Kontakt

Komitet Główny Olimpiady:

mgr Grażyna Przasnyska – przewodnicząca, tel. 728 840 879

ks. dr Zdzisław Kieliszek – wiceprzewodniczący

dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM – sekretarz

ks. dr Wojsław Czupryński – członek

ks. dr Michał Tunkiewicz – członek

Koordynator Olimpiady:

dr Sylwia Mikołajczak, tel. 508 576 070

e-mail: owor@uwm.edu.pl