Komunikat

Komunikat nr 6

Zakończyła się 6. edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

7 kwietnia 2022 r. na Wydziale Teologii UWM, w Bibliotece, odbył się Finał. 

Poniższa tabela przedstawia laureatów i finalistów tegorocznej 6. edycji Olimpiady Wiedzy o rodzinie.
Szczegóły w załączniku.

Finaliści i laureaci*

6. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

7 kwietnia 2022 r.

*– Finaliści wg województw

Komunikat nr 5

Dotyczy: Uczestników zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady

W związku z przedłużająca się zdalną formą pracy szkół oraz w trosce o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli uprzejmie informujemy, iż dokonaliśmy korekty organizacji przebiegu II etapu Olimpiady. Została ona opisana w Regulaminie (2.4.2.) oraz w Informatorze na II etap. 

Przewodniczący Komitetów Okręgowych ustalą z opiekunami i uczestnikami szczegóły przebiegu II etapu.

W imieniu Komitetu Głównego
Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego

Olsztyn, dn. 4 II 2022 r.

Komunikat nr 4

Dotyczy młodzieży szkół ponadpodstawowych

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Rodzinie ogłasza konkurs na realizację filmu promującego olimpiadę. W zakładce  „Konkurs ” do pobrania jest Regulamin i Karta zgłoszenia do udziału w konkursie. 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy i zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy pisać na adres:  owor@uwm.edu.pl 

Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

Komunika nr 4

W dniu 17 listopada 2021 roku (środa) o godzinie 10.00 zostanie aktywowany poniższy link do testu I Etapu Olimpiady.

        Do rozwiązania jest test jednokrotnego wyboru (30 pytań), zatem przy każdym pytaniu należy wybrać tylko jedną odpowiedź. Pytania będą odsłaniane pojedynczo (po kolei), po zaznaczeniu właściwej odpowiedzi naciśnij „ZATWIERDŹ ODPOWIEDŹ”. Czas na wszystkie odpowiedzi wynosi 45 min. i widoczny będzie w prawym górnym rogu. Odliczanie czasu rozpocznie się dopiero po naciśnięciu przycisku „ROZPOCZNIJ TEST”. Każdy z zespołów otrzyma pytania i odpowiedzi przydzielane w losowej kolejność. 

          Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi otrzymacie wynik. Na zakończenie testu wyświetli się zakładka „Zachowaj wynik” (w prawy górnym rogu), po jej kliknięciu będziecie mogli zapisać swój wynik i wysłać go na wskazany adres email. 

link do testu

Jedynie w przypadku, gdy pierwszy link do testu nie będzie działał, należy kliknąć:

drugi link do testu.

Zespoły, które wypełnią test z obu linków, będą zdyskwalifikowane. Przypominamy, że test można rozwiązać tylko jeden raz.

Komunikat nr 3

Dotyczy Komisji Szkolnych, uczniów, nauczycieli

Uprzejmie przypominamy, że do 5 listopada br.  Komisje Szkolne  (akt powołania w zakładce „Do pobrania”) mogą zgłaszać udział uczniów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie. 

Kartę zgłoszenia (umieszczona jest w zakładce „Do pobrania”) należy przesłać (pocztą elektroniczną – skan) na adres właściwego Komitetu Okręgowego (tabela z adresami umieszczona jest w zakładce „O organizacji”).

Etap szkolny olimpiady odbędzie się w formie on-line. W uzasadnionych przypadkach (po uzyskaniu zgodny Komitetu Głównego) będzie możliwość wypełnienia testu w formie „tradycyjnej”.

Stosownym komunikatem poinformujemy zgłoszone szkoły – Komisje Szkolne.

Zachęcamy zespoły uczniów do udziału w olimpiadzie, która ma charakter wyjątkowy i daje wymierne korzyści.

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWoR

Olsztyn, 30 października 2021 r.

Komunika nr 2

Termin  zgłaszania szkół i zespołów

Uprzejmie przypominam, że rekrutacja zepołów do udziału w Olimpiadzie trawa do 29 X 2021 roku. Do tego dnia należy powołać Komisję Szkolną, której zadania są określone w Regulaminie. 

Akt powołanie Komisji Szkolnej oraz zgłoszenie szkoły (zał. nr 2)  dostępne są na stronie www.uwm.edu.pl/owor/ 

Wypełniony załącznik nr 2 (Karta zgłoszenia szkoły) należy przesłać do właściwego Komitetu Okręgowego (wojewódzkiego) lub Komitetu Głównego do 5 XI br. 

Wykaz Komitetów Okręgowych i ich adresy znajdują się na naszej stronie w zakładce: O Organizacji (Komitety Okręgowe /wojewódzkie/).

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWoR
Olsztyn, 16 października 2021 r.

Komunikat nr 1

Dotyczy uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół

Rozpoczynamy  6. edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

Serdecznie zapraszamy uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół do zapoznania się z Harmonogramem, Regulaminem, Programem oraz Informatorem na I etap Olimpiady, które znajdują się na naszej stronie w zakładkach: „Do pobrania” i „O Olimpiadzie”.

Mamy nadzieję, że nowatorki charakter Olimpiady zainteresuje Państwa i zachęci do udziału w niej. Zapraszamy !!!

W razie pytań, prosimy o kontakt:
email: owor@uwm.edu.pl;
tel. 728 840 879 – przewodnicząca Komitetu Głównego;
tel. 508 576 070 – koordynator Olimpiady

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWoR
Dr Ewelina Mączka – Koordynator Olimpiady

Olsztyn, 14 września 2021 r.

Komunika nr 7

Dotyczy: Uczestników rekomendowanych do III etapu Olimpiady

Uprzejmie informujemy, że uczniowie – o zakwalifikowaniu do III etapu Olimpiady – zostaną poinformowani pocztą e-mailową 18 marca br. 

W imieniu Komitetu Głównego
Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego

Olsztyn, dn. 15 III 2021 r.