Zasady refundacji kosztów

ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW PODRÓŻY DLA UCZNIÓW
OLIMPIADY WIEDZY O RODZINIE

 

  1. Koszty przejazdu nie mogą być wyższe niż koszt szkolnego biletu kolejowego
    2 kl. PKP, Przewozy Regionalne; w przypadku braku komunikacji kolejowej – koszt biletu autobusowego.
  2. Uczestnicy proszeni są o przesłanie w ciągu 7 dni od dnia II etapu Olimpiady,
    do 7 marca 2018 r. podania o zwrot poniesionych kosztów za przejazd (wzór do pobrania na stronie Olimpiady) wraz biletami przejazdu, na adres:

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Rodzinie,
Wydział Teologii UWM,
Kard. St. Hozjusza 15,
11-014 Olsztyn.

Te dokumenty Zespół 2-osobowy może przesłać razem, w jednej kopercie.

Refundacja kosztów będzie możliwa jedynie po przesłaniu w określonym terminie (do 7 marca) podania oraz biletów przejazdu.

 

Olsztyn, 12 IX 2017 r.

Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator