korzyści użytkowania pszczół opornych na choroby w pasiekach profesjonalnych. II Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska „POLSKIE PSZCZELARSTWO ZAWODOWE W XXI WIEKU”. Olsztyn, 16-18.11.2001. Materiały konferencyjne: 53-58.
 15. Wilde J. 2001. Kupować czy wychowywać matki we własnym zakresie w pasiekach stanowiących główne źródło utrzymania? II Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska „POLSKIE PSZCZELARSTWO ZAWODOWE W XXI WIEKU”. Olsztyn, 16-18.11.2001. Materiały konferencyjne: 59-64.
 16. Wilde J. 2001. Polski wariant pakietów pszczelich w pasiekach profesjonalnych czyli wykorzystanie późnych pożytków przez pszczoły z likwidowanych rodzin. II Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska „POLSKIE PSZCZELARSTWO ZAWODOWE W XXI WIEKU”. Olsztyn, 16-18.11.2001. Materiały konferencyjne: 65-70.
 17. Wilde J., Gabruś J. 2001. Opłacalne zagospodarowanie wosku w pasiekach. II Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska „POLSKIE PSZCZELARSTWO ZAWODOWE W XXI WIEKU”. Olsztyn, 16-18.11.2001. Materiały konferencyjne: 71-75.
 18. Wilde J., Wilde M. 2001. Użytkowanie pszczół wybitnie łagodnych i miodnych warunkiem racjonalnego prowadzenia pasiek . II Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska „POLSKIE PSZCZELARSTWO ZAWODOWE W XXI WIEKU”. Olsztyn, 16-18.11.2001. Materiały konferencyjne: 76-81.
 19. Wilde J., Wilde M., Gogolewska E. 2001. Łatwe i skuteczne sposoby wymiany matek pszczelich. II Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska „POLSKIE PSZCZELARSTWO ZAWODOWE W XXI WIEKU”. Olsztyn, 16-18.11.2001. Materiały konferencyjne: 82-87.
 20. Wilde J., Wilde M., Gogolewska E. 2002. Łatwe i skuteczne sposoby wymiany matek pszczelich. Pszczelarstwo. 53 (4): 4-6.
 21. Bratkowski J., Wilde J. 2002. Wielokierunkowe użytkowanie pszczół i sprzedaż produktów pasiecznych. Pszczelarstwo. 53 (8): 4-6. Cichoń J., Wilde J. 2002. Opłacalność profesjonalnego prowadzenia pasiek w Polsce. Pszczelarstwo, 53 (10): 5-7.
 22. Wilde J. 2002. Prof. zw. dr hab. Jerzy Woyke. PROF. ZW. DR HAB. JERZY WOYKE DOKTOR HONORIS CAUSA. UWM Olsztyn: 7-10.
 23. Wilde J. 2002. Profesor Jerzy Woyke doktorem honoris causa. Laudacja wygłoszona przez prof. dr hab. J. Wilde. 5 Plus X. Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie, 3 (34): 6, 20.
UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH KRAJOWYCH

 1. Bratkowski J., Wilde J. 2001. Rozwój rodzin i ich produkcyjność w warunkach braku równowagi biologicznej. 13-14 marca Puławy. 38. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 11-12.
 2. Lipiński Z., Wilde J., Kruk M. 2001. Wstępne obserwacje nad odżywianiem się oraz przeżywalnością trutni w warunkach laboratoryjnych. 13-14 marca Puławy. 38. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 49-50.
 3. Lipiński Z., Wilde J., Siuda M. 2001. Opijanie się pszczół miodem jako wskaźnik reakcji stresowej. 13-14 marca Puławy. 38. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 47-48.
 4. Podlewski M., Glogowski J., Ciereszko A., Demianowicz W., Wilde J. 2001. Wstępne wyniki badań nad przydatnością kriokonserwowanego nasienia trutni. 13-14 marca Puławy. 38. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 11-12.
