magnify
Home 2013-2018

2013-2018

 1. Bąk B., Wilde J., Siuda M. 2013. Skuteczność różnych sposobów zwalczania Varroa destructor oraz ich wpływ na kondycję i zdrowotność rodzin pszczelich. 16-18 kwietnia Puławy. 50. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 51.
 2. Wilde J., Siuda M., Bąk B. 2013. Zimowanie rodzin z matkami zamkniętymi w izolatorach. 16-18 kwietnia Puławy. 50. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 77.
 3. Bieńkowska M., Gerula D., Węgrzynowicz P., Panasiuk B., Skwarek E., Białek T., Wilde J.  2013. Zachowanie higieniczne i porażenie przez pasożyty Varroa destructor różnych podgatunków pszczół w różnych częściach Europy. 16-18 kwietnia Puławy. 50. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 38.
 4. Gajda A., Grzęda U., Topolska G., Wilde J., Bieńkowska M., Gerula D., Panasiuk B. 2013. Nosema ceranae has been present in honey bee colonies in Poland at least since 1994 and appears to have ousted Nosema apis. In Proceedings of 9th COLOSS Conference, Kyiv, Ukraine, 27-29 September 2013.
 5. Wilde J., Frączek R., Siuda M., Bąk B. 2014. Sublethal doses of imidacloprid decreased protein content and proteolytic activitity of honeybees. Proceedings of the COLOSS 2 Training school “Queen Quality and Breeding”. Thessaloniki, Greece: 16-17.
 6. Wilde J., Frączek R., Siuda M., Bąk B. 2014. Poziom białek i aktywność proteinaz u pszczół karmionych subletalnymi dawkami imidachloprydu. 51 Naukowa Konferencja Pszczelarska, poświęcona pamięci Józefa i Jerzego Kubeczków, 11–13 marca, Szczyrk: 21.
 7. Oleksa A., Wilde J., Tofilski A. 2014. Wpływ podgatunku sztucznie unasiennionej matki pszczelej na proporcje podgatunków w jej potomstwie. 51 Naukowa Konferencja Pszczelarska, poświęcona pamięci Józefa i Jerzego Kubeczków, 11–13 marca, Szczyrk: 36-37.
 8. Wilde J., Siuda M., Bąk B., Miszczak A. 2014. Wstępne wyniki karmienia pszczół pokarmami skażonymi imidachloprydem i jego pozostałości w produktach pszczelich. 51 Naukowa Konferencja Pszczelarska, poświęcona pamięci Józefa i Jerzego Kubeczków, 11–13 marca, Szczyrk: 110-111.
 9. Wilde J., Siuda M., Bąk B. 2014. Wpływ suplementów diety: beetonic, beeodine i immunbee solution na rozwój, produkcyjność i zdrowotność rodzin pszczelich. 51 Naukowa Konferencja Pszczelarska, poświęcona pamięci Józefa i Jerzego Kubeczków, 11–13 marca, Szczyrk: 82-83.
 10. Borsuk G., Demetraki–Paleolog J., Wilde J., Olszewski K. 2014. Zimowy przewóz rodzinek pszczelich w ulach typu mini plus. 51 Naukowa Konferencja Pszczelarska, poświęcona pamięci Józefa i Jerzego Kubeczków, 11–13 marca, Szczyrk: 83-84.
 11. Wilde J. 2014. Profesor Jerzy Woyke nasz mistrz i nauczyciel. Sądecki Bartnik, Materiały na Konferencję, Pomóżmy Pszczołom – Pszczoły Pomogą nam, XXII Biesiada u Bartnika, Stróże, 5-6 lipca 2014 : 5-10.
 12. Costa C., Andonov S., Bienkowska M., Bouga M., Büchler R., Filipi J., Hatjina F., Ivanova E., Kezic N., Kryger P., Le Conte Y., Meixner M., Panasiuk B., Petrov P., Ruottinen L., Uzunov A., Wilde J. 2014. The influence of genetic origin and environment on the survival and performance of European colonies. 6th European Conference of Apidolog EurBee 6. 9-11. 09. Spain, Murcia: 58-59.
 13. Hatjina F., Bieńkowska M., Charistos L., Chlebo R., Costa C., Dražić M., Filipi J., Gregorc A., Ivanova E., Kezic N., Kopernicky J., Kryger P., Lodesani M., Lokar V., Mladenovic M., Panasiuk B., Petrov P., Rašić S., Skerl M., Vejsnæs F., Wilde J. Quality of honey bee queens through physical characters and colony performance. 6th European Conference of Apidolog EurBee 6. 9-11. 09. Spain, Murcia: 177.
 14. Wilde J., Frączek R., Siuda M., Hatjina F., Bąk B., Miszczak A. 2014. The influence of sublethal doses of imidacloprid on protein content and proteolytic activitity in honeybees (Apis mellifera L.). 6th European Conference of Apidolog EurBee 6. 9-11. 09. Spain, Murcia: 129.
