Podstawa prawna

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.);
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad
  (Dz.U. nr 13, poz.125, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
  (Dz.U. 2017 poz. 1580).