 5. Siuda M., Wilde J., Kozak M. 2001. Okres latencji matek pszczelich przetrzymywanych w roznych warunkach przed i po zabiegu sztucznego unasieniania. 13-14 marca Puławy. 38. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 123-124.
 6. Woyke J., Wilde J., Wilde M. 2001. Rójka i migracja pszczoły olbrzymiej Apis dorsata. 13-14 marca Puławy. 38. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 103-104.
 7. Wilde J. 2001. Jak długo Tropilaelaps clareae może żyć na dorosłych pszczołach Apis mellifera. 17. Naukowa Konferencja Pszczelarska: „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”. 7 maja 2001. Olsztyn. Materiały z konferencji: 37-39.
 8. Wilde J. 2001. Czy polskiemu pszczelarstwu potrzebny jest import matek pszczelich wczesną wiosną? 17. Naukowa Konferencja Pszczelarska: „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”. 7 maja 2001. Olsztyn. Materiały z konferencji: 34-36.
 9. Wilde J. 2001. Rozwój Varroa destructor w rodzinach Apis mellifera w Nepalu. 17. Naukowa Konferencja Pszczelarska: „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”. 7 maja 2001. Olsztyn. Materiały z konferencji: 37-39.
 10. Bratkowski J., Wilde J. 2001. Możliwości rozszerzenia działalności pozadydaktycznej placówek naukowych. V Konferencja Dydaktyczna Katedr, Zakładów i Pracowni pszczelnictwa oraz Hodowli Owadów Użytkowych AKADEMICKA DYDAKTYKA PSZCZELARSKA W NOWYM TYSIĄCLECIU. Olsztyn, 17-19.09.2001. Materiały: 3-4.
 11. Wilde J. 2001. Studia indywidualne z zakresu pszczelnictwa szansą dla pasjonatów pszczelarstwa. V Konferencja Dydaktyczna Katedr, Zakładów i Pracowni pszczelnictwa oraz Hodowli Owadów Użytkowych AKADEMICKA DYDAKTYKA PSZCZELARSKA W NOWYM TYSIĄCLECIU. Olsztyn, 17-19.09.2001. Materiały: 17.
 12. Siuda M., Wilde J. 2001. Techniki komputerowe w dydaktyce pszczelarskiej. V Konferencja Dydaktyczna Katedr, Zakładów i Pracowni pszczelnictwa oraz Hodowli Owadów Użytkowych AKADEMICKA DYDAKTYKA PSZCZELARSKA W NOWYM TYSIĄCLECIU. Olsztyn, 17-19.09.2001. Materiały: 21.
 13. Siuda M., Wilde J., Grabowski P. 2001. Ustawa o ochronie zwierząt ograniczenie czy humanizacja badań pszczelniczych. V Konferencja Dydaktyczna Katedr, Zakładów i Pracowni pszczelnictwa oraz Hodowli Owadów Użytkowych AKADEMICKA DYDAKTYKA PSZCZELARSKA W NOWYM TYSIĄCLECIU. Olsztyn, 17-19.09.2001. Materiały: 23.
 14. Bratkowski J., Wilde J. 2001. Pszczelnictwo na początku XXI wieku: mapowanie genów odporności na choroby u pszczoły miodnej. 44. Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Spała 14-16. 09.2001. Materiały zjazdowe: 21.
 15. Siuda M., Wilde J. 2001. Rzeczywistość i perspektywy hodowli pszczół Apis mellifera opornnych na Varroa jacobsoni. 44. Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Spała 14-16. 09.2001. Materiały zjazdowe: 58.
 16. Wilde J., Siuda M., Grabowski P. 2001. Kierunki hodowli pszczoły miodnej Apis mellifera. 44. Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Spała 14-16. 09.2001. Materiały zjazdowe: 65-66.
 17. Siuda M., Wilde J. 2002. Linia pszczół o krótkim okresie czerwiu zasklepionego – wyniki selekcji w latach 1999-2001. 12-13 marca Puławy. 39. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 24-25.
 18. Bratkowski J., Wilde J. 2002. Produkcja przeliczeniowa – optymalny wskaźnik intensywności gospodarki pasiecznej. 12-13 marca Puławy. 39. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 41-42.
 19. Bąk B., Wilde J., Bratkowski J. 2002. Charakterystyka aktywności lotnej murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) w zależności od temperatrury i pory dnia. 12-13 marca Puławy. 39. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 111-112.
 20. Wilde J. 2002. Introdukcja gatunków pszczół rodzaju Apis – możliwości, korzyści i zagrożenia. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona owadów w Polsce – ekologiczne i gospodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatunków”. PTE Poznań i UWM Olsztyn, 21-23.09.2002. Olsztyn: 3.
 21. Bąk B., Wilde J. 2002. Amatorska hodowla murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) sposobem na ochronę i ekspansję tego gatunku. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona owadów w Polsce – ekologiczne i gospodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatunków”. PTE Poznań i UWM Olsztyn, 21-23.09.2002. Olsztyn: 5.
 22. Bratkowski J., Wilde J. 2002. Chów dziko zyjących zapylaczy – hoby ratujące je przed wyginięciem. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona owadów w Polsce – ekologiczne i gospodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatunków”. PTE Poznań i UWM Olsztyn, 21-23.09.2002. Olsztyn: 5.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH

 1. Wilde J., Woyke J., Wilde M. 2002. Competition between drones and between spermatozoa of Apis cerana and Apis mellifera. 6th Asian Apiculture Association International Conference. 24th February – 1st March 2002. Bangalore. India. Abstracts: 21A.
 2. Wilde J., Woyke J., Wilde M. 2002. Rearing honey bee queens in wax and plastic quenn cell cups. 6th Asian Apiculture Association International Conference. 24th February – 1st March 2002. Bangalore. India. Abstracts: 167.
 3. Woyke J., Wilde J., Wilde M. 2002. Heritable versus environmental cues in recognition and acceptance of two species of honeybees: apis cerana and apis dorsata in one colony. 6th Asian Apiculture Association International Conference. 24th February – 1st March 2002. Bangalore. India. Abstracts: 8.
 4. Woyke J., Wilde J., Wilde M. 2002. Heating and defensive body movements made by Apis laboriosa and Apis dorsata. 6th Asian Apiculture Association International Conference. 24th February – 1st March 2002. Bangalore. India. Abstracts: 37.
 5. Wilde J., Bratkowski J., Siuda M. 2002. Defensive behavior of 3 races of Apis mellifera L. 5th International Conference on the Black Bee Apis mellifera mellifera. 2-6.09. Wierzba, Poland. Summaries: 35.
 6. Wilde J., Romaniuk K., Siuda M., Bąk B. 2002. Does Varroa destructor prefer larvae of particular race of Apis mellifera L? 5th International Conference on the Black Bee Apis mellifera mellifera. 2-6.09. Wierzba, Poland. Summaries: 36.
 7. Wilde J., Bratkowski J., Rynkowski D., Siuda M. 2002. Behaviour of pollen foragers of 3 races of honeybee Apis mellifera L. 5th International Conference on the Black Bee Apis mellifera mellifera. 2-6.09. Wierzba, Poland. Summaries: 37.
 8. Bąk B., Wilde J., Krysa D. 2002. Biology of settling trap-nests by females of red mason bee (Osmia rufa L.). 2nd European Scientific Apicultural Conference. 11-13.09. Balatonlelle, Hungary. Summaries: 10.
 9. Bratkowski J., Wilde J. 2002. Effect of changes withhin honeybee colony components (Apis mellifera) on pollen trapped. 2nd European Scientific Apicultural Conference. 11-13.09. Balatonlelle, Hungary. Summaries: 15.
 10. Woyke J., Wilde J., Wilde M. 2002. Flight activity reaction to temperature changes in Apis dorsata, Apis laboriosa and Apis mellifera. 2nd European Scientific Apicultural Conference. 11-13.09. Balatonlelle, Hungary. Summaries: 45.