Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Badania Instytutu w zakresie dyscypliny nauki o bezpieczeństwie

 

 • Informacje ogólne

Nauki o bezpieczeństwie są dyscypliną naukową, która w znacznej mierze wywodzi się z nauk o polityce (obecnie nauk o polityce i administracji). Wiele klasycznych dla politologii obszarów badawczych wraz z ewolucją systemów dziedzin (obszarów) i dyscyplin naukowych weszło w skład badań nad bezpieczeństwem, np. polityka bezpieczeństwa, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo państwa czy międzynarodowe systemy bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że czołowe politologiczne ośrodki analityczne w Europie, np. w Skandynawii prowadzą właśnie badania nad pokojem, czyli w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa - Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) oraz The Peace Research Institute Oslo (PRIO).

Instytut Nauk Politycznych UWM właściwie od początku swojego istnienia prowadził badania także w zakresie bezpieczeństwa. Jeszcze w 2001 r. w ramach Instytutu powołano do życia Zakład Stosunków Międzynarodowych, którego pracownicy prowadzili badania również w zakresie bezpieczeństwa. Od 2004 r. funkcjonowała także Katedra Zagrożeń Cywilizacyjnych i Polityki Bezpieczeństwa. INP wydał jedną z pierwszych w Polsce prac naukowych analizującą wieloaspektowo skutki, jakie dla Świata, Europy i Polski przyniosły wydarzenia z 11 września 2001 r. pt. „Świat po 11 września 2001 roku” pod red. Krzysztofa Gładkowskiego.

Potencjał naukowy pracowników Instytutu w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie poparty jest licznym i uznanym dorobkiem publikacyjnym. Dla przykładu, książka „Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego” pod redakcją A. Żukowskiego, M. Hartlińskiego, W.T. Modzelewskiego, J. Więcławskiego, jest głównym podręcznikiem na wiodących uczelniach w całej Polsce; została zakwalifikowana do finału konkursu „Książka geopolityczna roku” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Także kolejna pozycja: Żukowski A., Modzelewski W. T. (red.) „Kaliningrad: its internal and external issues” została nominowana do nagrody Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego w konkursie Książka Geopolityczna Roku 2016. Wydano także pierwszy w Polsce tego typu podręcznik pt. „Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków wojskowych” autorstwa płk dr. Ryszarda Korzeniowskiego.

Dowodem uznania dla wkładu Instytutu w badania nad bezpieczeństwem była organizacja w dniach 1-2 grudniu 2018 roku X Zjazdu Geopolityków Polskich oraz Finału Olimpiady Geopolitycznej.

Instytut intensywnie rozwija współpracę międzynarodową w zakresie bezpieczeństwa, czego przejawem jest wstępne nawiązanie w grudniu 2018 roku współpracy z Institute for Peace and Unification Studies (IPUS) at Seoul National University (uczelnia na 63 miejscu z 500 Listy Szanghajskiej).

Liczna grupa pracowników Instytutu posiada dorobek w zakresie nauk o bezpieczeństwie, m.in.

 1. dr hab. Marcin Chełminiak
 2. dr hab. Dominik Hryszkiewicz
 3. dr hab. Degefe Gemechu
 4. dr hab. Jacek Więcławski
 5. dr Piotr Lotarski
 6. dr Wojciech Kotowicz (w trakcie przygotowania rozprawy habilitacyjnej)
 7. dr Ewa Czarkowska (w trakcie przygotowania rozprawy habilitacyjnej)
 8. dr Magdalena Kumelska-Koniecko
 9. dr hab. Wojciech Tomasz Modzelewski
 10. dr Krzysztof Żęgota (w trakcie przygotowania rozprawy habilitacyjnej)

Ponadto w Instytucie są jeszcze inne osoby posiadające także dorobek wpisujący się w nauki o bezpieczeństwie, a przy nadchodzącej ewaluacji firmują nauki o polityce i administracji.

Intensyfikacja badań nad bezpieczeństwem w ramach Instytutu Nauk Politycznych skutkująca publikowaniem w czasopismach z bazy danych Scopus i Web of Science oraz aplikacją o granty badawcze będzie solidnym przygotowaniem pod ewaluację dyscypliny nauk o bezpieczeństwie. W tym roku pracownicy Instytutu Nauk Politycznych pod kierownictwem prof. Arkadiusza Żukowskiego już przygotowali i złożyli międzynarodowy projekt naukowy w ramach programu Horyzont 2020 pt. Cross-border Cooperation as an instrument strengthening security on the borders of the European Union. Dzięki bogatej współpracy międzynarodowej INP UWM udało się do projektu włączyć partnerów z uniwersytetów w Hiszpanii, Grecji, Bułgarii, Turcji, Rosji, Ukrainie oraz na Litwie.

