Komunikat nr 5

Dotyczy: Uczestników zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady i Komisji Szkolnych

Uprzejmie przypominamy, że zbliża się termin II etapu Olimpiady (3 III 2021 r.). W związku z tym Komisje Szkolne powinny przesłać prace (ze spisem wykorzystanej bibliografii) do 31 stycznia br. na adres właściwego Komitetu Okręgowego.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowywanych prac są w Informatorze na II etap (znajduje się na stronie internetowej).

Przypominamy również, że z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, Komisja Szkolna przesyła do Komitetu Okręgowego „Karty zgłoszenia”  zespołu lub zespołów wypełnione oddzielnie dla każdego uczestnika.  Kart zgłoszenia powinno być tyle, ilu uczniów zakwalifikowano do II etapu (liczba zespołów x 2).

Karta zgłoszenie udziału Zespołu znajduje się na stronie Olimpiady w zakładce „Do pobrania” Załącznik nr 3.

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego

Olsztyn, dn. 25 I 2021 r.