BADANIA
Dzień szkocki na UWM w Olsztynie 2014

Hamonogram wydarzeń

Galeria zdjęć

 

Artykuły na temat Dnia Szkockiego:

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/dzien-szkocki-na-uwm

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/studenci-szkockich-kratkach

 


Termin: czwartek 10.04.2014

Organizacja:
dr Halszka Leleń, Katedra Filologii Angielskiej UWM, halszka.lelen@uwm.edu.pl
we współpracy Fundacją BETWEEN. POMIĘDZY z Sopotu

W związku z tegorocznym referendum niepodległościowym w Szkocji, które odbędzie się we wrześniu, pragnę Państwu uczestnictwo w sesji kulturalno-naukowej pt. Dzień szkocki na UWM. Nasza sesja będzie częścią V Festiwalu BETWEEN.POMIĘDZY 2014 w Sopocie i Gdańsku (www.back2.pl). W tym roku festiwal poświęcony jest tematyce szkockiej i nosi tytuł „NEW BEGINNINGS.OTWARCIA". Towarzyszy mu literaturoznawcza konferencja naukowa pt. „Nowe początki. Otwarcia w literaturze szkockiej". Całość organizowana jest przez Prof. Davida Malcolma, dr Tomasza Wiśniewskiego, dr Monikę Szubę (Uniwersytet Gdański).

Program Dnia szkockiego na UWM

Godziny 9.30-16.00

Otwarcie Dnia szkockiego na UWM, Władze Dziekańskie WH UWM, dr Halszka Leleń
Wprowadzenie w tematykę cyklu festiwali i konferencji BETWEEN.POMIĘDZY, przedstawienie towarzyszących publikacji. Prof. dr hab. David Malcolm, Prezes Fundacji BETWEEN.POMIĘDZY dr Tomasz Wiśniewski (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)

Panele tematyczne

Historia

„Szkocki ruch niepodległościowy" dr Barbara Krysztopa-Czupryńska (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM)
„Początki osadnictwa szkockiego w Polsce" dr Anna Kołodziejczyk (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM)
„Scottish Presence in Warmia and Mazury and Prussia" Trevor Hill, MA (hons), MA, MSc.
„Szkoci w Rzeczypospolitej szlacheckiej XVI-XVII w. Działalność i wkład w kulturę" dr Andrzej Korytko (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM).
„Szkockie ślady w Polsce" dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM)
„Polskie Siły Zbrojne w Szkocji w latach 1940-1947" dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz, prof. UWM (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM)

Filozofia

„Duns Szkot. Wolność czy konieczność?" dr Agnieszka Biegalska (Instytut Filozofii UWM)
„Filozofia a oświecenie szkockie - Francis Hutcheson, David Hume, Thomas Reid" dr Marta Śliwa (Instytut Filozofii UWM)
„Współczesna filozofia szkocka - Alasdair MacIntyre" dr Marek Jawor (Instytut Filozofii UWM)

Literatura

„Literatura szkocka przez wieki, szkockie tradycje gawędziarskie, George Mackay Brown i jego opowiadania z Orkadów" dr Halszka Leleń
Spotkanie autorskie ze szkockim autorem Prof. dr hab. Davidem Malcolmem (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG), opowiadanie „The Wizard Laird of Skene". Panel dyskusyjny o literaturze szkockiej. rowadzenie: dr Halszka Leleń
Warsztaty czytania wiersza W. S. Grahama „Malcolm Mooney's Land". Adresat: studenci, grupa 20 osób. Prowadzenie dr Tomasz Wiśniewski (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)
Warsztaty czytania szkockich opowiadań sf „Scottish face of science fiction" mgr Karol Jaroszewski (Student III roku Filologicznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim) (50 min)

Językoznawstwo

„Języki i dialekty w Szkocji" dr Iwona Góralczyk, mgr Katarzyna Kokot-Góra, mgr Bartosz Cierach.

Translatoryka

Warsztaty tłumaczenia wierszy szkockich. Adresat: studenci, grupa 20 osób. Prowadzenie dr Monika Szuba (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)
Warsztaty tłumaczenia depeszy dyplomatycznych z XVI-XVIII w. O czym donosili Londynowi szkoccy dyplomaci akredytowani przy dworze królów Polski? dr Barbara Krysztopa-Czupryńska (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM)
Seminarium studenckie: wystąpienia Studentów z Kół naukowych UWM
„Współczesne oblicza muzyki celtyckiej" p. Karolina Klamka, Studenckie Koło Inicjatyw Anglistycznych Anglo Cooltura-Juniors, opiekun dr Halszka Leleń
„Prawda historyczna w filmie Braveheart", Studenckie Koło Naukowe Albion, opiekun dr Zygmunt Zalewski.

Kultura

Warsztaty tańca szkockiego. Prowadzenie: mgr Marta Kolczynska, goście: Trevor Hill, MA (hons), MA, MSc; Benedykt Kolczynski, MA. p. Arkadiusz Powolny (dudy szkockie)
Pieśni i muzyka szkocka, wiersze Roberta Burnsa, tradycje kulinarne i strój narodowy. Prowadzenie: mgr Marta Kolczynska, goście: Benedykt Kolczynski, Trevor Hill, MA (hons), MA, MSc, (ew. dudy szkockie), mgr Katarzyna Skrzypczak, p. Arkadiusz Powolny (dudy szkockie)
Scotland the Brave: wspólne śpiewanie pieśni szkockich. Prowadzenie: mgr Anna Moczulska
Scottishness: students' half-serious view. Prowadzenie: mgr Iwona Hetman-Pawlaczyk
Recytacja poezji szkockiej w języku angielskim w wykonaniu studentów Filologii angielskiej. Przygotowanie studentów: dr Anna Drogosz (Katedra Filologii Angielskiej UWM)
Recytacja poezji szkockiej w języku polskim w wykonaniu studentów Filologii Polskiej. Prowadzenie: Koło Naukowe Salve Verbum, przygotowanie studentów dr Magdalena Zaorska (Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM)

Podróże

"Kajakiem przez Szkocję. Retrospekcje" dr hab. Ewa Kujawska-Lis (Katedra Filologii Angielskiej UWM)
„Szkockie Hebrydy Wewnętrzne. Megality" dr Marta Śliwa (Instytut Filozofii UWM)


Patronat medialny: Gazeta Olsztyńska, Wiadomości Uniwersyteckie, Radio UWM FM, Telewizja Kortowo

 

Menu