Warto także zwrócić uwagę, że znaczna część czasopism z nowej listy ministerialnej jest zakwalifikowana jednocześnie do nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie.

 

 • Książki i publikacje

Szczególnie wartościowymi publikacjami książkowymi, wydanymi ostatnio przez pracowników Instytutu Nauk Politycznych są:

  • Ryszard Korzeniowski, Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków wojskowych, [spis treści]


 • Dariusz Rodziewicz, Edukacja obronna w procesie kształtowania bezpieczeństwa narodowego Polski w latach 1918-1939. Wybrane problemy, [spis treści]

 

Poniżej wykaz wszystkich publikacji z ostatnich pięciu lat:

 

 • Kształcenie

Instytut prowadzi kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe na studiach I stopnia (od roku akademickiego 2011/2012) oraz II stopnia (od roku akademickiego 2014/2015). W tym roku akademickim kształcimy ponad 700 studentów na tym kierunku.

Obecnie rozpoczynamy prace nad przygotowaniem oferty w języku angielskim dla kierunku National and International Security. Posiadamy już ofertę przedmiotów dotyczących bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w języku angielskim dla studentów Erasmus+.

Mając na względzie wdrożenie anglojęzycznej formuły kształcenia doskonalimy naszą ofertę dydaktyczną. Dbamy także o rozwój naszej kadry dydaktycznej, która od lat zdobywa międzynarodowe doświadczenie w zakresie nauczania w obszarze bezpieczeństwa w zagranicznych ośrodkach naukowych w ramach programu POWER.

Obecnie już posiadamy ofertę kształcenia międzynarodowego, w ramach którego są przedmioty związane także z bezpieczeństwem:

International Relations – Global and Regional Perspective

 •  BA programme (I level, 6 semesters)
 •  MA programme (II level, 4 semesters)

Political Science - International Political and Economic Relations

 •  MA programme (II level, 4 semesters)

Modyfikujemy program dotyczący studiów doktoranckich w języku angielskim z dwoma ścieżkami specjalizacyjnymi. Jedna z nich będzie ogniskować się wokół problematyki bezpieczeństwa: Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo w świecie.

Obecnie posiadamy w ofercie liczne przedmioty w języku angielskim dla studentów Erasmus+, które są związane ze wspomnianym kierunkiem, m.in.

 • Past and Contemporary U.S. Foreign and Security Policy - Dr. Magdalena Kumelska-Koniecko
 • Local Politics and Local Government in Comparative Perspective - Dr. Karolina Tybuchowska-Hartlińska
 • Contemporary Political Systems - Dr. Karolina Tybuchowska-Hartlińska
 • The Doctrines of the USA Security Policy - Dr. Magdalena Kumelska-Koniecko
 • American Foreign and Security Policy after Cold War - Dr. Magdalena Kumelska-Koniecko
 • The USA Peacekeeping Role - Dr. Magdalena Kumelska-Koniecko
 • International Conflicts & Conflict Resolution Mechanisms in the Context of New World Order in the 21st century - Prof. Degefe Gemechu
 • Problems of Fragile (Failed) States in Domestic and International Security System - Prof. Degefe Gemechu
 • The Role of Regional and International Organizations (AU, EU, UN, etc.) in the Process of International Peace and Security - Prof. Degefe Gemechu
 • Theory of Security - Prof. Marcin Chełminiak
 • Strategy of Security - Prof. Marcin Chełminiak
 • Security Issues, Decision-making Process and Political Leaders - Dr. Maciej Hartliński
 • Security Policy at Local Level - Dr. Karolina Tybuchowska-Hartlińska

 

 • Olimpiada

Od 2016 roku Instytut jest organizatorem etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Olimpiada służy popularyzacji wiedzy na temat systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej, powinności obronnych władz samorządowych, instytucji i obywateli. Promuje także idee powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej.

Relacje z dotychczas rozegranych edycji znajdują się na naszej stronie.

