Organizator

Wydział Teologii (Kierunek kształcenia: Nauki o Rodzinie) UWM
ul. Kard. Hozjusza 15
11-041 Olsztyn
tel. 89 5239120