Komisje szkolne

01b. Zgłoszenie udziału szkoły w Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie. Załącznik nr 2 /pdf (936 pobrań)
07b. Protokół I etap wraz z wynikami zespołów. Załącznik nr 4 /rtf - zostanie umieszczone w terminie późniejszym (0 pobrań)

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKUMENTACJI

Komisje Szkolne,
Uprzejmie przypominamy, iż Komisja Szkolna gromadzi dokumentację zawodów I stopnia (do zakończenia 5. edycji Olimpiady, tj. do 30 VI 2021 r.) na którą składają się:
– powołanie przez dyrektora szkoły członków Komisji;
– lista uczniów zgłoszonych do udziału w zawodach szkolnych;
– prace (testy) zespołów;
– protokół zawodów I stopnia oraz lista, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu;
– korespondencja przychodząca i wychodząca.

Podstawa prawna: Regulamin Olimpiady – § 4 pkt 4.2.3.

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWOR
dr Sylwia Mikołajczak – Koordynator Olimpiady