Koordynator

ks. dr Michał Tunkiewicz, (tel. 604 289 236)

e-mail: owor@uwm.edu.pl