magnify
Home Katedra Pszczelnictwa

Katedra Pszczelnictwa

Zwiedzając peryferie studenckiego miasteczka Kortowa w Olsztynie w końcu trafimy na tajemniczą drogę, przy której stoi żółty kierunkowskaz z napisem Katedra Pszczelnictwa.

 

Droga ta wiedzie pod górkę, a dalej widać bramę z komórkami pszczelimi. Przekraczając ją znajdziemy się w cudownej krainie, odizolowanej od reszty świata drzewiastym żywopłotem. Tu życie zaczyna wrzeć wraz z pierwszymi oblotami pszczół. Wtedy liczne drzewa i krzewy rosnące na pasieczysku wypuszczają pierwsze pąki, by później wydać na świat słodkie kwiaty, kuszące nektarem i pyłkiem. Spotkamy też mały iglasty lasek, który szumi nad starymi ulami tworzącymi skromny skansen. W drugim końcu pasieczyska mała, ale urodziwa sadzawka służy pszczołom za wodopój. Jednak najważniejszą częścią tej tajemniczej krainy jest pawilon.

 

 

Przy wejściu do tego budynku witają nas dwa drewniane chochoły. W pawilonie jest wiele pomieszczeń. Idąc w prawą stronę trafimy do pomieszczenia, w którym klienci mogą nabyć produkty pasieczne. Dalej jest sala ćwiczeń dla studentów oraz gabinety pracowników katedry. W lewym skrzydle pawilonu mieszczą się: pracownia pasieczna, magazyn na korpusy oraz magazyn na miód, nowoczesne laboratorium monitoringu i badania jakości produktów pszczelich oraz biblioteka pszczelarska.

Duszą całej Katedry Pszczelnictwa jest jej kadra pracownicza. Stanowią ją wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie sztuki pszczelarskiej. Placówką tą kieruje prof. dr hab. Jerzy Wilde . Jest to człowiek bardzo ambitny i pracowity, o czym świadczą jego osiągnięcia naukowe. Jego prawą ręką w zakresie spraw pszczelarskich jest dr inż. Maciej Siuda.  „Złotą rączką” Katedry jest technik Jan Gabruś, a specjalista chorób owadów użytkowych dr Beata Bąk, lek. wet. nadzoruje zdrowotność rodzin pszczelich.

Drzwi Katedry Pszczelnictwa stoją otworem dla wszystkich sympatyków pszczelarstwa i smakoszy produktów pszczelich. Pracownicy Katedry zawsze chętnie służą specjalistyczną poradą oraz pomocą w zakładaniu pasieki. W ramach promocji pszczelarstwa w Polsce czynnie uczestniczą w szkoleniach i kursach pszczelarzy, prowadząc wiele prelekcji i pogadanek na terenie całego kraju. Katedra Pszczelnictwa współpracuje z wieloma organizacjami pszczelarskimi. Niepowtarzalny nastrój Katedry sprawił, że Dyskusyjne Koło Pszczelarzy Praktyków powstałe z dawnego Oddziału Pszczelarzy SITR wybrało ją na miejsce swych spotkań.

Katedra Pszczelnictwa słynie ze swej prężnej działalności naukowej. Doświadczenia naukowe zahaczają o wiele dziedzin pszczelarstwa i są możliwe dzięki dużej ilości materiału do badań. Pod opieka pracowników Katedry Pszczelnictwa obecnie znajduje się około 350 rodzin pszczelich. Wyniki doświadczeń są przedstawiane na licznych, krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz sympozjach naukowych, a następnie publikowane w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych (Apidologie, Journal of Apicultural Research, Journal of Bee Sciences , Medycyna Weterynaryjna, Nature Sciences [dawniej Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Zootechnica], Biuletyn Naukowy, Annales UMCS Lublin-Polonia, Sectio DD, Wiadomości Entomologiczne, Zeszyty Naukowe AR Kraków, Wiadomości Parazytologiczne).  Wyniki prac badawczych są udostępniane pszczelarzom praktykom, którzy chętnie i z zainteresowaniem wprowadzają je do swoich pasiek. Głównym źródłem przekazu informacji o wynikach badań dla pszczelarzy jest prasa o tematyce pszczelarskiej (Pszczelarstwo, Pasieka, Pszczelarz Polski).

Z Katedrą Pszczelnictwa ściśle współpracują inne pszczelarskie placówki naukowe, krajowe i zagraniczne oraz niezależni pszczelarze-naukowcy. Do obowiązków pracowników Katedry należą również zajęcia dydaktyczne. Miła atmosfera panująca w Katedrze Pszczelnictwa oraz fascynująca tematyka zajęć sprawia, że studenci chętnie w nich uczestniczą. Mają tu możliwość zapoznania się ze wszystkimi aspektami pszczelarstwa, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Młodzież, która pasjonuje się pszczołami zrzeszyła się w prężnie działającym Naukowym Kole Pszczelarskim „Dzikie pszczoły” (NKP). Należą do niego studenci różnych wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Katedra Pszczelnictwa oferuje w sprzedaży produkty z własnej pasieki. Ludzie darzą te produkty zaufaniem i są zadowoleni z ich jakości. Świadczy o tym liczne grono stałej klienteri. Nowocześnie prowadzone pasieki, umożliwiły pozyskanie różnych odmian miodów: wielokwiatowego, lipowego, gryczanego, rzepakowego, wrzosowego i spadziowego. Można zakupić również miód kremowany. W ofercie Katedry pszczelnictwa znajdują się także obnóża pszczele (pyłek kwiatowy), galanteria woskowa oraz propolis.

Pszczelarze już od wielu lat zakupują w Katedrze matki pszczele różnych linii i ras. W ofercie są matki nieunasienione, naturalnie unasienione oraz inseminowane.