Harmonogram

HARMONOGRAN

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o rodzinie
Rok szkolny 2021/2022
I etap
Przygotowanie materiałów promocyjnych 1-15 IX
2021 r.
Koordynator
Upowszechnienie – promocja (konferencja dla dyrektorów szkół i nauczycieli WDŻ, seminarium dla młodzieży,  współpraca z mediami) 15 IX-15 XI
2021 r.
Koordynator Komitet Główny
Powołanie Komitetów Okręgowych 27 IX 2021 r. Komitet Główny
Szkolenie Przewodniczących Komitetów Okręgowych (lub ich przedstawicieli) W dniach 12/13 X 2021 r. (Warszawa) Koordynator, Komitet Główny
Przygotowanie testu na I etap 15 – 30 IX 2021 r. Autor
Recenzja przygotowanego testu na I etap 1 – 15 X 2021 r. Recenzent
Powołanie Komisji Szkolnej do 29 X 2021 r. Dyrektor szkoły 
Rekrutacja uczestników/zespołów do 29 X 2021 r. Dyrektor szkoły
Zgłoszenie Komitetowi Okręgowemu uczestnictwa szkoły do I etapu do 5 XI 2021 r. Komisja Szkolna
Przekazanie Komitetowi Głównego wykazu zgłoszonych szkół i liczby zespołów  do 10 XI 2021 r. Komitet Okręgowy
Przesłanie testu/linku do szkół i Komitetów Okręgowych 17 XI 2021 r. Koordynator
Eliminacje szkolne – rozwiązywanie testu 17 XI 2021 r. Komisja Szkolna/Komitet Główny
Sprawdzenie i ocena testu 17/18 XI 2021 r. Komisja Szkolna/Komitet Główny
Monitorowanie przebiegu eliminacji szkolnych 15 IX – 11 XII 2021 r. Koordynator
Przesłanie do Komitetu Głównego listy zespołów, które uzyskały co najmniej 50% pkt. możliwych do uzyskania (tj., co najmniej 20 pkt.)  19 – 24 XI 2021 r. Komisja Szkolna/Komitet Główny
Przesłanie dokumentacji do Komitetu Okręgowego (protokołu i testu rekomendowanego zespołu) do 2 XII 2021 r. Komisja Szkolna
Powiadomienie Komisji Szkolnych o zakwalifikowaniu zespołów do II etapu do 6 XII 2021 r. Komitet Okręgowy
Powiadomienie uczniów o zakwalifikowaniu ich do zawodów  II etapu; wypełnienie przez zespół uczestników „Karty zgłoszenia udziału” do 8 XII 2021 r. Komisja Szkolna
Ogłoszenie tematów do opracowania prezentacji lub filmu na II etap do 13 XII 2021 r. Komitet Główny
Audyt wewnętrzny przebiegu Olimpiady 1 – 14 XII 2021 r. Dziekan Wydz. Teologii
II etap
Przygotowanie i przesłanie sprawozdania merytorycznego oraz rozliczenia finansowego  do 15 I 2022 r. Koordynator Księgowa
Przygotowanie i wydruk dyplomów dla laureatów II etapu Olimpiady 15 I – 15 II 2022 r.  Koordynator
Przesłanie prezentacji lub filmu wraz z „Kartą zespołu” do 7 II 2022 r. Komisja Szkolna
Zapoznanie się z prezentacjami lub filmami oraz przygotowanie pytań  8 II – 1 III 2022 r. Komitet Okręgowy
Eliminacje regionalne (II etap) 2 III 2022 r. Komitet Okręgowy
Nadzór na przebiegiem eliminacji I i II etapu 17 XI 2022 r. – 3 III 2022 r. Komitet Okręgowy Komitet Główny
Przygotowanie testu na III etap 1 – 15 II 2022 r. Autor
Recenzja przygotowanego testu na III etap 15 – 28 II 2022 r. Recenzent
Przesłanie dokumentacji do Komitetu Głównego (protokół i zakwalifikowane prace uczestników /prezentacje lub film/ wraz z „Kartą zespołu”) 3 – 5 III 2022 r. Komitet Okręgowy
Powiadomienie Komitetów Okręgowych i uczniów o zakwalifikowaniu ich do zawodów  III etapu. 6 – 7 III 2022 r. Komitet Główny
Monitorowanie przebiegu II etapu eliminacji 1 II – 8 III 2022 r. Koordynator
Nadzór nad przebiegiem II etapu eliminacji  1 II – 8 III 2022 r. Komitet Główny
III etap
Poszukiwanie sponsorów 2 I – 30 III 2022 r. Komitet Główny Koordynator
Przygotowanie i wydruk dyplomów dla uczestników III etapu  22 III – 2 IV 2022 r.  Koordynator
Organizacja III etapu (noclegi, wyżywienie dla uczestników i ich opiekunów) 1 II – 7 IV 2022 r. Koordynator Komitet Główny
Powołanie Komisji oceniającej uczestników podczas debaty do 31 III 2022 r. Komitet Główny
Przygotowanie pytań do debaty 7 – 25 III 2022 r. Komitet Główny
Przygotowanie logistyczne debaty 1 III-7 IV 2022 r. Koordynator Komitet Główny
Przyjazd uczestników do Olsztyna i ich zakwaterowanie 6 IV 2022 r. Koordynator Komitet Główny
Przebieg zawodów III stopnia (finał) 7 IV 2022 r. Komitet Główny Koordynator