Źródła finansowania

Dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej, sponsorzy, wolontariat oraz wkład własny Organizatora.

list-ministra-edukacji-narodowej