BADANIA
Opis projektu

Projekt autorski z zakresu: teatr-nauka-doświadczenie

"Rybka Bajka / Fairy-Tale Fish"


 


 

 

Zakres projektu: teatr-nauka-doświadczenie

Koordynacja i pomysł:

  • dr Halszka Leleń, adiunkt, Katedra Filologii Angielskiej
  • email: halszka.lelen@uwm.edu.pl

Projekt realizowany w ramach misji kulturalnej i edukacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w regionie
Uczestnicy: Wydział Humanistyczny UWM (Katedra Filologii Angielskiej i Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) oraz Wydział Nauk o Środowisku UWM (Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego)
Beneficjent: dzieci w wieku 5-7 lat z miasta i wsi (klasy 0 i 1)

Odpowiedzialni za realizację:

  • Katedra Filologii Angielskiej UWM: dr Halszka Leleń, mgr Jolanta Maj, mgr Tomasz Niedźwiedź oraz Studenci pierwszego roku Filologii Angielskiej, specjalności nauczycielska i translatorska
  • Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej: dr Urszula Doliwa
  • Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego: mgr Daniel Żarski, dr Katarzyna Palińska-Żarska, dr Sławomir Krejszeff oraz Studenci

Przebieg projektu:

Etap I
W ramach zajęć PNJA: Konwersacje z leksyką na I roku Filologii Angielskiej, Studenci wyreżyserują po angielsku teatralny montaż składający się z przygotowanych w ramach zajęć 5 minutowych etiud teatralne o tematyce bajkowej (bajka o złotej rybce i inne) we własnej interpretacji, adresowany do odbiorcy dziecięcego. Będą tym samym realizować praktycznie część kompetencji, umiejętności i wiedzy z efektów kształcenia przedmiotu PNJA Konwersacje na I roku w zakresie tematycznym objętym programem. Równolegle w Katedrze Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego zostanie opracowana część doświadczalno-naukowa polegająca na stworzeniu 4-5 stanowisk badawczo-eksperymentalnych dostosowanych do poziomu dzieci. Formy pracy Studentów: dyskusja, burza mózgów, planowanie, role-play, koordynacja i reżyserowanie zdarzeń.

Etap II
Część 1:
W pierwszym tygodniu grudnia Studenci zaprezentują swoje etiudy teatralne w języku angielskim zaproszonym grupom dzieci z zerówki i pierwszej klasy szkoły podstawowej (SP 29 w Olsztynie, Przedszkole Stawiguda i inni). Na zakończenie przedstawień Studenci przeprowadzą mini-warsztaty językowe utrwalające, przez zabawę, słownictwo angielskie z dziedziny bajek, czas łączny ok. 45 min, miejsce przedstawień: Foyer Teatralne-przed Aulą nr. 37
Następnie dzieci będą mogły zwiedzić budynek Wydziału Humanistycznego, spotkać się z przedstawicielem Władz Dziekańskich, zajrzeć do Auli Wykładowej, porozmawiać o studiowaniu oraz o atrakcjach UWM.
Część 2:
Dzieci przejdą spacerem do Centrum Akwakultury, do Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, gdzie wezmą udział w części doświadczalno-naukowej. Będą oglądać i rozmawiać z naukowcami i Studentami o tematyce związanej ze środowiskiem życia ryb. Tematyka obejmuje ryby tropikalne, rafę koralową w akwariach, ryby rodzime wraz z obserwacją mikroskopową ich pokarmu. Wysłuchają przy tym ciekawostek i będą zadawać pytania o rozwój oraz hodowlę ryb. Prowadzenie: mgr Daniel Żarski, dr Katarzyna Palińska-Żarska, dr Sławomir Krejszeff i Studenci Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego.
Część 3:
Po powrocie do szkoły i przedszkola, dzieci stworzą po 2 konkursowe prace plastyczne z doświadczenia „rybki w teatrze" i „rybki w laboratorium i naturze" i tym podsumują swoje wrażenia z wizyty na UWM.
Prace dzieci zostaną wystawione na Wydziale Humanistycznym, na Wydziale Nauk o Środowisku oraz w szkołach i przedszkolach dzieci.

