Komitet Główny

mgr Grażyna Przasnyska – przewodnicząca (tel. 728 840 879)

ks. dr Zdzisław Kieliszek – wiceprzewodniczący

dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM – sekretarz

ks. dr Wojsław Czupryński – członek

ks. dr Michał Tunkiewicz – członek