Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym (18 czerwca 2020 roku) Rada Naukowa Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania dr. Maciejowi Hartlińskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Gratulujemy !!!!

Z wielką radością informujemy, że w dniu dzisiejszym (22 maja 2020 roku) Rady Naukowa Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie nadania dr Katarzynie Maciejewskiej-Mieszkowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Gratulujemy !!!!

W dn. 26-27 lutego b.r. odbyła się polsko-litewska konferencja „Początki sowietologii: Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930-1939) – z okazji 90-lecia powołania (idee – ludzie – dziedzictwo)” z udziałem historyków i politologów z obydwu krajów oraz rodzin wileńskich profesorów. Zaproszony został na nią – z racji zainteresowań spuścizną naukową Stanisława Swianiewicza – dr Benon Gaziński.

W swoim wystąpieniu ograniczył się do dwóch powojennych prac Swianiewicza, pionierskiej monografii o gospodarczym znaczeniu obozów pracy (”Forced labour and economic development …”, Oxford 1965) oraz manuskryptu z 1967 roku – refleksji o międzynarodowym wpływie rewolucji październikowej (ten tekst zostanie opublikowany w tomie pokonferencyjnym).

"Europejski Zielony Ład - Woda a zmiany klimatyczne" to tematy spotkania ekspertów w Elblągu w ramach przygotowań do XVIII Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, w którym uczestniczy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na zdjęciu poniżej - prof. Teresa Astramowicz-Leyk ze stażystką z Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska Oksaną Khar, która przebywa na stażu w Instytucie Nauk Politycznych UWM oraz z Przewodniczącą Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego Bernadetą Hordejuk (w środku).

W dniach 27-28.01.2020 r., doktorant z Instytutu Nauk Politycznych UWM, Jakub Klepański, wziął udział w warsztatach naukowych w Kolonii w Niemczech, organizowanych przez Instytut Nauk Społecznych GESIS. Tematem przewodnim była „Europejska solidarność”, której różne oblicza przedstawiono w badaniach naukowych uczestników projektu.

Trwające dwa dni warsztaty przyjęły format panelu dyskusyjnego, w którym każdy z uczestników prezentował wyniki przeprowadzonych przez swój zespół badań. Analizy sięgały tematyką takich zagadnień, jak np. postrzeganie solidarności europejskiej w czasach kryzysu, stanowiska społeczeństw europejskich wobec solidarności fiskalnej, czy też redystrybucji środków finansowych wewnątrz UE, opartej na zasadach solidarności. Po prezentacjach tworzono forum dyskusyjne, gdzie uczestnicy mogli wyrazić swoje zdanie i wymienić się uwagami na temat przedstawionych badań.

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono