Podstawa prawna

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13, poz.125, z późn. zm.);

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.).