Kontakt

Komitet Główny Olimpiady:

mgr Grażyna Przasnyska – przewodnicząca (tel. 728 840 879)

ks. dr Zdzisław Kieliszek – wiceprzewodniczący

dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM – sekretarz

ks. dr Wojsław Czupryński – członek

Koordynator Olimpiady:

ks. dr Michał Tunkiewicz, (tel. 604 289 236)

e-mail: owor@uwm.edu.pl