Z dniem 1 grudnia 2016 roku, na podstawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (§ 38), Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych powołał zespół naukowo-badawczy w ramach wewnętrznej organizacji Instytutu.

Celem zespołu jest prowadzenie badań nad przywództwem w kontekście organizacji politycznych, administracji państwowej oraz sektora organizacji pozarządowych. Pierwszym projektem jest prowadzenie międzynarodowych badań porównawczych w ramach Party Leaders Database.

Party Leaders Database

Prof. Żukowski udzielił wywiadu Polskiemu Radiu Olsztyn, w którym m.in. przedstawił ideę powstania zespołu. Cały wywiad:

Arkadiusz Żukowski: Olsztyn może stać się światowym centrum badań nad przywództwem politycznym

Katedra Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie

I. PRACOWNIA ZAGROŻEŃ CYWILIZACYJNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

 1. ppłk dr Piotr Lotarski - kierownik
 2. dr hab. Dominik Hryszkiewicz
 3. dr Magdalena Kumelska-Koniecko
 4. dr hab. Krzysztof Żęgota

II. PRACOWNIA TEORII I FILOZOFII POLITYKI

 1. dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak – kierownik
 2. dr hab. Maciej Hartliński, prof. UWM
 3. dr hab. Janusz Filipkowski
 4. dr Beata Kosiba
 5. dr Joanna Obrębska

III. PRACOWNIA SYSTEMÓW I DOKTRYN POLITYCZNYCH

 1. dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM – kierownik
 2. dr hab. Waldemar Tomaszewski, prof. UWM
 3. dr hab. Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska, prof. UWM
 4. dr hab. Tomasz Bojarowicz
 5. dr Tomasz Gajowniczek
 6. dr hab. Wojciech Kotowicz
 7. dr Paweł Pietnoczka
 8. dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska

IV. PRACOWNIA MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW POLITYCZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

 1. prof. zw. dr hab. Arkadiusz Żukowski – kierownik
 2. dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM
 3. dr hab. Wojciech T. Modzelewski, prof. UWM
 4. dr hab. Jacek Więcławski, prof. UWM
 5. dr hab. Degefe Gemechu
 6. dr Ewa Czarkowska

V. PRACOWNIA MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

 1. dr Przemysław Piotrowski
 2. dr Danuta Tomaszewska-Hołub

VI. PRACOWNIA POLITYKI SPOŁECZNEJ, NARODOWOŚCIOWEJ I WYZNANIOWEJ

 1. dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UWM – kierownik
 2. dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. UWM
 3. dr hab. Igor Kąkolewski, prof. UWM

VII. PRACOWNIA EUROPEISTYKI

 1. prof. zw. dr hab. Marek Jabłonowski
 2. prof. zw. dr hab. Wojciech Jakubowski

Katedra Socjologii

kadra Katedry>>>

Dyżury pracowników INP oraz doktorantów znajdują się w systemie USOS oraz na stronie WNS.

Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dodawania pracy do APD dla studentów - link

 

UWAGA STUDENCI KOŃCZĄCY STUDIA - 2019

Warunkiem złożenia pracy dyplomowej jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, złożenie egzaminów przewidzianych programem studiów, sprawdzenie ocen w systemie USOS oraz uregulowanie wszelkich opłat związanych z odbywaniem studiów (czesne, warunki, opłaty za dyplom, itp.). Student zobowiązany jest do przesłania e-podania z prośbą o rozliczenie ostatniego semestru 2018L.

Termin składania prac dyplomowych do 30.06.2019 r.

Do dziekanatu składamy komplet dokumentów:

1. pracę w formie elektronicznej oraz oprawiony lub bindowany wydruk z archiwum prac dyplomowych (http://apd.uwm.edu.pl) zawierającą: stronę tytułową w języku polskim i angielskim, spis treści w języku polskim i angielskim, streszczenie w języku angielskim

2. 4 zdjęcia o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (podpisane)

3. dowód wniesienia opłaty za dyplom na kwotę 60 zł (numer konta w USOSWEB)

4. oświadczenie studenta o udostępnianiu pracy (wydruk z APD)

5. formularz wyboru recenzenta

6. wypełniony formularz dotyczący odbywania praktyk (druk)

7. druk otrzymany od promotora po przeprowadzeniu procedury antyplagiatowej (raport z badania pracy)

8. zgoda na udział w badaniu losów absolwentów (druk ze strony http://www.uwm.edu.pl/studenci/badanie-losow-absolwentow

Za dodatkową opłatą (40 zł) można uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim. Należy w tym celu złożyć podanie o wystawienie takiego odpisu, dołączyć dowód wpłaty i tłumaczenie praktyk na język angielski na formularzu oraz 1 zdjęcie identyczne jak do dyplomu w języku polskim.

Osoby, które uczestniczyły w programach wymiany studentów (MOST, SOCRATES, ERASMUS) lub legitymują się działalnością w organizacjach studenckich, kołach naukowych itp. na formularzu umieszczają te informacje w języku polskim i angielskim i składają razem zaświadczenia potwierdzające ww osiągnięcia.

Pracę dyplomową należy dostarczyć do Dziekanatu na 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony.

Do 30 czerwca 2019 r. student jest zobowiązany do dostarczenia pracy dyplomowej lub podania o przesunięcie terminu złożenia pracy wraz z opinią promotora pracy (druk).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec Uniwersytetu.

Warunkiem wydania absolwentowi dyplomu i pozostałych dokumentów po ukończeniu studiów jest wypełnienie elektronicznej karty obiegowej dostępnej w usosweb (zakładka „dla wszystkich” i dalej „obiegówki”).

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w wielu instytucjach. Wśród naszych absolwentów są dziennikarze telewizyjni, radiowi i prasowi. Absolwenci olsztyńskiej Politologii pracują w różnych działach administracji samorządowej i rządowej. Zasilają także szeregi służb państwowych: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.

Zdobyte doświadczenie na kierunku Politologia pozwoliło wielu absolwentom wziąć aktywny udział w życiu politycznym. W tym gronie są posłowie, doradcy ministrów, asystenci wojewody, pracownicy biur parlamentarzystów oraz działacze partii politycznych.

Wielu prowadzi własną działalność biznesową.

Dołącz do nich !

Zostań studentem Politologii !

 

Wśród ponad 3 tys. absolwentów znajdują się m.in.:

Iwona Arent – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Maciejewski - poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Robert Biedroń – b. poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prezydent Słupska

Magdalena Golińska-Koniecko – dziennikarka TVP Olsztyn

Krzysztof Kaszubski – dziennikarz Radia Olsztyn

Wojciech Chromy – dziennikarz Radia Olsztyn

Krzysztof Kempisty – dziennikarz, wydawca tv Polsat Biznes

Jarosław Szunejko – radny miasta Olsztyn

Łukasz Szurmiński – pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego

Michał d'Obyrn – dziennikarz Radia Olsztyn

Grzegorz Szczęsnowicz – naczelnik wydziału Straży Miejskiej w Olsztynie

 

Poniżej niektórzy z nich:

 

Anna Hatała-Wanat

Od 2005 roku pełni służbę w Izbie Celnej w Olsztynie, gdzie na co dzień zajmuje się kontaktem z mediami i zastępuje Rzecznika Prasowego jednostki. Zdobyła też doświadczenie dziennikarskie m.in. w Radiu Bartoszyce i Radiu Olsztyn. Jej zdaniem studia na kierunku Politologia to nie tylko wyjątkowy czas studenckiego życia ale też wspaniali ludzie oraz nietuzinkowi wykładowcy. Jak przyznaje obecność w gronie takich absolwentów to kolejny dowód na to, że studia politologiczne to dobry wybór.

Jest pracownikiem Wydziału Prawno-Organizacyjnego i Komunikacji Społecznej Izby Celnej w Olsztynie (młodszy ekspert).

www.olsztyn.ic.gov.pl

 

 

Bartłomiej Jasiński

Prowadzi badania nad lewicą w Polsce, szczególne nad Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Z partią SLD jest związany nieprzerwanie od 2003 r., obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego SLD w Olsztynie, współpracował z Posłem na Sejm RP prof. Tadeuszem Iwińskim.

Jest doktorantem na kierunku nauka o polityce w Instytucie Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, członkiem Koła Naukowego Politologów UWM, uczestnikiem konferencji naukowych z zakresu stosunków międzynarodowych oraz integracji europejskiej.

 

 

 

Michał Porycki

Zawsze powtarza, że studia na kierunku Politologia są znakomitym wstępem do zgłębiania wiedzy. Choć swoją edukację zakończył ponad 10 lat temu, do dziś w pracy dziennikarza korzysta z wiedzy i znajomości zdobytych na uczelni.

Pracuje w Radiu Olsztyn.

 

 

 

 

Patryk Pulikowski

Dziennikarską przygodę rozpoczął od pracy w radiu UWM FM. Od 2001 do 2004 roku prowadził tam autorską audycję żeglarsko-muzyczną „Szantowisko”, jednocześnie będąc reporterem rozgłośni. Współpracował także z „Kulisami Warmii i Mazur” oraz „Gazetą Olsztyńską”.

Od 2006 roku w radiu Planeta FM pracuje na stanowisku dziennikarza oraz dziennikowca (prezentera serwisu informacyjnego). ;)

 

 

 

 

Iwona Rybak-Skibniewska

Studia politologiczne były dla mnie naturalnym wyborem. 5 lat spędzonych na UWM-ie to doskonała szkoła życia, ale przede wszystkim niezapomnianej atmosfery oraz niezwykłych ludzi. Dwa tygodnie po obronie pracy magisterskiej dostałam pracę w Radiu, w którym pracuję do dziś. Jestem dziennikarzem i prezenterem radiowym. I nie będzie to pustym sloganem, jeśli powiem, że wiedzę ze studiów wykorzystuję codziennie w pracy.

Pracuje w Radiu Planeta FM.

 

 

 

Jacek Smółka

Po ukończeniu studiów politologicznych zaczął pracę w nowo otwartej bibliotece multimedialnej Planeta 11, gdzie przeszedł szczeble od stażysty do kierownika. Organizował wiele imprez kulturalno-rozrywkowych. Jest m.in. pomysłodawcą biegu „Copernicus Run” oraz przeglądu kapel lokalnych „Planetafest”. Ma też doświadczenia dziennikarskie, m.in. w „Gazecie Olsztyńskiej” i „Kulturce”. Prowadzi również audycję w radiu UWM FM „Przystanek Planeta 11”.

 

 

 

 

Mateusz Starus

Wybierając politologię na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim kierował się chęcią zdobycia nowej wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania instytucji państwowych i samorządowych. Swoją działalność społeczną w Olsztynie rozpoczął od uczestnictwa w stowarzyszeniu ,,Młodzi dla Olsztyna”.
Od 2007 roku jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Forum Młodych Ludowców w Olsztynie.
Był pomysłodawcą i współorganizatorem I Olsztyńskiej Debaty Młodzieżówek Partyjnych ,,Młodzi o Olsztynie”. Od lipca 2012 roku pełnił funkcję Asystenta Wojewody Warmińsko Mazurskiego Mariana Podziewskiego.

 

 

chmielinska

Monika Renata Chmielińska

Studia ukończyłam w 2007 roku. Politologia dała mi narzędzia jakimi mogę w sposób świadomy oceniać wydarzenia, zachowania polityków, ale i zwykłych ludzi. Obecnie jestem doktorantką na Wydziale Nauk Społecznych, dyscyplina naukowa: Nauki o polityce. Prace badawcze jakie prowadzę odnoszą się do zmian społeczno-politycznych jakie zachodzą w Polsce i Hiszpanii w dobie kryzysu ekonomicznego.
Doskonałe i wszechstronne wykształcenie jakie zdobyłam na UWM zapewnia mi łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi i wiarę w siebie by dalej inwestować w rozwój naukowy.
Prowadzę własną firmę, chętnie angażuję się w życie społeczności lokalnej, działam na rzecz Olsztyńskiego Klubu Sportowego „Szczypiorniak”. Dając małą cząstkę siebie nic nie tracimy a zyskujemy wiele.

 

 

 

Michał Kochanowski

Jest samorządowcem i absolwentem politologii w Olsztynie.
Radny III i IV Kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie, Członek Zarządu Powiatu w Kętrzynie.
Aktualnie uczestniczy w seminariach doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

 

 

 

 

Paweł Staszak

Tuż po obronie dyplomu założył firmę internetową – Planeta ZIZI.pl, zajmującą się impresariatem. Od 2001 do 2003 roku wykładał Fotografię reklamową i Reklamę telewizyjną w Policealnym Studium Reklamy w Olsztynie. W 2003 roku zaangażował się w działalność Fotoklubu Olsztyńskiego, któremu przewodził w latach 2004-2006. Od roku 2005 do 2010 wykładał Fotografię w AP Edukacji i pierwszej w Polsce internetowej E-szkolefotografii.pl. W latach 2008-2010 koordynował działalność Centrum Sztuk Wizualnych Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie i Fotomotif Festival. Na koncie ma wiele publikacji prasowych, wystaw zbiorowych i indywidualnych. Zasiada w jury prestiżowych konkursów fotograficznych. Od 1 stycznia 2011 roku jest redaktorem prowadzącym najstarszego w Polsce branżowego miesięcznika poświęconego fotografii – "FOTO".

