Informator na I etap

INFORMATOR – I etap

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

(liceów ogólnokształcących i techników)

Na czym polega Olimpiada wiedzy o rodzinie?

Olimpiada ma charakter interdyscyplinarny i jest 3-etapowa.

I etap – szkolny – odbywa się na terenie szkoły (8 XI 2017 r.).

II etap – okręgowy – zakłada przygotowanie przez zespoły prezentacji lub filmu i odbywa się w stolicy każdego województwa (28 II 2018 r.).

III etap – ma charakter 2-stopniowy (12 IV 2018 r.):

  • pierwszy stopień – zespoły rozwiązują test;
  • drugi stopień – zespoły uczestniczą w debacie publicznej nt. polityki prorodzinnej.

Jaki jest cel Olimpiady?

Celem Olimpiady jest promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych, podnoszenie świadomości i wiedzy prawnej dotyczącej małżeństwa i rodziny. Kształtowanie postaw dobrego i refleksyjnego małżonka i rodzica. Założeniem organizatora jest, aby Olimpiada stała się dla młodzieży okazją do pogłębienia wiedzy w zakresie życia małżeńsko-rodzinnego, dostrzegania problemów oraz proponowania sposobów ich rozwiązania i formułowania samodzielnie wniosków. Kolejną dziedziną znajdującą się w zakresie tematycznym Olimpiady jest znajomość roli, zadań i możliwości instytucji wspierających rodzinę.

Motyw przewodni I edycji Olimpiady w 2017/18 roku

Motywem przewodnim Olimpiady w roku szkolnym 2017/18 jest „JAKA RODZINA – TAKA PRZYSZŁOŚĆ”. Rodzina jest pierwszą grupą społeczną, w którą wstępujemy w momencie przyjścia na świat. Tworzą ją rodzice, rodzeństwo, my sami, a także bliscy krewni, w szczególności dziadkowie. Rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka, jest jak „drużyna”.

Na każdym etapie zawodów uczestnicy pracują w zespołach 2-osobowych. W związku z tym muszą ze sobą współpracować, wzajemnie uzupełniać się, wypracowywać kompromisy i słuchać się nawzajem. Powyższe umiejętności przydatne będą w przyszłości, pozwolą dobrze funkcjonować w małżeństwie i rodzinie.

Jak wziąć udział w Olimpiadzie?

Uczniowie (zespoły 2-osobowe z tej samej szkoły, niekoniecznie z tej samej klasy) przystępują do Olimpiady poprzez zgłoszenie chęci udziału nauczycielowi Wychowania do życia w rodzinie lub dyrektorowi szkoły. Uczestnicy przygotowują się do wspólnego rozwiązania testu. Wykaz literatury, który w tym pomoże, znajduje się w Programie Olimpiady, umieszczonym na stronie www.uwm.edu.pl/owor/.

W bieżącym roku szkolnym, przygotowując się do I etapu Olimpiady (testu) należy zwrócić uwagę szczególnie na:

  • Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Pallottinum 1984, kan. 1055-1165.
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm.).
  • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Dlaczego warto jest uczestniczyć w Olimpiadzie?

Uczestnictwo w Olimpiadzie to:

o osobiste korzyści związane z rozwijaniem umiejętności takich jak:

  • rozwiązywanie problemów związanych z okresem dorastania i wyborem drogi życiowej,
  • świadome kreowanie własnej osobowości;
  • poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na trudne pytania;
  • lepsze przygotowanie do dojrzałego funkcjonowania w małżeństwie i rodzinie;
  • poszerzenie wiedzy na temat instytucji udzielających pomocy rodzinie;

o atrakcyjne nagrody, m.in. tygodniowy wyjazd do Chorwacji dla zespołu i inne nagrody rzeczowe, a także udział w ciekawych przedsięwzięciach;

o możliwość uczestnictwa w publicznej debacie rejestrowanej przez TVP nt. polityki prorodzinnej państwa (możliwość przekazania swoich opinii decydentom – może dobre pomysły zostaną wykorzystane);

o nowe, ciekawe znajomości;

o możliwość spotkania inspirujących osób – właścicieli firm rodzinnych, którzy odnieśli sukces (dowiesz się, jak do tego doszli);

o możliwość promocji szkoły, do której uczęszczasz – dzięki Tobie, wielu o niej usłyszy;

o satysfakcja dla całej Twojej rodziny, której jesteś członkiem;

o lepsze przygotowanie do dorosłego życia.

 ZACHĘCAMY WAS
DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE,
BO NAPRAWDĘ WARTO!!!

  Koordynator i Komitet Główny Olimpiady