Komunikat nr 3

Dotyczy Komisji Szkolnych, uczniów, nauczycieli

Uprzejmie przypominamy, że do 5 listopada br.  Komisje Szkolne  (akt powołania w zakładce „Do pobrania”) mogą zgłaszać udział uczniów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie. 

Kartę zgłoszenia (umieszczona jest w zakładce „Do pobrania”) należy przesłać (pocztą elektroniczną – skan) na adres właściwego Komitetu Okręgowego (tabela z adresami umieszczona jest w zakładce „O organizacji”).

Etap szkolny olimpiady odbędzie się w formie on-line. W uzasadnionych przypadkach (po uzyskaniu zgodny Komitetu Głównego) będzie możliwość wypełnienia testu w formie „tradycyjnej”.

Stosownym komunikatem poinformujemy zgłoszone szkoły – Komisje Szkolne.

Zachęcamy zespoły uczniów do udziału w olimpiadzie, która ma charakter wyjątkowy i daje wymierne korzyści.

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWoR

Olsztyn, 30 października 2021 r.