Komunikaty 2017/18

Komunikat nr 12

Zakończyła się 2. edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

12 kwietnia 2018 r. na Wydziale Teologii  UWM odbył się Finał, w którym wzięło udział 11 zespołów 2-osobowych z 11 województw naszego kraju. 

Poniższa tabela przedstawia laureatów i finalistów tegorocznej finałowej 2. edycji Olimpiady Wiedzy o rodzinie.

Finaliści i laureaci

2. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie 

12 kwietnia 2018 r.

Województwo Laureaci/Finaliści Szkoła Miejsce
Podkarpackie Magdalena Konopka I LO Przemyśl 1Laureaci
Klaudiusz Misiak
Śląskie Tomasz Feliks Kinkel Katolickie LO Częstochowa 2Laureaci
Piotr Jan Pundyk
Małopolskie Weronika Banasik LO Chrzanów 3Laureaci
Kornel Pieszchała
Lubelskie Daria Szelachowska XXI LO Lublin Finaliści
Katarzyna Wójcik
Mazowieckie Aleksandra Janiszewska I LO Ciechanów Finaliści
Honorata Mućka 
Kuj.-pomorskie Hanna Szawluk III LO Bydgoszcz Finaliści
Julia Weronika Krych
Łódzkie Julita Agata Mosek ZSPiPO-W nr 3Piotrków Tryb. Finaliści
Adrian Sebastian Dobrowolski
Opolskie Klaudia Chmielowska ZSO nr 1 Prudnik Finaliści
Agata Mazurek
Pomorskie Wiktoria Gafka I LO Kartuzy Finaliści
Wiktoria Plichta
Świętokrzyskie Bartłomiej Sowiński LO Staszów Finaliści
Jakub Kozłowski
Warm.-Mazurskie Julia Wądołowska  II LO Pisz  Finaliści
Paulina Zielińska

Olsztyn, 12 kwietnia 2018 r. Ks. dr Michał Tunkiewicz – koordynator Olimpiady

Olsztyn, 12 kwietnia 2018 r. Ks. dr Michał Tunkiewicz – koordynator Olimpiady

Komunikat nr 11

Informujemy, iż Finał 2. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie odbędzie się w Olsztynie 12 kwietnia 2018 r. o godz. 10.oo na Wydziale Teologii UWM (ul. Hozjusza 15, Aula Maior).

Ks. dr Michał Tunkiewicz – koordynator Olimpiady
Olsztyn,  6 kwietnia 2018 r.

Komunikat 10

Dotyczy uczestników II etapu
ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW PODRÓŻY DLA UCZNIÓW
II ETAPU OLIMPIADY WIEDZY O RODZINIE
1. Koszty przejazdu nie mogą być wyższe niż koszt szkolnego biletu kolejowego 2 kl. PKP, Przewozy Regionalne; w przypadku braku komunikacji kolejowej – koszt biletu autobusowego.
2. Uczestnicy proszeni są o przesłanie (w ciągu 7 dni od dnia II etapu Olimpiady, tj. do 6 marca br.) podania o zwrot poniesionych kosztów za przejazd (wzór do pobrania na stronie Olimpiady) wraz biletami przejazdu, na adres:

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Rodzinie
Wydział Teologii UWM
ul. Kard. St. Hozjusza 15
11-014 Olsztyn.

Te dokumenty Zespół 2-osobowy może przesłać razem, w jednej kopercie.
3. Refundacja kosztów będzie możliwa jedynie po przesłaniu na czas (tj. do 6 marca br.) podania oraz biletów przejazdu.

Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator
13.02.2018 r.

Komunikat 9

DOTYCZY II ETAPU OLIMPIADY

Przypominam, iż prezentacje lub film z podaną bibliografią, Komisje Szkolne przesyłają wraz z Kartą Zespołu do Komitetów Okręgowych do 31 stycznia 2018 r.

Z zakładce: MIEJSCE/ADRES II ETAPU, są podane aktualne miejsca/adres II etapu (wojewódzkiego) Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

II etap Olimpiady odbędzie się 28 lutego br. (woj. pomorskie 27 lutego br.).

 

Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator

Komunikat nr 8

DOTYCZY II ETAPU OLIMPIADY

Prezentacje lub film z podaną bibliografią, Komisje Szkolne przesyłają wraz z Kartą Zespołu do Komitetów Okręgowych do 31 stycznia 2018 r.

Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator

Komunikat nr 7

Dotyczy: Uczestników zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady

Uprzejmie informujemy, że Komitet Główny ustalił listę tematów na II etap Olimpiady. Przygotowując prezentację lub film należy wybrać jeden z 15 umieszczonych poniżej:
1. Małżeństwo ludzi różnych kultur – potencjał i wyzwanie.
2. Emigracja zarobkowa – bilans zysków i strat.
3. Narzeczeństwo, czyli sztuka przygotowania się do małżeństwa.
4. Internet i telewizja – przyjaciele czy wrogowie życia w rodzinie?
5. Pułapki czyhające na młodych w okresie dojrzewania – jak się przed nimi ochronić?
6. Tradycje i zwyczaje rodzinne – wartość i sens ich kultywowania.
7. Choroba i cierpienie członka rodziny – jak sobie radzić?
8. Samotność może być twórcza i szczęśliwa.
9. Moje spojrzenie na starość człowieka.
10. Przemoc domowa – oznaką siły czy słabości?
11. Rodzice powinni rosnąć razem ze swoimi dziećmi.
12. Dorośli, zrozumcie nastolatka!
13. Moja wolność – co to znaczy?
14. Demokracja zaczyna się w rodzinie.
15. Jaka rodzina taka przyszłość.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania prezentacji lub filmu znajdują się w Informatorze II etap, który jest w zakładce „Do pobrania”.

