BADANIA
Wykłady gościnne

New Pathways in Linguistics - cykl spotkań naukowych

 

 

W semestrze letnim roku akademickiego 2007/2008 nastąpiła inauguracja cyklu spotkań naukowych NEW PATHWAYS IN LINGUISTICS. Organizatorem cyklu jest Katedra Filologii Angielskiej i Prodziekan Wydziału Humanistycznego. W spotkaniach biorą udział zaproszeni naukowcy z innych ośrodków akademickich.

Tematyka prezentacji, odzwierciedlająca zainteresowania badawcze goszczących naukowców, koncentruje się wokół zagadnień związanych z dynamizmem języka, postrzeganego jako sparametryzowany intrapersonalnie i interpersonalnie proces poznawczy. W tym sensie cykl spotkań stanowi komentarz tezy, iż współcześnie językoznawstwo oznacza interdyscyplinarne studium człowieka, jako podmiotu kognitywnego, społecznego, kulturowego i neurobiologicznego, by wymienić jedynie kilka perspektyw badawczych obecnych dziś w studiach nad językiem. Językiem wykładowym jest język angielski.

 

 

 

 

W roku akademickim 2008/2009 w spotkaniach naukowych wzięli udział zaproszeni goście:

 

 

12 marca 2008 r.

prof. dr. hab. Stanisław Puppel (UAM, Poznań) prezentacja naukowa pt. "Human communicative universe: on the revolutions of the communicative spheres or on the human communicator as 'The Lord of the Rings'".

 

28 maja 2008 r.

dr Marek Smoluk (Uniwersytet Zielonogórski) prezentacja naukowa pt. „Mary Tudor's instruction as an example of foreign languages acquisition".

 

24 października 2008 r.

Prof. dr hab. Henryk Kardela (UMCS w Lublinie) - prezentacja naukowa pt. "Cognitive Grammar as a Maximalist Approach to Language",


2 grudnia 2008 r. 

Prof. dr hab. Tomasz Maruszewski (SWPS, Warszawa) - prezentacja naukowa pt. "Kontrola wspomnień autobiograficznych",

 

20 marca 2009 r. 

Prof. Bozena Tieszen (University of Wisconsin-Milwaukee, USA) - prezentacja naukowa pt. „Northern Cities Vowel Shift",

 

W roku akademickim 2009/2010 w spotkaniach naukowych wzięli udział zaproszeni goście:

 

29 października 2009 r. 

Dr Anna Bączkowska (Uniwersytet Karola Wielkiego w Bydgoszczy) - prezentacja naukowa pt. "Einstein and linguistics: space and time in language".

 

8 kwietnia 2010 r. 

Prof. dr Dieter Kastovsky (Uniwersytet Wiedeński) Tytuł wykładu: "Aspects of English historical morphology"    

Prof. dr hab. Barbara Kryk-Kastovsky (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Wiedeński) Tytuł wykładu: "Latest developments in intercultural communication"

 

17 maja 2010 r.

Prof. Günter Radden (Uniwersytet w Hamburgu) Tytuł wykładu: Spatial time in the West and the East

 

W roku akademickim 2014/2015 w spotkaniach naukowych wzięli udział zaproszeni goście:

18 listopada 2014 r.

Dr Valentyna Ushchyna (Lesya Ukrainka University, Lutsk, Ukraine). Tytuł wykładu: Sociolinguistic Markers in Speech

 

Menu