BADANIA
SKN Anglo Cooltura Juniors

Studenckie Koło Inicjatyw Anglistycznych

Anglo Cooltura Juniors

 

 

 

 

tworzymy fuzję rozwoju i zabawy

temat: Story(telling), Narration, Values in Culture, Language and Art

Opiekun koła:

dr Halszka Leleń, Katedra Filologii Angielskiej p. 209,
e-mail: halszka.lelen@uwm.edu.pl, tel 895246510

 

Galeria zdjęć

 

 

Plan spotkań na semestr letni 2019/2020

standardowe spotkania odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca godz. 9.45, hall przy p. 209. Organizowane są również spotkania dodatkowe w ramach realizowanych projektów.

 • 03.03.2020 godz 9.45 I spotkanie w semestrze letnim - program Tell a Tale i podział zadań przy organizacji 49 Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, ew. pomysły na Dzień św Patryka
 • 10.03.2020 godz. 9.45 spotkanie dodatkowe w sprawie programu Tell a Tale i MSKN
 • 07.04.2020 godz. 9.45 spotkanie w sprawie MSKN i programu Tell a Tale
 • 05.04.2020 godz. 9.45
 • 02.06.2020 godz. 9.45

Plan działań na rok 2019/2020

 • 03.12.2019 III Scottish Day at UWM
 • organizacja i udział w 49 Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych na UWM, w tym przygotowanie referatów przez członków Koła
 • kontynuacja programu Tell a Tale (warsztaty w przedszkolach i szkołach)
 • nauka kompetencji story-telling, czyli narracyjność w praktyce
 • 17.03.2020 Saint Patrick's Day at UWM
 • udział w dniach Międzykulturowych
 • stoisko i promocja kultury na Dniu Otwartych Drzwi na Humanie

Aktualna liczba członków: 19

Zarząd Koła na rok akademicki 2019/2020

Prezes Koła: Karolina Bychawska

Wice-Prezes: Diana Kirakowska

Przedstawiciel d.s. mediów: Emilia Maciejewska

Skarbnik: Zuzanna Lenkiewicz

Opiekun naukowy i założyciel Koła: dr Halszka Leleń

 

Zadania koła:

 • Studenckie Koło Inicjatyw Anglistycznych Anglo-Cooltura Juniors stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań studentów, działalność popularyzującą naukę oraz kulturę krajów angielskiego obszaru językowego. Koło inicjuje przy tym wydarzenia promujące storytelling, kulturę języka mówionego oraz literaturę w środowisku lokalnym. Koło współpracuje z innymi Kołami naukowymi działającymi na UWM, z Biblioteką UWM, z olsztyńskimi i regionalnymi instytucjami edukacyjnymi. Członkowie koła prowadzą działalność naukową, prezentując swe pasje naukowe na studenckich i ogólnopolskich konferencjach naukowych.

 Udział członków koła w sesjach i konferencjach z referatem:

 • 10.04.2014r. Sesja nakowo-popularyzatorska "Dzień szkocki na UWM w Olsztynie",  Karolina Klamka, studentka I roku Filologii Angielskiej (studia I stopnia) wystąpiła z referatem pt. „Celtic Music"
 • 14.05.2014r. XLIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych organizowane na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Józefina Białek, studentka I roku Filologii Angielskiej (studia I stopnia) wygłosiła referat pt. „Magic and the fantasy world as a topos of an opportunity for a better tomorrow. Based on J. K. Rowling's Harry Potter series." Referat zdobył wyróżnienie.
 • 27-28.04.2015, XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe szkołą twórczego działania", UWM, Olsztyn, udział wzięli:
 • Józefina Białek, studentka II roku Filologii Angielskiej (studia I stopnia) wygłosiła referat pt. "Similarities between J. K. Rowling and her Harry Potter Characters: Comparative Analysisi of the Author's Biography and the Features of Particular Characters".
 • Kamila Kusior, studentka III roku Filologii Angielskiej (studia I stopnia) wygłosiła referat pt.: "Criminal Justice System in the U.S.: Tv Shows and Public Knowledge vs Reality. Based on American Tv series CSI and The Mentalist"
 • 7-9.05.2015, Ogólnopolska Konferencja Seriale w Kontekście Kulturowym - Po Dwóch Stronach Ekranu, UWM w Olsztynie, udział wzięli:
 • Józefina Białek, studentka II roku Filologii Angielskiej (studia I stopnia) wygłosiła w dniu 07.05.2015r. referat pt. "Model nowoczesnej amerykańskiej rodziny i sposoby wychowywania dzieci na podstawie serii On, ona i dzieciaki".
 • Marta Szypulska: studentka III roku Filologii Angielskiej (studia I stopnia), wygłosiła w dniu 08.05.2015r. referat pt. "Z marginesu na pierwszy plan: analiza postaci Mycrofta Holmesa w serialu Sherlock (2010)".
 • Kamila Kusior, studentka II roku Filologii Angielskiej (studia I stopnia), wygłosiła w dniu 08.05.2015r. referat pt.: "Sposoby idealizacji rzeczywistości w amerykańskich serialach telewizyjnych (na przykładzie Świat według Mindy, Plotkarka, Jak poznałem waszą matkę oraz Jessie i chłopak).
 • Paweł Kosakowski: student II roku Filologii Angielskiej (studia I stopnia) wygłosił w dniu 09.05.2015r. referat pt. "Metaforyzacja świata przestrzeni nadprzyrodzonej".
 • 27.10.2015, Międzynarodowa Doktorancka Konferencja Naukowa Old Masters in New Interpretations: Conference of Young Researchers, zorganizowana przez Katedrę Filologii Angielskiej na UWM w Olsztynie: Józefina Białek, studentka III roku Filologii Angielskiej (studia I stopnia) wygłosiła referat pt.: "Like Father, Like Son: Comparative Analysis of the Literary Output of the Horror-Fiction Writer, Stephen King and of his Son, Joe Hill on the Basis of Chosen Novels of Both Authors".
 • 27-28.04.2017r. XLVI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe szkołą twórczego działania", Kamila Kusior, studentka II roku Filologii Angielskiej (studia II stopnia) zdobyła Drugie miejsce za referat pt.: "The Formative Processes and Factors Determining the Offensiveness of Racial Slurs".

Inne wyróżnienia uzyskane przez członków Koła:

 • Wyróżnienie dla p. Marty Szypulskiej, studentki I roku Filologii Angielskiej (studia II stopnia) oraz Prezes koła naukowego Studenckie Koło Inicjatyw Anglistycznych Anglo-Coooltura Juniors przyznane w dniu 18.04.2016, w finale II edycji Wydziałowego Konkursu dla Humanistów z Pasją Superhuman.

Ważniejsze wydarzenia organizowane i współorganizowane przez członków koła:

 • 10.04.2014r. pomoc przy organizacji I Dnia szkockiego na UWM "Pomiędzy Szkocją a Warmią".
 • 13.05.2014r pomoc przy organizacji wydarzenia na XVI Dni Humana - wystąpienie „Rybka-Bajka czyli co łączy Uniwersytet i Przedszkole", dr Halszka Leleń, Gloria Prado, Marta Szypulska, Józefina Białek, Paweł Kosakowski.
 • 13.06.2014r w czasie Sixteenth Annual CiCe Network Conference: Innovative Practice and Research Trends in Identity, Citizenship and Education na UWM w Olsztynie (12-14.06.2014r.) dr Halszka Leleń prowadziła Dyskusję panelową Students' Voices na temat polskiej, europejskiej i światowej idei Citizenship (wartości obywatelskich) w edukacji. Dyskusja skonfrontowała specjalistów tematyki Citizenship oraz uczniów i studentów olsztyńskich szkół średnich i wyższych. Pomoc w organizacji i udział w dyskusji członkiń Koła Józefiny Białek i Kamili Kusior.
 • 17.03.2015r. Dzień Otwarty na Wydziale Humanistycznym UWM, organizacja i prowadzenie stoiska KFA, część brytyjska, dla gości odwiedzających Wydział, promocja studiów Filologia angielska i Filologia, specjalność nauczycielska w zakresie nauczania języka angielskiego (wraz z SKN AngloCooltura-Seniors)
 • 19.05.2015r., organizacja wydarzenia w ramach Projektu "Tell a Tale" (program edukacji przez opowiadanie bajek w języku angielskim, edukacja wielo-zmysłowa, adresowany do olsztyńskich i regionalnych przedszkoli). Członkini Koła Anglo-Cooltura Juniros Monika Szczepańska zorganizowała warsztaty bajkowe w Samorządowym Przedszkolu w Krasnosielcu, ul. Ogrodowa 1, 06-212 Krasnosielec; dwa spotkania - łącznie dwie grupy dzieci.
 • 31.03.2016r. współorganizacja wydarzenia Dzień Otwarty na Wydziale Humanistycznym UWM, organizacja i prowadzenie stoiska KFA prezentującego kulturę brytyjska i promującego studia w Katedrze Filologii Angielskiej (wraz z SKN AngloCooltura-Seniors). Prezentacja mulitmedialna.
 • 13.05.2016r. pomoc w organizacji wydarzenia w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Poprowadzenie happeningu "Poważne czytanie poezji niepoważnej w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka".
 • 10.05.2016 i 12.05.2016  organizacja wydarzenia w ramach Projektu "Tell a Tale": Przedszkole Miejskie Nr 17 w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 17a, 10-601 Olsztyn. Organizacja i poprowadzenie warsztatów, członkowie koła  Patrycja Kisielewska i Wojciech Fiedorowicz; dwa spotkania - łącznie dwie grupy dzieci.
 • 15.05.2016 organizacja wydarzenia w ramach Projektu "Tell a Tale": Przedszkole Miejskie nr 40 im. Żaczka w Olsztynie, 1 grupa dzieci.
 • 30.10.2016r. organizacja wydarzenia w ramach Programu "Tell a Tale": opowieści gotyckie - warsztaty z nastrojowego opowiadania historii. Organizacja i prowadzenie p. Beata Korzeniowska-Siwek, beneficjent Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie, klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego.
 • 30.01.2017r. organizacja wydarzenia w ramach Programu "Tell a Tale": koordynacja i przygotowanie uczniów klasy IV do inscenizacji bajki dla przedszkolaków i zerówki; warsztaty językowe z zakresu słownictwa dotyczącego życia codziennego; Organizacja i prowadzenie p. Joanna Ruczyńska, beneficjent: Szkoła Podstawowa w Toprzynach.
 • 07.01.2017r. organizacja wydarzenia w ramach Programu "Tell a Tale" - czytanie bajek w języku angielskim dzieciom oraz warsztaty językowe. Organizacja i prowadzenie lic. Agnieszka Kuczmarska, beneficjent: Szkola Podstawowa nr 22 w Olsztynie, klasa 1.
 • 22.02.2017r. organizacja wydarzenia w ramach Programu "Tell a Tale": przygotowanie dzieci z kl. VI do wystawienia teatrzyku kukiełkowego "Puss in Boots" dla dzieci przedszkolnych (2 grupy). Organizacja i prowadzenie wydarzenia p. Agnieszka Zbrzyzna-Pietuszko; beneficjent: Szkoła Podstawowa w Turzycy Wielkiej, Oddział Przedzkolny w Burkacie i Oddział Przedszkolny w Turzycy Wielkiej.
 • 24.02.2017r. organizacja wydarzenia w ramach Programu "Tell a Tale": Przygotowanie dzieci z kl. III do inscenizacji bajki "Three Little Billy Goats" odegranej następnie przed dziećmi z klasy "0" oraz dziećmi przedszkolnymi. Organizacja i prowadzenie wydarzenia p. Joanna Mieczkowska; beneficjent: Szkoła Podstawowa im. Adama Loreta w Ponikach.
 • 01.03.2017r. współorganizacja wydarzenia III Dzień Międzykulturowy „Togethernes", Wydział Humanistyczny UWM: wystąpienie "Kultury Australii - Subaltern Together/ness", prowadzący: Nikoletta Olejnik, Aleksandra Nartonowicz, Joanna Olszewik, Bartłomiej Kuskowski.
 • 17.03.2017r. Organizacja obchodów Dnia Św Patryka na UWM; stoisko kulturowe, happening, animacje muzyczne, konkursy z wiedzy o Irlandii.
 • 05.04.2017r. współorganizacja wydarzenia Dzień Otwartych Drzwi UWM: stoisko prezentujące kulturę brytyjską, ofertę Katedry Filologii Angielskiej oraz Koła  Naukowe (wraz z członkami SKN Anglo- AngloCooltura-Seniors).
 • 18-20.10.2017r. - pomoc w organizacji Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z udziałem prelegentów zagranicznych "Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze". (Konferencja organizowana przez KFA i KFG UWM); Wydział Humanistyczny UWM.
 •  30.11.2017r. Współorganizacja wydarzenia II Dzień Szkocki na UWM w Olsztynie: Szkockie Andrzejki. Program poetycki "Szkocka kultura i poezja: liryka w kratkę",  Biblioteka Główna UWM, , wydarzenie ogólnouczelniane, adresowane do Studentów i pracowników UWM, oraz odbiorców z miasta (udział wzięło 150 dzieci z Olsztyńskich Szkół Podstawowych i przedszkoli - Przedszkole Miejskie nr 29 i Przedszkole Miejskie nr 17, Szkoła Podstawowa nr 22, Szkoła Podstawowa nr 34, ok. 100 Studentów UWM).
 • 06.04.2018r. pomoc w organizacji wydarzenia Dzień Otwartych Drzwi UWM,  przygotowanie stoiska w Foyer Teatralnym na temat kultury brytyjskiej, konkurs wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego, prezentacja multimedialna na temat inicjatyw studenckich, (wraz z SKN Angl-Cooltura Seniors).

 

 

Nie przegap okazji, to szansa dla Ciebie.

Zapraszamy serdecznie!

 

 

 

Menu