Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

W dniach 6-7 grudnia 2021 roku odbył się w Mikołajkach VI Europejski Kongres Samorządów. Wydarzenie zgromadziło prawie 1 tys. uczestników z kraju i z zagranicy: przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, elit regionalnych, naukowców, organizacji pozarządowych i biznesu. W Forum uczestniczył dr hab. Wojciech Kotowicz z Instytutu Nauk Politycznych UWM, który wziął udział w obradach panelu pt. Wpływ współpracy transgranicznej na rozwój przedsiębiorczości i innowacji.

W trakcie dyskusji zauważono, że zróżnicowanie poziomu rozwoju regionów oraz kwestie spójności społeczno-gospodarczej stanowią jeden z ważniejszych aspektów integracji w ramach kontynentu europejskiego. Podkreślono, że wyrównywaniu dysproporcji w poziomie rozwoju sprzyja współpraca transgraniczna poprzez wymianę wiedzy i wspólne projekty na rzecz wsparcia przedsiębiorczości. Paneliści poszukiwali odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób administracja publiczna, biznes i nauka mogą wesprzeć i sprzyjać rozpowszechnieniu innowacyjności oraz zmobilizować mieszkańców do uruchomienia działalności gospodarczej, w szczególności takiej, która wykorzystuje innowacyjne rozwiązania? W trakcie debaty były również poruszone takie kwestie jak sposoby wsparcia współpracy transgranicznej w nowej perspektywie finansowej, przede wszystkim w oparciu o program Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme oraz Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine.

ilustracja artykułu

Pośród panelistów znalazły się następujące osoby: Miroslav Benes, Sekretarz Związku Miast i Gmin Regionu Południowoczeskiego (SMOJK), Andriy Zablovskyi, Kierownik Sekretariatu Rady Przedsiębiorców Rady Ministrów Ukrainy, Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, Silvio Moritz, Dyrektor Generalny ICU Investor Center Uckermark GmbH oraz Oleg Dubisz, Pierwszy Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Moderatorem panelu był prof. dr hab. Igor Cependa, Rektor Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka.

https://www.forum-ekonomiczne.pl/wplyw-wspolpracy-transgranicznej-na-rozwoj-przedsiebiorczosci-i-innowacji-2/