Komunika nr 2

Termin  zgłaszania szkół i zespołów

Uprzejmie przypominam, że rekrutacja zepołów do udziału w Olimpiadzie trawa do 29 X 2021 roku. Do tego dnia należy powołać Komisję Szkolną, której zadania są określone w Regulaminie. 

Akt powołanie Komisji Szkolnej oraz zgłoszenie szkoły (zał. nr 2)  dostępne są na stronie www.uwm.edu.pl/owor/ 

Wypełniony załącznik nr 2 (Karta zgłoszenia szkoły) należy przesłać do właściwego Komitetu Okręgowego (wojewódzkiego) lub Komitetu Głównego do 5 XI br. 

Wykaz Komitetów Okręgowych i ich adresy znajdują się na naszej stronie w zakładce: O Organizacji (Komitety Okręgowe /wojewódzkie/).

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWoR
Olsztyn, 16 października 2021 r.