Partnerzy

UCZELNIE:
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim: http://ajp.edu.pl/
Katolicki Uniwersytet Lubelski: http://www.kul.pl/
Uniwersytet Gdański: https://ug.edu.pl/
Uniwersytet Opolski: http://www.uni.opole.pl/

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: http://www.dodn.dolnyslask.pl/
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy: http://www.cen.bydgoszcz.pl/
Podkarpackie Centrum Doskonalenia Mauczycieli: https://rzeszow.pcen.pl/
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie: https://womczest.edu.pl/
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli: http://www.scdn.pl/

SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWE i INNE:
Forum Prorodzinne – Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych: http://forumprorodzinne.pl/
Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym: http://www.liceumplastyczne.elblag.com.pl/
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Olsztynie: http://ssmolsztyn.pl/
Zespół Szkól Ekonomicznych w Olsztynie: http://www.ekonomik.olsztyn.pl/
Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie: http://www.zsbolsztyn.pl/
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie: http://zsgs.olsztyn.pl/
Zespół Szkół Łączności w Poznaniu: http://www.zsl.poznan.pl/
V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku: www.vlo.gda.pl/