Zasady refundacji kosztów dla finalistów

ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW PODRÓŻY DLA FINALISTÓW
OLIMPIADY WIEDZY O RODZINIE

  1. Koszty przejazdu nie mogą być wyższe niż koszt szkolnego biletu kolejowego
    2 kl. PKP, Przewozy Regionalne; w przypadku braku komunikacji kolejowej – koszt biletu autobusowego.
  2. Uczestnicy proszeni są o przesłanie (w ciągu 7 dni od dnia II etapu Olimpiady,
    do 14 KWIETNIA 2022 r.) podania o zwrot poniesionych kosztów za przejazd (wzór do pobrania na stronie Olimpiady) wraz biletami przejazdu, na adres:

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Rodzinie,
Wydział Teologii UWM,
Kard. St. Hozjusza 15,
11-014 Olsztyn.

     Te dokumenty Zespół 2-osobowy może przesłać razem, w jednej kopercie.

  1. Refundacja kosztów będzie możliwa jedynie po przesłaniu na czas, tj. do 14.04.2022r. podania oraz biletów przejazdu.

Olsztyn, 01.03.2022 r.
dr Sylwia Mikołajczak – Koordynator