Część medialna przebiegająca równolegle:
Studenci Filologii Angielskiej zaproszeni są do udziału w konkursie na logo programu.
Studenci Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w trybie konkursu przygotują pisemne, fotograficzne i radiowe reportaże z przebiegu Programu do publikacji w mediach. Nagrody: nagrodzone prace zostaną opublikowane w Gazecie Olsztyńskiej, Wiadomościach Uniwersyteckich, na Wydziałowym profilu Facebook, w radiu
UWM oraz na stronach Katedr i Wydziałów biorących udział w Projekcie.

 

 

Realizacja projektu:

RYBKA W TEATRZE:

Zdjęcia z przedstawienia na Wydziale Humanistycznym

RYBKA W LABORATORIUM:

Zdjęcia z wizyty w Katedrze Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego

RYBKA W GAZECIE:

Artykuł opisujący relizację projektu

RYBKA W RADIU

Relacja radiowa z realizacji projektu

 

 

Beneficjent ogółem: 238 dzieci


Odbyło się 5 przedstawień złożonych z montażu bajek w języku angielskim wraz z nauką angielskiego przez zabawę.
Oprócz dzieci, w przedstawieniach uczestniczyli studenci II roku studiów stacjonarnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunkacji Społecznej pod opieką dr Urszuli Doliwy, startujący w konkursie na relację prasową, radiową i reportaż zdjęciowy.

Uczestniczyli również studenci III roku Filologii angielskiej studiów stacjonarnych I stopnia, specjalność nauczycielska w ramach szkolenia z Metodyki pod opieką mgr Anny Moczulskiej. Odwiedzili nas również reporterzy Gazety Olsztyńskiej oraz Wiadomości Uniwersyteckich.

W czasie przedstawień dzieci żywo reagowały na prezentowane bajki w języku angielskim, widać było, że rozumieją i przeżywają treść bajek. Dzieci z entuzjazmem uczestniczyły w zabawach zaproponowanych w ramach warsztatów języka angielskiego.

Po każdym przedstawieniu grupy dzieci zwiedzały budynek Wydziału Humanistycznego, wchodziły do auli wykładowych, rozmawiały o studiowaniu, udzielały wywiadów prasowych.

Po zakończeniu Części I, grupy dzieci udawały się do Centrum Akwakultury gdzie pracownicy Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Wydział Nauk o Środowisku mgr Daniel Żarski, dr Katarzyna Palińska-Żarska oraz dr Sławomir Krejszeff prezentowali im warsztaty naukowe przewidziane jako Część II projektu „Złota rybka w laboratorium".

Zrealizowane etiudy teatralne wraz z warsztatami języka angielskiego w ramach Części I „Złota rybka w teatrze"

Poniedziałek 02.12.2013

Przedstawienie nr 1: godz. 11.30-12.15, Aula Teatralna

Studenci 1 roku Filologii angielskiej specjalności nauczycielskiej grupa 4N, opieka naukowa i reżyseria mgr Tomasz Niedźwiedź

Little Red Riding Hood
Bunny Rabbit
Golden Fish

Warsztaty języka angielskiego: Damian Stachura, student 3 roku Filologii angielskiej oraz dr Halszka Leleń

Beneficjent: 58 dzieci. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie; Klasy 0 „Żuczki" i 0 „Pszczółki", (5 i 6 lat); wychowawcy: mgr Anna Lejk, mgr Elżbieta Drzewoska i mgr Małgorzata Romaniewicz, mgr Agnieszka Kondek

Przedstawienie nr 2: godz. 13.45-14.30, Foyer Teatralne

Studenci 1 roku specjalności nauczycielskiej grupa 5N, opieka naukowa i reżyseria mgr Jolanta Maj

Golden Fish
Cinderella
Little Red Riding Hood

Beneficjent: 27 dzieci, Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie; Klasa I C (6/7 lat), wychowawca: mgr Agata Dzieżyk

Warsztaty języka angielskiego: Studenci 1 roku gr 5N oraz dr Halszka Leleń

Wtorek 03.12.2013

Przedstawienie nr 3: godz. 8.40-10.10, Foyer Teatralne

Studenci 1 roku Filologii angielskiej specjalności translatorskiej grupa 1T, opieka naukowa i reżyseria dr Halszka Leleń

Golden Fish
Hansel and Gretel
Cinderella
Three Little Pigs
Snow White

Warsztaty języka angielskiego: Studenci 3 roku FA: Paulina Rogowska (gr 3N), Karolina Tyc (gr 3N).

