magnify
Home Współpraca z zagranicą

Współpraca z zagranicą

W latach siedemdziesiątych Zakład Pszczelnictwa, współpracował z naukowymi ośrodkami pszczelarskimi w Norwegii. Efektem współpracy były kilkakrotne wyjazdy prof. dr hab. J. Bobrzeckiego na staże naukowe. W latach osiemdziesiątych prof. dr hab. J. Bobrzecki prowadził również cykl szkoleń pszczelarzy w Salwadorze z ramienia FAO. Pod koniec lat siedemdziesiątych podjęto także współpracę z Instytutem Pszczelnictwa w Oberursel (Niemcy). Współpraca ta rozwinęła się na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy prof. J. Wilde przebywał przez 2 lata na prestiżowym stypendium Fundacji Humboldta. Z ośrodkiem tym współpracujemy nadal w badaniach zmierzających do wyhodowania pszczół odpornych na warrozę (z prof. Nikolausem Koenigerem) oraz w badaniach określających wpływ strony ojcowskiej na wybrane cechy rodziny pszczelej (z doc. Stefanem Fuksem).

Od 1996 roku uczestniczymy w europejskim programie badawczym finansowanym z funduszy Unii Europejskiej EU Project COPERNICUS „Mapis: Mapping disease resistance genes with quantitative trait loci (QTL) in honeybees (Apis mellifera)” – zmierzającym do opracowania mapy genowej pszczoły miodnej. W ramach tego programu hodujemy pszczoły o zróżnicowanym okresie czerwiu zasklepionego i podatności na zakażenie Bacillus larve. Wyhodowany przez nas materiał biologiczny służy do dalszych prac badawczych ośrodkom naukowym w Niemczech i Austrii.

Współpraca prowadzona z niemieckimi i austriackimi pszczelarzami umożliwiła organizowanie studentom studiującym pszczelarstwo odbywanie praktyk poza granicami kraju.

Od 1998 roku z przerwami do 2000 roku prof. J. Wilde przebywał w Nepalu jako Dyrektor Centrum Pszczelarskiego, gdzie od podstaw, wg jego koncepcji utworzył Centrum Pszczelarskie, zajmujące się badaniami naukowymi i szkoleniami z zakresu pszczelarstwa oraz hodowlą pszczół i wychowem matek pszczelich.

W 2000 roku prof. J. Wilde przez 2 tygodnie przebywał na stażu w pasiece C.F.n Koehnen & Sons Inc. w Kalifornii, w USA (3131 Highway 45 Glenn, California 95943) (największy na świecie producent unasienionych matek pszczelich, jeden z największych producentów pakietów w USA) oraz zapoznał się z badaniami i organizacją Entomology Department Davis University in California, gdize spotkał się z 2 profesorami, wybitnymi światowymi apidologami: Robertem Page (dyrektor Entomology Department) i Christiną Peng.

W grudniu 2000 roku prof. J. Wilde przebywał we Francji, gdzie wygłosił wykłady:

  1. SELECTION OF APIS MELLIFERA CARNICA FOR HIGH COLLECTING OF POLLEN. Pollen congress Agian (France) by ANERCEA (syndicate of beekeeping formation) and Pollenergie.
  2. POSSIBILITIES OF HONEYBEE BREEDING WITH USE OF INSTRUMENTAL INSEMINATION OF QUEENS. Lecture in Honeybee Queen Breeding Station, Rucher d’Oc 49, rue Jonas, 31200 Toulouse

oraz odbył 7 dniowy staż w Honeybee Queen Breeding Station.

W lutym 2001 roku prof. J. Wilde przebywał w Chile, gdzie przez 1 miesiąc uczestniczył w projekcie naukowym i nawiązał współpracę z firmą PACIFIC QUEENS i KLASSEN COMPANY, CHILE.