 15. Wilde J. 2014. Pszczelnictwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ma już 60 lat. XI Spotkanie Dydaktyczne Katedr, Zakładów Pszczelnictwa i Pracowni Hodowli oraz Chorób Owadów Użytkowych: „Nauczanie pszczelnictwa na nowych wydziałach, kierunkach i specjalizacjach”. 21-23 sierpnia Olsztyn: 4-7.
 16. Słowińska M., Nynca J., Wilde J., Bąk B., Siuda M., Ciereszko A. 2015. Total antioxidant capacity of honey bee hemolymph in relation to age, exposure to pesticides and comparison to antioxidant capacity of seminal plasma. COLOSS /Research Network for Sustainable Bee Breeding Spring Workshop, 9-10 February Kirchhain (Germany). Proceedings: 24.
 17. Słowińska M., Nynca J., Wilde J., Bąk B., Siuda M., Ciereszko A. 2015. Całkowita pojemność antyoksydacyjna hemolimfy pszczoły miodnej w zależności od wieku, ekspozycji na pestycydy oraz porównanie do całkowitej pojemności antyoksydacyjnej plazmy nasienia trutni. 52 Naukowa Konferencja Pszczelarska, 11–12 marca, Puławy: 20-21.
 18. Woyke J., Wilde J., Wilde M. 2015. Indeks kształtu gniazd pszczół Megapis. 52 Naukowa Konferencja Pszczelarska, 11–12 marca, Puławy: 16-17.
 19. Bąk B., Dzikowska A., Kaczmarek A., Lejman A., Przygoda P., Wileński M., Siuda M., Wilde J., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2015. Wpływ obecności pszczoły miodnej w środowisku leśnym na plonowanie różnych gatunków malin oraz miejscową apifaunę. 52 Naukowa Konferencja Pszczelarska, 11–12 marca, Puławy: 63.
 20. Bąk B., Berecka B., Wilde J., Siuda M. 2015. Analiza pozostałości kumafosu w produktach pszczelich pochodzących z rodzin leczonych na warrozę preparatami zawierającymi ten pestycyd. 52 Naukowa Konferencja Pszczelarska, 11–12 marca, Puławy: 94-95.
 21. F. Hatjina, B. Bak, M. Bienkowska, C. Costa, R. Dall’Olio, M. Drazic, C. Garcia, D. Gerula, A. Grey, D. Kezic, N. Kezic, P. Medrzycki, M. Mladenovic, B. Panasiuk, M. Peterson, S. Rasic, M. Siuda, L. Stanisavljevic, S. Tosi, J. Wilde. 2015. Field assessment of impacts of different neonicotinoids on honey bee queens and drones. 44th APIMONDIA International Apicultural Congress, Daejeon, Korea, September 15-20, Abstract No. BHO-042. Scientific Programm Abstracts: 206.
 22. F. Hatjina, C. Andere, B. Bak, E. Bedascarrasbure, M. Bienkowska, C. Costa, R. Dall’Olio, M. Drazic, E. Figini, J. Filipi, C. Garcia, D. Gerula, A. Grey, P. Ioannidis, D. Kezic, N. Kezic, Th. Koukourikos, A. Martínez, P. Medrzycki, M. Mladenovic, M.A. Palacio, B. Panasiuk, M. Peterson, S. Rasic, E. Rodríguez, G. Rodriguez, M. Siuda, L. Stanisavljevic, S. Tosi, J. Wilde, A. Zubillaga. 2015. Field assessment of impacts of different neonicotinoids on honey bee queens and drones. 11th COLOSS Conference ‘Current threats & future beekeeping’. Lukovica, Slovenia, 21-23th October. Proceedings: 27.
 23. Siuda M., Bąk B., Wilde J. 2016. Wpływ rozwoju wiosennego rodzin pszczelich na populację roztoczy Varroa destructor. 53 Naukowa Konferencja Pszczelarska, 8-9 marca, Puławy: 56-57.
 24. Büchler R., Bienkowska M., Cauia E., Costa C., Dahle B., Kretavicius J., Kovacic M., Kryger P., Lima A.S., Mondet F., Panasiuk B., Parejo M., Pinto A., Wilde J. 2016. Low Varroa mite reproduction in European honey bees. The 7th European Conference of Apidology 7-9 September, Cluj-Napoca, Romania: 129-130. ed. by Daniel Severus Dezmirean. Cluj-Napoca: AcademicPres, 2016 ISBN 978-973-744-536-0
 25. Wilde J., Siuda M., Bąk B. 2017. Ozonowanie rodzin – cudowna broń na Varroa czy mistyfikacja? 54 Naukowa Konferencja Pszczelarska, 7-8 marca, Puławy: 31.
 26. Wilde J. 2017. Hodowla uwzględniająca selekcję na odporność na najważniejsze choroby pszczół. 54 Naukowa Konferencja Pszczelarska, 7-8 marca, Puławy: 67.