Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

STUDIA III STOPNIA W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

STUDIA DOKTORANCKIE NIESTACJONARNE


Dla absolwentów studiów magisterskich każdego kierunku

Tylko trzy lata

Jedyne tego typu studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Jedyne tego typu studia w Polsce, poza Uniwersytetem Warszawskim

Brak opłaty rekrutacyjnej


Dokumenty należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w terminie do 16 września 2011 roku, na adres:

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn - pokój nr 17, p. Aleksandra Kurkowska. Dziekanat czynny od wtorku do piątku w godz. 9.00-13.00.

 

Egzamin kwalifikacyjny w formie rozmowy odbędzie się 20 września 2011 roku o godz. 9.30 w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych UWM, ul. Szrajbera 11, s. 223 (II piętro).

Egzamin będzie składać się z dwóch części:

I. Podstawowe zagadnienia z zakresu politologii (zalecana literatura: Podstawowe kategorie polityki, red. Stefan Opara, Danuta Radziszewska-Szczepaniak, Arkadiusz Żukowski, Olsztyn 2005).

II. Koncepcja projektu badawczego – przyszła rozprawa doktorska.

Pod uwagę będzie także brane: aktywność naukowa oraz znajomość języków obcych.

 

Pliki do pobrania:

- Podanie

- Zaświadczenie

- Zasady i tryb przyjmowania

Więcej o studiach III stopnia>>>

Na wniosek Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa, w dn. 9 maja 2011 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie wyróżnienia Dyrektora Instytutu prof. dr. hab. Arkadiusza Żukowskiego Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wręczenie odznaki odbyło się 13 czerwca br. podczas otwarcia konferencji „Demokracja lokalna a współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-rosyjskim”.

W obecności wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego, prorektora UWM prof. dr. hab. Władysława Kordana oraz prorektora Uniwersytetu w Kaliningradzie dr. Igora Zhukovskiego odznakę wręczył Wicemarszałek Województwa Jarosław Słoma.

pb270410
pb270410 pb270410
pb270417
pb270417 pb270417
pb270419
pb270419 pb270419
pb270457
pb270457 pb270457
pb270477
pb270477 pb270477
pb270482
pb270482 pb270482
pb270495
pb270495 pb270495

Konferencja międzynarodowa „Demokracja lokalna a współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-rosyjskim” 13-14 czerwca 2011 roku organizowana przez Instytut Nauk Politycznych.

Program poniżej:

{edocs}/docs/program_konferencji_kaliningrad.pdf,650,450{/edocs}

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną kierunkowi "politologia" prowadzonemu przez Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie.

Oznacza to, że uczelnia spełnia wymagania kadrowe i organizacyjne do prowadzenia nauczania na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a poziom prowadzonych studiów odpowiada w pełni kryteriom jakościowym.

{edocs}paka-politologia.pdf,450,400{/edocs}

W dniu 23 stycznia 2010 r. w Instytucie Nauk Politycznych UWM w Olsztynie odbył się etap okręgowy 51. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, w którym wzięli udział najzdolniejsi uczniowie z województwa warmińsko-mazurskiego.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Głównym celem zawodów jest rozbudzenie zainteresowania życiem społeczno-politycznym kraju i świata oraz mobilizacja do nauki. Wszyscy biorący udział w Olimpiadzie musieli wykazać się znajomością współczesnych procesów i zjawisk społeczno-politycznych oraz struktur i mechanizmów życia politycznego w Polsce, mieć opanowaną wiedzę przewidzianą w programie szkolnym z wiedzy o społeczeństwie oraz wiadomości określone programem Olimpiady. Głównym tematem tegorocznej Olimpiady była „Polityka i gospodarka”. Uczniowie musieli zmagać się z pytaniami dotyczącymi takich kwestii jak: polityka gospodarcza UE, funkcje współczesnego państwa, współczesne problemy cywilizacyjne, międzynarodowa rola euro, demokracja konsensualna czy znaczenie samorządu w państwie demokratycznym.

Podkategorie

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono