Źródła finansowania

Olimpiada jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej