Harmonogram

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie 
Rok szkolny 2022/2023
I etap
Przygotowanie materiałów promocyjnych1 – 15 IX 2022 r.Komitet Główny
Upowszechnienie – promocja (konferencje dla dyrektorów szkół i nauczycieli WDŻ, seminarium dla młodzieży,  współpraca z mediami)15 IX -15 XI 2022 r.Koordynator Komitet Główny
Powołanie Komitetów Okręgowych15-30 X 2022 r.Komitet Główny
Szkolenie Przewodniczących Komitetów Okręgowych (lub ich przedstawicieli)W dniach 12/13 X 2022 r.(Warszawa)Komitet Główny
Przygotowanie testu na I etap15 – 30 IX 2022 r.Autor
Recenzja przygotowanego testu na I etap1 – 15 X 2022 r.Recenzent
Powołanie Komisji Szkolnejdo 28 X 2022 r.Dyrektor szkoły 
Rekrutacja uczestników/zespołówdo 28 X 2022 r.Dyrektor szkoły/Komisja Szkolna
Zgłoszenie Komitetowi Okręgowemu uczestnictwa szkoły do I etapudo 4 XI 2022 r.Komisja Szkolna
Przekazanie Komitetowi Głównego wykazu zgłoszonych szkół i liczby zespołów do 10 XI 2022 r.Komitet Okręgowy
Przesłanie testu/linku do szkół i Komitetów Okręgowych15 XI 2022 r.Koordynator
Eliminacje szkolne – rozwiązywanie testu16 XI 2022 r.Komisja Szkolna/Komitet Główny
Sprawdzenie i ocena testu16/17 XI 2022 r.Komisja Szkolna/Komitet Główny
Monitorowanie przebiegu eliminacji szkolnych15 IX – 2 XII 2022 r.KoordynatorKomitet Główny
Przesłanie do Komitetu Głównego listy zespołów, które uzyskały co najmniej 50% pkt. możliwych do uzyskania (tj., co najmniej 20 pkt.) 16 – 21 XI 2022 r.Komisja Szkolna
Przesłanie dokumentacji do Komitetu Okręgowego (protokołu i testu rekomendowanego zespołu)do 2 XII 2022 r.Komisja Szkolna
Powiadomienie Komisji Szkolnych o zakwalifikowaniu zespołów do II etapudo 6 XII 2022 r.Komitet Okręgowy
Powiadomienie uczniów o zakwalifikowaniu ich do zawodów  II etapu; wypełnienie przez zespół uczestników „Karty zgłoszenia udziału”do 8 XII 2022 r.Komisja Szkolna
Ogłoszenie tematów do opracowania prezentacji lub filmu na II etapdo 13 XII 2022 r.Komitet Główny
Audyt wewnętrzny przebiegu Olimpiady1 – 14 XII 2022 r.Dziekan Wydz. Teologii
II etap
Przygotowanie i przesłanie sprawozdania merytorycznego oraz rozliczenia finansowego do 15 I 2023 r.Komitet GłównyKoordynator Księgowa
Przygotowanie i wydruk dyplomów dla laureatów II etapu Olimpiady15 I – 1 II 2023 r. Komitet GłównyKoordynator
Przesłanie prezentacji lub filmu wraz z „Kartą zespołu”do 9 II 2023 r.Komisja Szkolna
Zapoznanie się z prezentacjami lub filmami oraz przygotowanie pytań 10 II – 28 II 2023 r.Komitet Okręgowy
Eliminacje regionalne (II etap)1 III 2023 r.Komitet Okręgowy
Nadzór na przebiegiem eliminacji I i II etapu16 XI 2023 r. 
– 3 III 2023 r.
Komitet Okręgowy Komitet Główny
Przygotowanie testu na III etap1 – 15 II 2023 r.Autor
Recenzja przygotowanego testu na III etap15 – 28 II 2023 r.Recenzent
Przesłanie dokumentacji do Komitetu Głównego (protokół i zakwalifikowane prace uczestników /prezentacje lub film/ wraz z „Kartą zespołu”)3 – 5 III 2023 r.Komitet Okręgowy
Powiadomienie Komitetów Okręgowych i uczniów o zakwalifikowaniu ich do zawodów III etapu.6 – 15 III 2023 r.Komitet Główny
Monitorowanie przebiegu II etapu eliminacji1 II – 15 III 2023 r.Komitet Główny Koordynator
Nadzór nad przebiegiem II etapu eliminacji 1 II – 15 III 2023 r.Komitet Główny
III etap
Poszukiwanie sponsorów2 I – 30 III 2023 r.Komitet Główny Koordynator
Przygotowanie i wydruk dyplomów dla uczestników III etapu 22 III – 2 IV 2023 r. Komitet Główny Koordynator
Organizacja III etapu (noclegi, wyżywienie dla uczestników i ich opiekunów)6 III – 18 IV 2023 r.Komitet Główny
Powołanie Komisji oceniającej uczestników podczas debatydo 12 IV 2023 r.Komitet Główny
Przygotowanie pytań do debaty20 III – 3 IV 2023 r.Komitet Główny
Przygotowanie logistyczne debaty6 III-8 IV 2023 r.Koordynator Komitet Główny
Przyjazd uczestników do Olsztyna i ich zakwaterowanie18 IV 2023 r.Komitet Główny
Przebieg zawodów III stopnia (finał)19 IV 2023 r.Komitet Główny Koordynator