 

 

Marcin Więckowski

Jestem doświadczonym specjalistą ds. zamówień publicznych, doradcą, trenerem, kontrolerem skomplikowanego i trudnego prawa zmówień publicznych. Doświadczenie zdobywałem kolejno w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Zakładzie Obsługi tegoż Urzędu, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Obecnie obsługuję jednostki sektora administracji publicznej z zakresu prawa zamówień publicznych, ale także przedsiębiorców. Prowadzę szkolenia z wymienionego prawa, także w świetle przepisów związanych z Unią Europejską.

Jestem absolwentem Politologii i Nauk Społecznych i to właśnie studia na tym kierunku pozwoliły mi spojrzeć na przepisy z wielu stron, nie skupiać się tylko na jednym podejściu. Prawo zamówień publicznych wiążę się z wieloma innym przepisami branżowymi. Na Politologii nauczyłem się szukać odpowiedzi, rozwiązywać problemy, spojrzeć z boku - wnikliwie, oceniać efekt. Były to studia zawierające wiele działów wiedzy, wybrałem je z przekonania i z pełną świadomością i do tej pory dziękuję kadrze dydaktycznej Uniwersytetu za przekazanie umiejętności szukania wiedzy. www.mwieckowski.pl

 

 

 

Michał Wypij

Ukończył w 2009 r. studia magisterskie na kierunku politologia, specjalizacja: międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze. Jest także absolwentem studiów licencjackich na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalizacja w zakresie polityki europejskiej.

Jest absolwentem XX edycji oraz asystentem XXIII edycji Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych - inicjatywy profesora Uniwersytetu w Oxfordzie Zbigniewa Pełczyńskiego. Od 2012 roku prowadzi spotkania autorskie z zakresu polityki, historii, kultury, literatury.

Obecnie jest członkiem Rady Programowej TVP Olsztyn, a także doradcą w Gabinecie Politycznym Wiceprezesa Rady Ministrów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

www.michalwypij.pl/

 

 

 

 

Absolwentami olsztyńskiej politologii są także nasi pracownicy:

Tomasz Bojarowicz, Marcin Chełminiak, Tomasz Gajowniczek, Maciej Hartliński, Wojciech Kotowicz, Magdalena Kumelska, Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska, Wojciech Modzelewski, Joanna Obrębska, Karolina Tybuchowska-Hartlińska, Krzysztof Żęgota.

 

Jeśli jesteś absolwentem olsztyńskiej politologii, skontaktuj się z nami Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W naszym Instytucie można także podjąć naukę w języku angielskim.

Aktualnie oferujemy dwa kierunki:

 

International Relations – Global and Regional Perspective

- BA programme (I level, 6 semesters)

Download: BA study courses, description of subjects.

- MA programme (II level, 4 semesters)

Download: MA study courses, description of subjects.

 

Political Science - International Political and Economic Relations

- MA programme (II level, 4 semesters)

GRADUATE PROFILE

A graduate should have an extended – in relation to the first-degree studies – interdisciplinary knowledge in the field of international relations, particularly in the area of international economic, social, political and legal issues. A graduate should be able to analyse attitudes and behaviours of participants of political processes and their mutual relations and interactions with other subjects of social life and have knowledge and skills allowing him/her to make independent and in-depth analyses and syntheses of processes occurring in public life. He/she should know the theory and practice of international relations, as well as the theory and practice of political and economic decision-making. A graduate should have analytic and methodological skills, allowing him/her to be employed in positions which require conscious, rational and accurate assessments and opinions and should have instilled habits of personal responsibility and initiative. A graduate should have developed habits of life-long education and professional development and be prepared to take up research challenges and to continue education to the third-degree study level.

Zobacz materiały promocyjne (PDF):    plakat  |  ulotka