Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Instytut Nauk Politycznych obchodzi 15-lecie istnienia

Z tej okazji wydaliśmy okolicznościową publikację

Zapraszamy do kupowania i czytania

 

Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (INP UWM) rozpoczął przede wszystkim współpracę z Kazachskim Uniwersytetem Narodowym im. Al Farabi w Ałmatach (Al-Farabi Kazakh National University, Almaty).

Uniwersytet ten w rankingach zajmuje 1 pozycję w Kazachstanie, w 2019 roku uplasował się na 207 pozycji w QS World University Ranking, wykładało na nim 5 noblistów. Zatrudnionych jest tam ponad 2 tys. pracowników naukowych i dydaktycznych, a naukę pobiera ponad 18 tys. studentów.

Współpraca została zapoczątkowana przez prof. Selima Chazbijewicza z INP UWM i prof. Zhetpisbay Bekbolatuly’ego z Wydziału Dziennikarstwa (Faculty/Department of Journalism) tamtejszego uniwersytetu.

Rezultatem wspólnych zainteresowań badawczych było przygotowanie artykułu naukowego przez pracowników Instytutu Nauk Politycznych UWM prof. Selima Chazbijewicza i prof. Arkadiusza Żukowskiego oraz prof. Zhetpisbay Bekbolatuly’ego, który został opublikowany w czasopiśmie naukowym Kazachskiego Uniwersytetu Narodowego im. Al Farabi (S. Chazbijewicz, A. Żukowski, Zh. Bekbolatuly, Historical and cultural message of Islam and Europe, “Eurasian Journal of Religious Studies” No. 3 (15), 2018, ISSN 2413-3558 eISSN 2521-6465). Poza tym obaj profesorowie z INP UWM przygotowali kolejny artykuł naukowy w tym czasopiśmie, który zostanie wydany z datą 2019 lub 2020 roku (A. Żukowski, S. Chazbijewicz, Islam in South Africa: Muslim Community and its Origin and Demography, “Eurasian Journal of Religious Studies” 2019/2020).

W dniach 4 - 8 grudnia b.r., na zaproszenie strony indyjskiej, w Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu w Manipal, Karnataka, przebywał dr Benon Gaziński.

Uniwersytet w Manipal jest uczelnią partnerską UWM (porozumienie o współpracy podpisano w roku 2015) oraz parterem INP w ramach programu ERASMUS+. Nasz Wydział i Instytut gościł już kilkoro pracowników i studentów z Manipal, w tym roku akademickim spodziewany jest przyjazd kolejnej osoby. Niestety, przyznawane dotychczas środki nie umożliwiały wyjazdu z Olsztyna do Indii. Był to zatem pierwszy bezpośredni kontakt naszego Uniwersytetu z tą Uczelnią, obchodzącą również niedawno swój jubileusz - 20-lecia istnienia.

Dr Gaziński uczestniczył w uroczystościach 10-lecia działalności Centrum (poza nim z Europy przybyli dwaj Niemcy oraz Duńczyk). Program jego kilkudniowego pobytu obejmował: spotkanie ze studentami, omówienie możliwości dalszej współpracy (w tym - przygotowanie kolejnego wniosku w programie ERASMUS+) oraz dwa wystąpienia na okolicznościowej Konferencji.

ben1
ben1 ben1
ben2
ben2 ben2
ben3
ben3 ben3

Bezpieczeństwo narodowe, rok l studia II stopnia stacjonarne

Ćwiczenia z przedmiotu Informatyczne systemy bezpieczeństwa z dnia 29.11.2019 roku zostają przeniesione na 6.12.2019 roku.

Zajęcia odbędą się w sali 137 przy ul. Żołnierskiej 14.

W ramach Kolokwium Naukowego (Foschungskolloqwium) na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle wygłaszane są otwarte wykłady gościnne (Gastvortrag). Dnia 20 listopada 2019 roku profesor Krzysztof Gładkowski przedstawił temat Pietistische Bewegung in Oberschlesien aus historisch-anthropologischer Sicht.

Wśród słuchaczy byli specjaliści w dziedzinie pietyzmu z wielu krajów pozaeuropejskich i z Europy. Na Uniwersytecie w Halle jest bowiem Intersyscyplinarne Centrum Badania Pietyzmu (Interdiscyplinäres Zentrum für Pietismus Forschung), w którym na stażu naukowym przebywa Krzysztof Gładkowski. Wśród stypendystów Centrum, są samodzielni pracownicy naukowi i doktoranci z różnych krajów świata. Są wśród nich m.in. Kanadyjczycy, Hindusi, Włosi, Amerykanie. Pracownicy Centrum też stanowią międzynarodowe środowisko.

W czasie wykładu profesor Gładkowski zapoznał słuchaczy z własną metodą badania kodów kulturowych, którą zastosował w swoich badania ruchów religijnych na Górnym Śląsku. Przedstawił też oryginalne wyniki swoich badań oraz zasygnalizował potrzebę wypracowania nowej teorii i metody naukowej, która przezwycięży interdyscyplinarność. Wzbudził tym samym ożywioną dyskusję wśród licznie zgromadzonych słuchaczy.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II º – ROK I - NIESTACJONARNE

W dniu 8.12.2019 roku zajęcia (przeniesione z 26.01.2020 roku) odbędą się przy ul. Szrajbera 11 w sali 228.

Ćwiczenia z przedmiotu Informatyczne systemy bezpieczeństwa odbędą się 26 stycznia 2020 roku w sali 138 przy ul. Żołnierska 14.

Podkategorie

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono