Komisje szkolne

01. Zgłoszenie udziału szkoły w Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie. Załącznik nr 2 /pdf (2513 pobrań)
Protokół I etap wraz z wynikami zespołów. Załącznik nr 4 /rtf (508 pobrań)

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKUMENTACJI

Komisje Szkolne,
Uprzejmie przypominamy, iż Komisja Szkolna gromadzi dokumentację zawodów I stopnia (do zakończenia 4. edycji Olimpiady, tj. do 30 VI 2020 r.) na którą składają się:
powołanie przez dyrektora szkoły członków Komisji;
lista uczniów zgłoszonych do udziału w zawodach szkolnych;
prace (testy) zespołów;
protokół zawodów I stopnia oraz lista, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu;
korespondencja przychodząca i wychodząca.
Podstawa prawna: Regulamin Olimpiady – § 4 pkt 4.2.3.

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWOR
dr Ewelina Mączka – Koordynator Olimpiady