Harmonogram

Załącznik nr 7.

HARMONOGRAM

 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o rodzinie

 

Rok szkolny 2017/2018
I etap
Przygotowanie materiałów promocyjnych 20 V-30 VI 2017 r. Koordynator
Upowszechnienie – promocja (konferencja dla kuratorów, dyrektorów szkół i nauczycieli WDŻ, seminarium dla młodzieży,  współpraca z mediami) 24 IV-13 X 2017 r. Koordynator Komitet Główny
Powołanie Komitetów Okręgowych do 11 IX 2017 r. Komitet Główny
Szkolenie Przewodniczących Komitetów Okręgowych (lub ich przedstawicieli) 18-20 IX 2017 r.

(Warszawa)

Koordynator, Komitet Główny
Przygotowanie testu na I etap do 15 IX 2017 r. Autorzy
Recenzja przygotowanego testu na I etap 16-30 IX 2017 r. Recenzent
Rekrutacja uczestników/zespołów do 2 X 2017 r. Dyrektor szkoły
Powołanie Komisji Szkolnej do 2 X 2017 r. Dyrektor szkoły
Zgłoszenie Komitetowi Okręgowemu uczestnictwa szkoły do I etapu do 6 X 2017 r. Komisja Szkolna
Przekazanie Komitetowi Głównego wykazu zgłoszonych szkół i liczby zespołów do 13 X 2017 r. Komitet Okręgowy
Przesłanie testu do Komitetów Okręgowych 7 XI 2017 r. Komitet Główny
Przesłanie testu do szkół 7 XI 2017 r. Koordynator
Druk testów na I etap eliminacji 7-8 XI 2017 r. Komisja Szkolna
Eliminacje szkolne – rozwiązywanie testu 8 XI 2017 r. Komisja Szkolna
Sprawdzenie i ocena testu 8-9 XI 2017 r. Komisja Szkolna
Monitorowanie przebiegu eliminacji szkolnych 2 X-15 XII 2017 r. Koordynator
Przesłanie do Komitetu Głównego listy zespołów, które uzyskały co najmniej 50% pkt. możliwych do uzyskania (tj., co najmniej 20 pkt.) 9-13 XI 2017 r. Komisja Szkolna
Przesłanie dokumentacji do Komitetu Okręgowego (protokołu i testu rekomendowanego zespołu) 15-20 XI 2017 r. Komisja Szkolna
Powiadomienie Komisji Szkolnych o zakwalifikowaniu zespołów do II etapu do 24 XI 2017 r. Komitet Okręgowy
Powiadomienie uczniów o zakwalifikowaniu ich do zawodów  II etapu; wypełnienie przez zespół uczestników „Karty zgłoszenia udziału”

 

do 28 XI 2017 r. Komisja Szkolna
Audyt wewnętrzny przebiegu Olimpiady 1-15 XII 2017 r. Dziekan Wydz. Teologii
II etap
Przygotowanie i przesłanie sprawozdania merytorycznego oraz rozliczenia finansowego do 15 I 2018 r. Koordynator Księgowa
Przygotowanie i wydruk dyplomów dla laureatów II etapu Olimpiady 15 I-9 II 2018 r. Koordynator
Przesłanie prezentacji lub filmu wraz z „Kartą zespołu” do 31 I 2018 r. Komisja Szkolna
Zapoznanie się z prezentacjami lub filmami oraz przygotowanie pytań 1 II-27 II 2018 r. Komitet Okręgowy
Eliminacje regionalne (II etap) 28 II 2018 r. Komitet Okręgowy
Nadzór na przebiegiem eliminacji I i II etapu 7 XI 2017 r. –

7 III 2018 r.

Komitet Okręgowy Komitet Główny
Przygotowanie testu na III etap do 31 I 2018 r. Autor
Recenzja przygotowanego testu na III etap 1-15 II 2018 r. Recenzent
Przesłanie dokumentacji do Komitetu Głównego (protokół i zakwalifikowane prace uczestników /prezentacje lub film/ wraz z „Kartą zespołu”) 28 II-2 III 2018 r. Komitet Okręgowy
Powiadomienie Komitetów Okręgowych i uczniów o zakwalifikowaniu ich do zawodów  III etapu. 2-7 III 2018 r. Komitet Główny
Monitorowanie przebiegu II etapu eliminacji 16 II-10 III 2018 r. Koordynator
Nadzór nad przebiegiem II etapu eliminacji 16 II-10 III 2018 r. Komitet Główny
III etap
Poszukiwanie sponsorów 2 I-15 III 2018 r. Komitet Główny Koordynator
Przygotowanie i wydruk dyplomów dla uczestników III etapu 26 III-10 IV 2018 r. Koordynator
Organizacja III etapu (noclegi, wyżywienie dla uczestników i ich opiekunów) 1 II-18 IV 2018 r. Koordynator
Powołanie Komisji oceniającej uczestników podczas debaty 23-30 III 2018 r. Komitet Główny
Przygotowanie pytań do debaty 23-30 III 2018 r. Komitet Główny
Przygotowanie logistyczne debaty 1 III-12 IV 2018 r. Koordynator
Przyjazd uczestników do Olsztyna i ich zakwaterowanie 11 IV 2018 r. Koordynator
Przebieg zawodów III stopnia (finał) 12 IV 2018 r. Komitet Główny

Koordynator

 

Opr. Ks. MT