Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Wniosek o przyznanie nowych uprawnień w dyscyplinie nauki o polityce i administracji UWM złożył pod koniec czerwca. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów decyzję o przyznaniu podjęła 29 października.

- Jest to ogromne docenienie wysiłku i potencjału naukowego zespołu politologów naszego wydziału pod kierownictwem prof. Arkadiusza Żukowskiego. To ogromne osiągnięcie nie tylko dla wydziału, ale przede wszystkim dla Uniwersytetu, który uzyskał uprawnienia do habilitowania w kolejnej dyscyplinie. Mam nadzieję, że dzięki pracy zespołu Wydziału Nauk Społecznych zbliżamy się do statusu uczelni badawczej. Cieszymy się bardzo i już za chwilę będziemy procedować pierwsze postępowania habilitacyjne

- podkreśla prof. Joanna Ostrouch-Kamińska, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM.

Z wielką przyjemnością informujemy, że decyzją JM Rektora dr. hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM nr 157/2020 Pracownik naszego Instytutu został powołany na bardzo prestiżową i odpowiedzialną funkcję przewodniczącego Rady Edukacyjnej UWM w Olsztynie na kadencję 2020-2024.

W skład znaczącej liczbowo Rady Edukacyjnej wchodzą: prodziekani właściwi ds. kształcenia i studentów (26 przedstawicieli), Dyrektor Filii UWM w Ełku oraz przedstawiciele rad naukowych dyscyplin (21 osób).

W dniach 7-18.10.2020 na stażu naukowym w Instytucie Nauk Politycznych UWM w ramach programu PROM przebywał mgr Oleksandr Kashynskyi. Głównym celem pobytu była kwerenda naukowa i pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej i artykułu naukowego. Organizatorką i opiekunką stażu była dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM, koordynatorka współpracy UWM z UN „Akademia Ostrogska”.

Staż jest efektem pobytu delegacji Sejmiku warmińsko-mazurskiego w partnerskim regionie Obwodzie Rówieńskim w Ukrainie w listopadzie 2019 r.

Celem mobilności było otrzymanie materiałów oraz informacji na temat populizmu i działań władz samorządowych, wpływu polityki etnicznej i ekologicznej na poziomie regionalnym i lokalnym oraz wpływu polskich partii politycznych na postawy populizmu w Polsce. Doktorant uczestniczył w debacie w ramach WAMA Film Festiwal pt. „ZIELONY ŁAD CZY ZNISZCZONA ZIEMIA? CZY AMBITNA STRATEGIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ ZMIENI GOSPODARKĘ STAREGO KONTYNENTU”, zdobył informacje na temat kierunków działań liberalnych ruchów i polityki ekologicznej w Polsce. Wziął udział w zdalnych zajęciach dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zdobył informacje na temat polityki narodowej i etnicznej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Uczestniczył w „Dniu Mazurskim”, w tym w przekazaniu archiwum Karola Małłka, wystawie „Galeria mazurskiego portretu” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie wraz z albumem „Moi i Twoi sąsiedzi” oraz w debacie wraz z promocją książki „Zanik ludu mazurskiego” autorstwa prof. Janusza Małłka w Kościele Ewangelickim w Olsztynie. Wysłuchał referatu prof. Andrzeja Saksona z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat sytuacji ludności mazurskiej po II wojnie światowej.

Pokaz specjalny filmu dokumentalnego Rona Howarda „Odbudować Paradise” poprzedził debatę ekspertów „Zielony ład czy zniszczona ziemia” w czwartkowy wieczór podczas 7. edycji WAMA Film Festival.

Zagrożenia klimatyczne, ingerencja człowieka w naturę, a przede wszystkim szanse powodzenia Europejskiego Zielonego Ładu i przejścia na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym były tematami dyskusji nawiązującej do tegorocznego hasła festiwalowego: ŚWIADOMOŚĆ. Współorganizatorem wydarzenia była Komisja Europejska.

Rozmówcy zgodzili się, że najważniejsza jest inicjatywa obywatelska. Kluczowe w zmianie świadomości społecznej są małe przedsięwzięcia, które przyczynią się do zmiany codziennych nawyków i upowszechniania postaw proekologicznych. Podkreślono także znaczenie edukacji nie tylko wśród młodzieży, ale też kadry urzędniczej. Prof. Teresa Astramowicz-Leyk przypomniała, że obserwując protesty Młodzieżowego Strajku Klimatycznego zainicjowała powołanie na Warmii i Mazurach Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego. Start przedsięwzięcia opóźniła chwilowo pandemia COVID-19.

W dn. 23-25 września w Agro-Bio-Tech Gembloux (Universite de Liege, Belgia) przebywał, w ramach ”Staff Mobility for Teaching” dr Benon Gaziński. Grupie doktorantów przedstawił on wykład: ”From Eastern Prussia to the Kaliningrad District: a military bastion or the grassroot Baltic Region cooperation?”.

Region Bałtyku zapisał się w dziejach dzięki bursztynowi, występującemu jedynie na południowym wybrzeżu (ok. 90% jego światowych zasobów znajduje się w regionie Kaliningradu). Ludy zamieszkujące ten obszar nie pozostawiły dziedzictwa pisanego, skąpe relacje zawdzięczamy zatem dawnym kupcom. Rodzimi mieszkańcy tych ziem, Prusowie, są ludem wymarłym (przyjmuje się, że ich język zanikł w XVI wieku), ale ich długotrwały opór przed brutalną ekspansją Zakonu Krzyżackiego dał niezbędny czas innym Bałtom, dzisiejszym Litwinom i Łotyszom, aby zorganizowali własne struktury państwowe i – dzięki przyjęciu chrześcijaństwa – uniknęli podobnego losu. Jest to godna uwagi lekcja z historii: pozostawanie w izolacji w imię źle rozumianej suwerenności stanowi – w zderzeniu z potężniejszymi i lepiej zorganizowanymi sąsiadami – zagrożenie dla przetrwania i narodowego bytu.

W wykładzie wskazano także na znaczenie współczesnych poszukiwań własnej tożsamości dla lokalnych społeczeństw Obwodu Kaliningradzkiego i Warmii i Mazur.

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono