Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 30 maja b.r. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. Grzegorzowi Kozłowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Podstawą do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego było osiągniecie naukowe w postaci monografii naukowej: Kozłowski G., Smart not small. Polityka bezpieczeństwa Republiki Estońskiej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2020, ss. 372. ISBN 978-83-7306-965-7.

Postępowanie habilitacyjne było realizowane przez Komisję Habilitacyjną pracującą w składzie: Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. Jolanta Maria Itrich-Drabarek - Uniwersytet Warszawski, Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Jan Podraza – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Recenzent: prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Recenzent: dr hab. Adam Hołub, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Recenzent: dr hab. Tomasz Słomka - Uniwersytet Warszawski, Członek komisji: dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Sekretarz: dr hab. Maciej Hartliński, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Kolokwium habilitacyjne odbyło się 17 maja 2022 roku.

Wielkie gratulacje !!!