Informator na I etap

RODZINA – TU WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA

INFORMATOR

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

na rok szkolny 2018/19

Na czym polega Olimpiada Wiedzy o Rodzinie?

Olimpiada ma charakter interdyscyplinarny i jest 3-etapowa.

I etap  – szkolny – odbywa się na terenie szkoły (7 XI 2018 r.). 

II etap  – okręgowy – zakłada przygotowanie przez zespoły prezentacji lub filmu
   i odbywa się w stolicy każdego województwa (28 II 2019 r.).

III etap – ma charakter 2-stopniowy (11 IV 2019 r.):

    • • pierwszy stopień – zespoły rozwiązują test; 
    • • drugi stopień – zespoły uczestniczą w debacie publicznej
     nt. polityki prorodzinnej.

Na każdym etapie zawodów uczestnicy pracują w zespołach 2-osobowych. W związku z tym muszą ze sobą współpracować, wzajemnie uzupełniać się, wypracowywać kompromisy i słuchać się nawzajem. Powyższe umiejętności przydatne będą w przyszłości, pozwolą dobrze funkcjonować w małżeństwie
i rodzinie. 

Jaki jest cel Olimpiady?

Celem Olimpiady jest promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych, podnoszenie świadomości
i wiedzy prawnej dotyczącej małżeństwa i rodziny. Kształtowanie postaw dobrego i refleksyjnego małżonka i rodzica. Założeniem organizatora jest, aby Olimpiada stała się dla młodzieży okazją do pogłębienia wiedzy w zakresie życia małżeńsko-rodzinnego, dostrzegania problemów oraz proponowania sposobów ich rozwiązania i formułowania samodzielnie wniosków. Kolejną dziedziną znajdującą się w zakresie tematycznym Olimpiady jest znajomość roli, zadań i możliwości instytucji wspierających rodzinę.

Motyw przewodni 3. edycji Olimpiady w roku szkolnym 2018/19

Początek ludzkiej przygody, jaką jest budowanie osobowego „ja”, zawsze rozpoczyna się
w rodzinnym domu. Dlatego też hasło Rodzina – tu wszystko się zaczyna znalazło odzwierciedlenie i stało się motywem przewodnim 3.edycji Olimpiady. Poszukiwać będziemy odpowiedzi na wiele pytań, m.in.:
jak budować poczucie własnej wartości; jak budować komunikację wewnątrz rodziny; co należy czynić i jakie działania podejmować, by rodzina stawała się drogowskazem życia.

Jak wziąć udział w Olimpiadzie?

Uczniowie (zespoły 2-osobowe z tej samej szkoły, niekoniecznie z tej samej klasy) przystępują do Olimpiady poprzez zgłoszenie chęci udziału nauczycielowi Wychowania do życia w rodzinie lub dyrektorowi szkoły. Uczestnicy przygotowują się do wspólnego rozwiązania testu. Wykaz literatury, który w tym pomoże, znajduje się w Programie Olimpiady, umieszczonym na stronie www.uwm.edu.pl/owor/.

W bieżącym roku szkolnym, przygotowując się do I etapu Olimpiady (testu) należy zwrócić uwagę szczególnie na: 

    • Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Pallottinum 1984, kan. 1055-1165.
    • Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.
     (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm.).
    • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
     (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Dlaczego warto jest uczestniczyć w Olimpiadzie?

Uczestnictwo w Olimpiadzie to:

 • o osobiste korzyści związane z rozwijaniem umiejętności takich jak: 
  • rozwiązywanie problemów związanych z okresem dorastania i wyborem drogi życiowej, 
  • świadome kreowanie własnej osobowości;
  • poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na trudne pytania;
  • lepsze przygotowanie do dojrzałego funkcjonowania w małżeństwie
   i rodzinie;
  • poszerzenie wiedzy na temat instytucji udzielających pomocy rodzinie;
  • o atrakcyjne nagrody, m.in. tygodniowy wyjazd do Chorwacji lub innego kraju sródziemnomorskiego dla zwycięskiego zespołu, kilkudniowy pobyt ma Warmii i inne nagrody rzeczowe, a także udział w ciekawych przedsięwzięciach; 
  • o możliwość uczestnictwa w publicznej debacie rejestrowanej przez TVP nt. polityki prorodzinnej państwa (możliwość przekazania swoich opinii decydentom – może dobre pomysły zostaną wykorzystane);
  • o nowe, ciekawe znajomości;
  • o możliwość spotkania inspirujących osób – właścicieli firm rodzinnych, którzy odnieśli sukces (dowiesz się, jak do tego doszli); 
  • o możliwość promocji szkoły, do której uczęszczasz – dzięki Tobie, wielu o niej usłyszy;
  • o satysfakcja dla całej Twojej rodziny, której jesteś członkiem;
  • o lepsze przygotowanie do dorosłego życia.

ZACHĘCAMY UCZNIÓW LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKOW ORAZ  SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA

DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE, 

BO  NAPRAWDĘ  WARTO!!!

Koordynator i Komitet Główny Olimpiady