Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Jesienią 2021 roku na stażach naukowych w Instytucie Nauk Politycznych UWM przebywali ukraińscy naukowcy. Najpierw w terminie 20.09-20.10. 2021 r. UWM odwiedziły panie profesorki Jarina Turczyn (dyrektorka Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Narodowego Lwowska Politechnika) i Oksana Juriniec z tegoż uniwersytetu.

Stażystki przeprowadziły kwerendę w Bibliotece Głównej UWM oraz Instytutu Nauk Politycznych. Odbyły spotkania ze studentami studiów licencjackich i magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych) na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe prezentując Uniwersytet Narodowy Lwowska Politechnika i ukraińską sceną polityczną. Odbyły wyjazd studyjny do Torunia, gdzie m.in. odwiedziły prestiżowe polskie Wydawnictwo Adam Marszałek. Odbyły rozmowę na temat możliwości polsko-ukraińskiej współpracy wydawniczej z Prezesem Wydawnictwa Adamem Marszałkiem i na wniosek Prezes Prof. Joanny Marszałek-Kawa zostały zaproszone do rad naukowych czasopism wydawanych przez to wydawnictwo (prof. Jarina Turczyn czasopismo „Reality of Politics. Estamates – Comments – Forecasts”, a prof. Oksana Juriniec czasopismo „Studia Orientalne”). Uczestniczyły także w pierwszym w Polsce Młodzieżowym Sejmiku Klimatycznym zainicjowanym przez dr hab. Teresę Astramowicz-Leyk, prof. UWM, a którego organizatorami byli Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego i INP UWM. Stażystki omówiły z przewodniczącą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego Bernadetą Hordejuk kwestie związane z funkcjonowaniem samorządu województwa w Polsce. Odwiedziły także Warmińsko-Mazurską Filharmonię uczestnicząc w koncercie, w przerwie którego rozmawiały z J.M. Rektorem UWM Prof. Jerzym Przyborowskim.

Z kolei w listopadzie INP UWM odwiedziły dwie grupy stażystów. Najpierw przyjechały stażystki z Uniwersytetu Narodowego Akademia Ostrogska – prof. Alla Atamanenko – dyrektorka Edukacyjno-Naukowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Narodowego oraz zarazem dyrektorka Instytutu Badań nad Diasporą Ukraińską wraz z doc. dr Natalią Konopką z tejże uczelni. Stażystki odbyły kwerendę biblioteczną w Bibliotece Głównej UWM, przekazały książki do kolekcji ukraińskiej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie (zainicjowanej w 2018 roku przez prof. UWM Teresę Astramowicz-Leyk), odbyły rozmowy z dyrektorem INP UWM prof. Arkadiuszem Zukowskim i kierownikiem Katedry Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie prof. UWM Marcinem Chełminiakiem wraz z koordynatorką tej współpracy z ramienia UWM prof. UWM T. Astramowicz-Leyk. Rozmowy dotyczyły rozwoju współpracy, w tym wspólnych konferencji i programu podwójnych dyplomów z UN AO na kierunkach politologia i bezpieczeństwo narodowe, gdyż w UN AO jest jedyny w Ukrainie kierunek bezpieczeństwo narodowe. Do stażystek z Ostroga dołączyli także stażyści z Politechniki Lwowskiej, w tym ponownie prof. J. Turczyn wraz z współpracownikami z Katedry Politologii i Stosunków Międzynarodowych. Wszyscy stażyści z Ukrainy uczestniczyli w dn. 18. 11. 2021 r. w 25. Konferencji Central European Political Science Association pt. Challenges to Democracy: Political Processes in Central and Eastern Europe”. Natomiast w dn. 19.11. 2021 r. uczestniczyli w „Seminarium eksperckim w zakresie dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy, w tym mniejszości narodowych na przykładzie regionów: Warmii, Mazur i Powiśla oraz Obwodów Lwowskiego i Rówieńskiego”. Współorganizatorami seminarium był INP UWM i Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, a patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa dr Gustaw M. Brzezin. W seminarium oprócz naukowców z Ukrainy wzięli udział: Wicemarszałek województwa Miron Sycz, Przewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmiku Województwa Jarosław Słoma, Pełnomocnik Marszałka Województwa ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Wiktor Marek Leyk, dyrektor WBP Andrzej Marcinkiewicz oraz doktorzy Roman Kordoński i Aleksandra Kordońska, a całość poprowadziła prof. UWM Teresa Astramowicz-Leyk. Dyskutowano m.in. o możliwości zainicjowania powstania Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w tych dwóch obwodach ukraińskich.

Stażystki z Ostroga odbyły rozmowy z Przewodniczącą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadetą Hordejuk, Konsulem Ukrainy w Gdańsku Oleksandrem Plodystyyem, Przewodniczącym Związku Ukraińców w Polsce oddz. Olsztyn Stefanem Migusem. Interesująco poznawczo, jak mówiły, był dla nich udział w posiedzeniach Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmiku oraz Komisji Współpracy Międzynarodowej. Był to ich pierwszy udział w obserwacji uczestniczącej obrad organów samorządowych, gdyż dotychczas nawet w Ukrainie nie uczestniczyły w takich posiedzeniach. Z wielkim zainteresowaniem wzięły udział w spotkaniu z byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Polsce prof. Adamem Bodnarem (spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Borussia z Olsztyna). Stażystki z Ostroga mogły zapoznać się z dziedzictwem kulturowym naszego regionu uczestnicząc w wyjeździe studyjnym do muzeum w Morągu, Lidzbarku Warmińskim i Fromborku. Zapoznały się także z funkcjonowaniem Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. Uczestniczyły również w wydarzeniach kulturalnych, w tym obejrzały spektakl teatru z Kołomyji pt. „100 tysięcy” podczas Dni Teatru Ukraińskiego (organizator Stefan Migus) oraz uczestniczyły w koncercie w Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim. Na koniec pobytu udzieliły wywiadu dziennikarce audycji ukraińskich w „Radio Olsztyn” Jarosławie Chrunik.