Beneficjent: 53 dzieci, Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie; Klasy: I A i I D (6/7 lat), , wychowawcy: mgr Mariola Stępniak i mgr Paulina Jarząbek

Przedstawienie nr 4: godz. 10.15-11.00, Foyer Teatralne

Studenci 1 roku Filologii angielskiej specjalności translatorskiej grupa 2T, opieka naukowa i reżyseria dr Halszka Leleń

Golden Fish
Little Red Riding Hood
Aladdin
Three Little Pigs
Cinderella

Warsztaty języka angielskiego: Studenci 3 roku FA: Gloria Prado (gr 2T), Milena Sosnowik (gr 3N) i Agnieszka Zarowska (gr 3N)

Beneficjent: 72 dzieci: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie; Klasy I A i I B, (7 lat), wychowawcy: mgr Teresa Wieczorek i mgr Bogusława Kruszewska; Szkoła Podstawowa w Rusi, Klasy I A i I B (6/7 lat), wychowawcy: mgr Wioletta Chomentowska i mgr Agata Mikołajek

Przedstawienie nr 5: godz. 13.45-14.30, Foyer Teatralne

Studenci 1 roku Filologii angielskiej specjalności translatorskiej grupa 3T, opieka naukowa i reżyseria dr Halszka Leleń

Golden Fish
Little Red Riding Hood
Puss in Boots
Cinderella

Warsztaty języka angielskiego: Studenci 3 roku: Urszula Szmigiel (gr 2T), Bartłomiej Pytel (gr 3N), Marta Szypulska (gr 2T)

Beneficjent: Szkoła Podstawowa nr. 29 w Olsztynie; Klasa I B (6/7 lat), 28 dzieci, wychowawca: mgr Izabela Soroka

 

 

Korzyści z projektu „Rybka Bajka / Fairy-Tale Fish"

Korzyści dla dzieci:
Teatr w języku angielskim, połączony z nauką słownictwa angielskiego z tematyki baśniowo-zwierzęcej.
Kontakt z rybami w akwariach, zdobycie podstawowej wiedzy z dziedziny rybactwa i biologii ryb.
Wizyta na Uniwersytecie: zwiedzanie Wydziałów Humanistyki oraz Nauk o Środowisku (Nowoczesne Centrum Akwakultury), porównanie skali przedszkola/szkoły ze skalą Uniwersytetu, ciekawe miejsca: sale wykładowe, aula teatralna, akwaria z rybami, hole.
Kontakt ze Studentami oraz Pracownikami naukowymi UWM, poznanie najwyższego szczebla edukacji, budzenie aspiracji do przyszłego studiowania i myślenia o przyszłości.

Korzyści dla Studentów:
Rozwijanie kreatywności i umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie zajęć. Wykształcanie kompetencji społecznych.
Realizacja programu nauczania w nowatorski sposób, który przekracza ramy zajęć i otwiera na bycie częścią kultury.
Aktywizowanie Studentów do działalności nie tylko wewnątrz ale i na zewnątrz Uniwersytetu.
Możliwość zrelacjonowania tego doświadczenie w drugim semestrze na Dniach Otwartych Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk o Środowisku.
Udział w konkursach na logo
Udział w projekcie „Rybka Bajka / Fairy-Tale Fish" jako część CV.

Korzyści dla UWM
Promocja Wydziału Humanistycznego.
Promocja Wydziału Nauk o Środowisku.
Nawiązanie współpracy pomiędzy Wydziałami, wewnątrz Wydziałów pomiędzy Katedrami oraz z podmiotami zewnętrznymi.
Popularyzacja wiedzy i umiejętności specjalistycznych adresowana do szczególnego odbiorcy.
Realizacja misji kulturotwórczej oraz wiodącej roli w regionie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Partnerzy medialni: Gazeta Olsztyńska, Wiadomości Uniwersyteckie, Facebook, Radio UWM FM.

 

Menu