Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Instytut Nauk Politycznych obchodzi 15-lecie istnienia

Z tej okazji wydaliśmy okolicznościową publikację

Zapraszamy do kupowania i czytania

 

Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (INP UWM) rozpoczął przede wszystkim współpracę z Kazachskim Uniwersytetem Narodowym im. Al Farabi w Ałmatach (Al-Farabi Kazakh National University, Almaty).

Uniwersytet ten w rankingach zajmuje 1 pozycję w Kazachstanie, w 2019 roku uplasował się na 207 pozycji w QS World University Ranking, wykładało na nim 5 noblistów. Zatrudnionych jest tam ponad 2 tys. pracowników naukowych i dydaktycznych, a naukę pobiera ponad 18 tys. studentów.

Współpraca została zapoczątkowana przez prof. Selima Chazbijewicza z INP UWM i prof. Zhetpisbay Bekbolatuly’ego z Wydziału Dziennikarstwa (Faculty/Department of Journalism) tamtejszego uniwersytetu.

Rezultatem wspólnych zainteresowań badawczych było przygotowanie artykułu naukowego przez pracowników Instytutu Nauk Politycznych UWM prof. Selima Chazbijewicza i prof. Arkadiusza Żukowskiego oraz prof. Zhetpisbay Bekbolatuly’ego, który został opublikowany w czasopiśmie naukowym Kazachskiego Uniwersytetu Narodowego im. Al Farabi (S. Chazbijewicz, A. Żukowski, Zh. Bekbolatuly, Historical and cultural message of Islam and Europe, “Eurasian Journal of Religious Studies” No. 3 (15), 2018, ISSN 2413-3558 eISSN 2521-6465). Poza tym obaj profesorowie z INP UWM przygotowali kolejny artykuł naukowy w tym czasopiśmie, który zostanie wydany z datą 2019 lub 2020 roku (A. Żukowski, S. Chazbijewicz, Islam in South Africa: Muslim Community and its Origin and Demography, “Eurasian Journal of Religious Studies” 2019/2020).

W dniach 4 - 8 grudnia b.r., na zaproszenie strony indyjskiej, w Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu w Manipal, Karnataka, przebywał dr Benon Gaziński.

Uniwersytet w Manipal jest uczelnią partnerską UWM (porozumienie o współpracy podpisano w roku 2015) oraz parterem INP w ramach programu ERASMUS+. Nasz Wydział i Instytut gościł już kilkoro pracowników i studentów z Manipal, w tym roku akademickim spodziewany jest przyjazd kolejnej osoby. Niestety, przyznawane dotychczas środki nie umożliwiały wyjazdu z Olsztyna do Indii. Był to zatem pierwszy bezpośredni kontakt naszego Uniwersytetu z tą Uczelnią, obchodzącą również niedawno swój jubileusz - 20-lecia istnienia.

Dr Gaziński uczestniczył w uroczystościach 10-lecia działalności Centrum (poza nim z Europy przybyli dwaj Niemcy oraz Duńczyk). Program jego kilkudniowego pobytu obejmował: spotkanie ze studentami, omówienie możliwości dalszej współpracy (w tym - przygotowanie kolejnego wniosku w programie ERASMUS+) oraz dwa wystąpienia na okolicznościowej Konferencji.

ben1
ben1 ben1
ben2
ben2 ben2
ben3
ben3 ben3

W ramach Kolokwium Naukowego (Foschungskolloqwium) na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle wygłaszane są otwarte wykłady gościnne (Gastvortrag). Dnia 20 listopada 2019 roku profesor Krzysztof Gładkowski przedstawił temat Pietistische Bewegung in Oberschlesien aus historisch-anthropologischer Sicht.

Wśród słuchaczy byli specjaliści w dziedzinie pietyzmu z wielu krajów pozaeuropejskich i z Europy. Na Uniwersytecie w Halle jest bowiem Intersyscyplinarne Centrum Badania Pietyzmu (Interdiscyplinäres Zentrum für Pietismus Forschung), w którym na stażu naukowym przebywa Krzysztof Gładkowski. Wśród stypendystów Centrum, są samodzielni pracownicy naukowi i doktoranci z różnych krajów świata. Są wśród nich m.in. Kanadyjczycy, Hindusi, Włosi, Amerykanie. Pracownicy Centrum też stanowią międzynarodowe środowisko.

W czasie wykładu profesor Gładkowski zapoznał słuchaczy z własną metodą badania kodów kulturowych, którą zastosował w swoich badania ruchów religijnych na Górnym Śląsku. Przedstawił też oryginalne wyniki swoich badań oraz zasygnalizował potrzebę wypracowania nowej teorii i metody naukowej, która przezwycięży interdyscyplinarność. Wzbudził tym samym ożywioną dyskusję wśród licznie zgromadzonych słuchaczy.