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego
Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator Olimpiady
Olsztyn, dn. 18 XI 2017 r.

Komunikat nr 6

Dotyczy: Uczestników Olimpiady i Komisji Szkolnych

Uprzejmie informujemy, że po analizie wyników testów z etapu szkolnego Olimpiady, Komitet Główny ustalił próg punktowy – nie mniejszy niż 28 pkt., (tj. od 28 do 40 pkt.) – kwalifikujący zespoły do II etapu Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. W związku z powyższym w tym roku szkolnym (zgodnie z obowiązującym Regulaminem) Komisje Szkolne rekomendują do etapu okręgowego (wojewódzkiego) jeden zespół ze szkoły , który uzyskał co najmniej 28 pkt. i jest najwyższym wynikiem w szkole.

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego
Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator Olimpiady
Olsztyn, dn. 5 XI 2017 r.

Komunikat nr 5

Dotyczy organizacji I etapu Olimpiady

Szanowni Państwo – Członkowie Komisji Szkolnych,

Dziękujemy za zainteresowanie się naszą Olimpiadą i zgłoszenie szkół do udziału w niej.
3 listopada br. w godzinach 12-14.oo prześlemy „kontrolnego” e-maila, w celu zweryfikowania aktualności Państwa adresu, na który 7 listopada w tym samym czasie zostanie przesłany test.

I etap Olimpiady odbędzie się w szkole 8 listopada w godz. 10-12.oo  i trwać będzie 45 min.
Dokładny czas rozpoczęcia testu wyznaczy Komisja Szkolna uwzględniając organizację pracy w szkole.

Olsztyn, 26 X 2017 r.
Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator Olimpiady

Komunikat nr 4

Zakres problematyki zawartej w teście na I etap (szkolny)
(poniży materiał znajduje się w zakładce „Do pobrania”)

Problematyka, na bazie której został opracowany test, jest zakresu prawodawstwa polskiego i kanonicznego (konkordatowego) dotyczącego rodziny i małżeństwa; w szczególności należy zwrócić uwagę na poniższe zagadnienia:
− macierzyństwo i ojcostwo;
− formy, zasady i warunki zawarcia małżeństwa;
− przeszkody małżeńskie;
− prawa i obowiązki małżonków;
− prawa i obowiązki rodziców;
− prawa i obowiązki dziecka;
− separacja i rozwód;
− obowiązek alimentacyjny.

 

Bibliografia:
– Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.
– Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 1964, nr 9, poz. 59, z późn. zm.
– Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Pallottinum 1984. (kan. 1055-1165).

 

25 X 2017 r.
Ks. dr Michał Tunkiewicz – koordynator Olimpiady

Komunikat nr 3

Przedłużenie terminu zgłaszania szkół

Drodzy Uczniowie, Panie i Panowie Nauczyciele, Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
W związku z licznymi prośbami, zostaje przedłużony termin zgłaszania szkół do udziału w Olimpiadzie – do 19 X br.
Wypełniony załącznik nr 2 (Karta zgłoszenia szkoły) należy przesłać do właściwego Komitetu Okręgowego (wojewódzkiego).
Wykaz Komitetów Okręgowych i ich adresy znajdują się w zakładce: O Organizacji, (Komitety Okręgowe /wojewódzkie/).

 

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OwoR
Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator Olimpiady

Komunikat nr 2

– Dotyczy dyrektorów szkół

Panie i Panowie Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
Miło jest nam poinformować, że ruszyła 2 edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.
Zgłoszenia szkół należy przesyłać do 2 X br. do właściwego Komitetu Okręgowego (Do pobrania: Zgłoszenie udziału Szkoły w Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie. Załącznik nr 2 do Regulaminu).
Wykaz Komitetów Okręgowych i ich adresy znajdują się w zakładce: O Organizacji, (Komitety Okręgowe /wojewódzkie/).
Więcej informacji w zakładce ” Informacje dla dyrektorów i nauczycieli”.
Liczymy na Państwa pomoc w upowszechnianiu informacji o Olimpiadzie wśród młodzieży. Zapraszamy do współpracy.
Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OwoR
Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator Olimpiady

Komunikat nr 1

– Dotyczy uczniów

Drodzy Uczniowie!
Miło jest nam poinformować, że ruszyła 2 edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.
Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w naszej Olimpiadzie (szczegółowe informacje są umieszczone w odpowiednich zakładkach).
Warto zainwestować w siebie w swój rozwój osobisty!!!
Warto się sprawdzić!!!
Warto poznać nowych ludzi, nawiązań nowe znajomości!!!
Warto przyjechać na Warmie i Mazury!!!
Warto zawalczyć o atrakcyjne nagrody!!!
Zgłaszajcie się – prosimy – do dyrektorów szkół, nauczycieli WDŻ, wychowawców do 2 października br.
Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWoR