Komisje szkolne

Zgłoszenie udziału szkoły w Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie. Załącznik nr 2 /pdf (889 pobrań)
[Nie znaleziono pliku]

Karta zgłoszenia udziału zespołu. Załącznik nr 3 /rtf (247 pobrań)
Karta zgłoszenia udziału zespołu. Załącznik nr 3 /pdf (489 pobrań)

Protokół I etap wraz z listą. Załącznik nr 4 /rtf (532 pobrania)
[Nie znaleziono pliku]

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKUMENTACJI

Komisje Szkolne,
Uprzejmie przypominamy, iż Komisja Szkolna gromadzi dokumentację zawodów I stopnia (do zakończenia 3. edycji Olimpiady, tj. do 30 VI 2019 r.) na którą składają się:
powołanie przez dyrektora szkoły członków Komisji;
lista uczniów zgłoszonych do udziału w zawodach szkolnych;
prace (testy) zespołów;
protokół zawodów I stopnia oraz lista, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu;
korespondencja przychodząca i wychodząca.
Podstawa prawna: Regulamin Olimpiady – § 4 pkt 4.2.3.

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWOR
ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator Olimpiady