Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Egzaminy poprawkowe u dr hab. W. Tomaszewskiego odbędą się 21.09 oraz 23.09 w godz. 10-12 w sali 102.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym (18 czerwca 2020 roku) Rada Naukowa Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania dr. Maciejowi Hartlińskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Gratulujemy !!!!

Z wielką radością informujemy, że w dniu dzisiejszym (22 maja 2020 roku) Rady Naukowa Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie nadania dr Katarzynie Maciejewskiej-Mieszkowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Gratulujemy !!!!

Od poniedziałku (30.03) zajęcia są prowadzone w trybie zdalnym na platformach MS Teams oraz Moodle. Wszystkie zajęcia są realizowane w czasie rzeczywistym.

Prosimy o sprawdzenie swoich skrzynek email w domenie @student.uwm.edu.pl. Na te adresy są wysyłane informacje na temat zajęć, form ich prowadzenia oraz dołączane są linki i kody dostępu.

W dn. 26-27 lutego b.r. odbyła się polsko-litewska konferencja „Początki sowietologii: Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930-1939) – z okazji 90-lecia powołania (idee – ludzie – dziedzictwo)” z udziałem historyków i politologów z obydwu krajów oraz rodzin wileńskich profesorów. Zaproszony został na nią – z racji zainteresowań spuścizną naukową Stanisława Swianiewicza – dr Benon Gaziński.

W swoim wystąpieniu ograniczył się do dwóch powojennych prac Swianiewicza, pionierskiej monografii o gospodarczym znaczeniu obozów pracy (”Forced labour and economic development …”, Oxford 1965) oraz manuskryptu z 1967 roku – refleksji o międzynarodowym wpływie rewolucji październikowej (ten tekst zostanie opublikowany w tomie pokonferencyjnym).

Podkategorie

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono