Harmonogram

HARMONOGRAN

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o rodzinie
Rok szkolny 2018/2019
I etap
Przygotowanie materiałów promocyjnych 21 V-30 VI 2018 r. Koordynator
Upowszechnienie – promocja (konferencja dla kuratorów, dyrektorów szkół i nauczycieli WDŻ, seminarium dla młodzieży,  współpraca z mediami) 11 V-31 X 2018 r. Koordynator Komitet Główny
Powołanie Komitetów Okręgowych do 14 IX 2018 r. Komitet Główny
Szkolenie Przewodniczących Komitetów Okręgowych (lub ich przedstawicieli) 19-21 IX 2018 r.

(Warszawa)

Koordynator, Komitet Główny
Przygotowanie testu na I etap do 25 IX 2018 r. Autor
Recenzja przygotowanego testu na I etap 1-15 X 2018 r. Recenzent
Rekrutacja uczestników/zespołów do 8 X 2018 r. Dyrektor szkoły
Powołanie Komisji Szkolnej do 8 X 2018 r. Dyrektor szkoły 
Zgłoszenie Komitetowi Okręgowemu uczestnictwa szkoły do I etapu do 12 X 2018 r. Komisja Szkolna
Przekazanie Komitetowi Głównego wykazu zgłoszonych szkół i liczby zespołów  do 17 X 2018 r. Komitet Okręgowy
Przesłanie testu do Komitetów Okręgowych 6 XI 2018 r. Koordynator
Przesłanie testu do szkół 6 XI 2018 r. Koordynator
Druk testów na I etap eliminacji 6-7 XI 2018 r. Komisja Szkolna
Eliminacje szkolne – rozwiązywanie testu 7 XI 2018 r. Komisja Szkolna
Sprawdzenie i ocena testu 7-8 XI 2018 r. Komisja Szkolna
Monitorowanie przebiegu eliminacji szkolnych 1 X-14 XII 2018 r. Koordynator
Przesłanie do Komitetu Głównego listy zespołów, które uzyskały co najmniej 50% pkt. możliwych do uzyskania (tj., co najmniej 20 pkt.) 8-14 XI 2018 r. Komisja Szkolna
Przesłanie dokumentacji do Komitetu Okręgowego (protokołu i testu rekomendowanego zespołu) 19-21 XI 2018 r. Komisja Szkolna
Powiadomienie Komisji Szkolnych o zakwalifikowaniu zespołów do II etapu do 27 XI 2018 r. Komitet Okręgowy
Powiadomienie uczniów o zakwalifikowaniu ich do zawodów  II etapu; wypełnienie przez zespół uczestników „Karty zgłoszenia udziału” do 29 XI 2018 r. Komisja Szkolna
Ogłoszenie tematów do opracowania prezentacji lub filmu na II etap do 30 XI 2018 r. Komitet Główny
Audyt wewnętrzny przebiegu Olimpiady 3-14 XII 2018 r. Dziekan Wydz. Teologii
II etap
Przygotowanie i przesłanie sprawozdania merytorycznego oraz rozliczenia finansowego  do 15 I 2019 r. Koordynator Księgowa
Przygotowanie i wydruk dyplomów dla laureatów II etapu Olimpiady 15 I-9 II 2019 r.  Koordynator
Przesłanie prezentacji lub filmu wraz z „Kartą zespołu” do 1 II 2019 r. Komisja Szkolna
Zapoznanie się z prezentacjami lub filmami oraz przygotowanie pytań  1 II-27 II 2019 r. Komitet Okręgowy
Eliminacje regionalne (II etap) 28 II 2019 r. Komitet Okręgowy
Nadzór na przebiegiem eliminacji I i II etapu 7 XI 2019 r. – 

7 III 2019 r.

Komitet Okręgowy Komitet Główny
Przygotowanie testu na III etap do 31 I 2019 r. Autor
Recenzja przygotowanego testu na III etap 1-15 II 2019 r. Recenzent
Przesłanie dokumentacji do Komitetu Głównego (protokół i zakwalifikowane prace uczestników /prezentacje lub film/ wraz z „Kartą zespołu”) 28 II-5 III 2019 r. Komitet Okręgowy
Powiadomienie Komitetów Okręgowych i uczniów o zakwalifikowaniu ich do zawodów  III etapu. 6-11 III 2019 r. Komitet Główny
Monitorowanie przebiegu II etapu eliminacji 1 II-11 III 2019 r. Koordynator
Nadzór nad przebiegiem II etapu eliminacji  1 II-11 III 2019 r. Komitet Główny
III etap
Poszukiwanie sponsorów 2 I-15 III 2019 r. Komitet Główny Koordynator
Przygotowanie i wydruk dyplomów dla uczestników III etapu  26 III-10 IV 2019 r.  Koordynator
Organizacja III etapu (noclegi, wyżywienie dla uczestników i ich opiekunów) 1 II-12 IV 2019 r. Koordynator
Powołanie Komisji oceniającej uczestników podczas debaty 23-29 III 2019 r. Komitet Główny
Przygotowanie pytań do debaty 23-29 III 2019 r. Komitet Główny
Przygotowanie logistyczne debaty 1 III-11 IV 2019 r. Koordynator
Przyjazd uczestników do Olsztyna i ich zakwaterowanie 10 IV 2019 r. Koordynator
Przebieg zawodów III stopnia (finał) 11 IV 2019 r. Komitet Główny

Koordynator

Opr. Ks. Michał Tunkiewicz