W tym roku Instytut Nauk Politycznych UWM zacieśnił i poszerzył współpracę naukową z uniwersytetami w Tanzanii.

Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski i dr hab. Degefe Gemechu wzięli aktywny udział w IV międzynarodowej konferencji na uniwersytecie Mwalimu Nyerere Memorial Academy in Dar es Salaam organizowanej także przez The Geographical Association of Tanzania pt. „The Dynamics of Space in Transforming Society: Options and Challenges” (26-28.09.2019). Prof. A. Żukowski przedstawił referat pt. “New South Africa and poverty reduction – context of gaining the Millennium Development Goals”, zaś , dr hab. D. Gemechu miał referat pt. “Dynamics of Internal Mobility Problems in Ethiopia: Factors and Consequences”. Poza tym prof. A. Żukowski prowadził panel pt. „Climate change and disaster dynamics and peace building”. Referaty mają być wydane w publikacji naukowej.

Jednodniowy pobyt na Zanzibarze (29.09.2019) został wykorzystany na spotkanie z JM Rektorem The State University of Zanzibar dr Zakia Mohammed Abubakar (w tamtejszej terminologii Vice Chancellor) oraz Prorektorem (Deputy Vice Chancellor) dr. Haroun Ayoub Maalim i Głównym Prawnikiem (Legal Officer) Fakih Mohammed Fakihem.

W trakcie godzinnego spotkania JM Rektor tamtejszego uniwersytetu podpisała umowę o współpracy - Memorandum of Understanding between The University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Republic of Poland) and The State University of Zanzibar (United Republic of Tanzania). Rozmowy koncentrowały się na wspólnych ogniwach przyszłej współpracy – szczególne zainteresowanie wzbudziły następujące pola badawcze: biologia, biomedycyna, bioinżynieria, pedagogika i edukacja obywatelska. Omówiono też kwestie przyszłego grantu związanego z tematyką zmian klimatycznych i ich konsekwencji w ujęciu interdyscyplinarnym. Władze The State University of Zanzibar zainteresowane były także ofertą kształcenia na UWM w języku angielskim i podpisaniem umowy w ramach programu Erasmus Plus.

We wrześniu b.r. prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM, przebywał na pobycie naukowym w Armenii.

W dniach 13-14 września b.r. w Stepanakercie, stolicy Nagornego Karabachu (Republiki Artsakh) wziął udział w międzynarodowej konferencji pt. „The Past, Present and Future of the Armenian Statehood” (IV International Youth Scientific Conference). Ideą konferencji jest umożliwienie prezentacji wyników badań przez młode pokolenie badaczy z Armenii, a przede wszystkim magistrantów i doktorantów z uniwersytetów w Armenii i Nagornym Karabachu w połączeniu z możliwością dyskursu naukowego z doświadczonymi badaczami. W konferencji tej uczestniczyli naukowcy z Armenii, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Polski i Francji, a także nieuznawanych państw tzn.: Nagornego Karabachu i Osetii Południowej.

Tematyka konferencji ogniskowała się wokół następujących tematów: Theoretical and practical issues of statehood; Armenia – Artsakh – Diaspora relations and pan-Armenian problems; Topical challenges of social and economic development of Armenia and the Republic of Artsakh; Issues of self-determination, formation and international recognition of the Republic of Artsakh; The origin of the Karabakh conflict and the process of its settlement; Recognition of the Armenian Genocide and the legal responsibility of Turkey; Socio-political development and problems of recognized and non-recognized Post-Soviet countries; Issues of constitutionalism establishment in recognized and non-recognized States; Perception and comprehension of the great Armenians’ heritage in our days.

W sumie, w ramach sesji plenarnej oraz następujących sekcji: sekcji politologii, sekcji historii, sekcji prawa, sekcji ekonomii oraz sekcji sztuki, literatury, dziennikarstwa i pedagogiki na konferencję zgłoszono 96 referatów. Prof. A. Żukowski wygłosił w sesji plenarnej referat pt. „The idea of cross-border cooperation and the socio-political and economic development in the post-Soviet states”. Następnie przewodniczył obradom sekcji politologicznej (21 referatów). Wraz z innymi gośćmi zagranicznymi wziął udział w konferencji prasowej. Poza tym spotkał się z Rektorem prof. dr hab. Donarą Gabrilyan i władzami rektorskimi Uniwersytetu Mesrop Mashtots w Stepanakercie, a po nim odbył spotkanie z kadrą i studentami. Nawiązał kontakt z dr. Avetikiem H. Harutyunyanem z Artsakh State University and Mesrop Mashtots University – publikacje w tamtejszym periodyku naukowym i członkostwo w tworzącym się tam think tanku zajmującym się problematyką nieuznawanych państw.

Uczestniczył także w spotkaniu w Stepanakercie z Prezydentem Republiki Artsakh Bako Sahakyanem, a także z Premierem tamtejszego rządu Grigorym Martirosyanem.

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono