Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Instytut Nauk Politycznych obchodzi 15-lecie istnienia

Z tej okazji wydaliśmy okolicznościową publikację

Zapraszamy do kupowania i czytania

 

Dr Maciej Hartliński przeprowadził wykłady dla studentów na Università degli Studi di Firenze. Wyjazd w dniach 19-22 marca, w ramach programu Erasmus+, był pierwszą wizytą w ramach nowej umowy z Uniwersytetem Florenckim.

Dominującym tematem dyskusji była problematyka przywództwa politycznego oraz bieżącej sytuacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem „konfliktu” z Unią Europejską. Wizyta we Florencji powinna zaowocować wymianą studentów, jak i współpracą naukową w kolejnych latach.

W marcu br. dr Magdalena Kumelska miała okazję odbyć kilkudniowy staż naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie w Walencji. W trakcie pobytu dr Kumelska wygłosiła wykład nt. Amerykańskiej strategii bezpieczeństwa w okresie prezydentury Donalda J. Trumpa, który był częścią programu seminariów, w ramach Legal Workshops oraz prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Prawa, realizujących kursy w języku angielskim.

3 rok Bezpieczeństwo Narodowe niestacjonarne.

Zajęcia z dr. W. Romanowskim w dniach 16, 17, 18 marca zostały odwołane.

Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony na kolejnym zjeździe.

W dniu 21 lutego 2018 roku w Instytucie Nauk Politycznych UWM odbyło się otwarte spotkanie z funkcjonariuszami Agencji Wywiadu.

W pierwszej części seminarium, jeden z pracowników Agencji przedstawił aktualne zagrożenia bezpieczeństwa światowego ze szczególnym uwzględnieniem cyberzagrożeń oraz omówił główne obszary współczesnych zainteresowań wywiadowczych. Drugie wystąpienie dotyczyło roli i miejsca Agencji w strukturze bezpieczeństwa państwa. W dalszej części spotkania omówione zostały źródła informacyjne wywiadu oraz metody pozyskiwania informacji przez służby specjalne. Przedstawiono także zasady międzynarodowej współpracy wywiadowczej.

Po wystąpieniach prelegentów odbyła się bardzo interesująca dyskusja, podczas której studenci poznali perspektywy zatrudnienia w Agencji, zasady rekrutacji oraz wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci do pracy w służbach specjalnych. Spotkanie zorganizował i poprowadził dr Wojciech Kotowicz.

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski, kierownik Pracowni Zagrożeń Cywilizacyjnych i Polityki Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk Politycznych, Wydziału Nauk Społecznych UWM został członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2018-2021.

Podkategorie

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono