BADANIA
Językoznawstwo Kognitywne w roku 2016

 

Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ma zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego.

 

Czas: 22-24 września 2016 r.

Miejsce: Wydział Humanistyczny UWM.

Języki konferencji: angielski i polski.

Forma prezentacji: referat (20 minut + 10 minut dyskusji)

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 20 czerwca 2016 r.

 

Galeria zdjęć

Program konferencji
Lokalizacje obrad i posiłków
Książka abstraktów
Dojazdy


 

Potwierdzeni goście plenarni:

Prof. Zoltan Kövecses (Eötvös Loránd University, Budapest)

Prof. Esa Itkonen (University of Turku, Finlandia)

Prof. Bogusław Bierwiaczonek (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Prof. UW dr hab. Krzysztof Hejwowski (Uniwersytet Warszawski)

 

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń i abstraktów (200-300 słów) na załączonym formularzu drogą elektroniczną na adres  olsztyn2016@gmail.com do 15.04.2016r.

Zawiadomienia o akceptacji referatów przez Komitet Naukowy Konferencji zostaną rozesłane do 31.05.2016r.

Formularz zgłoszeniowy

 

Abstrakt powinien określać zakres i cele badań, ich metodologię i przewidywane wyniki. Badania powinny mieścić się w ramach szeroko pojętego językoznawstwa kognitywnego i nauk pokrewnych, a więc dotyczyć takich zagadnień jak:

 

 • integracja pojęciowa
 • język i mózg
 • językoznawstwo kognitywne a przekład
 • językoznawstwo kognitywne z perspektywy pedagogicznej
 • kategoryzacja w języku
 • kognitywna analiza tekstu
 • kognitywna lingwistyka kulturowa/etnolingwistyka
 • kognitywna teoria filmu
 • kognitywne podejścia do dyskursu
 • metafora i metonimia
 • metafora w dyskursie naukowym
 • model dynamiki sił
 • perspektywizacja
 • poetyka kognitywna
 • semantyka kognitywna
 • socjolingwistyka kognitywna
 • ucieleśnienie (również w koncepcji ucieleśnienia rozszerzonego i społecznego)

 

OPŁATA KONFERENCYJNA: 500 PLN (doktoranci: 400 PLN)

Termin wniesienia opłaty: 20 czerwca 2016 r.

 

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, kawę/herbatę podczas konferencji oraz uroczystą kolację w czwartek 22 września.

Opłata nie obejmuje posiłków (istnieje możliwość zamówienia obiadu w stołówce uniwersyteckiej) ani noclegów. 

Dodatkowe informacje na temat zakwaterowania i wyżywienia można znaleźć tutaj.

Konto dla opłat w PLN:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn

Numer konta bankowego: 92 1030 1218 0000 0000 9113 2567

Tytuł wpłaty: Konferencja PTJK 2016,  imię i nazwisko uczestnika oraz numer subkonta 14.880.060 - 500

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Komitet naukowy konferencji:

 • prof. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
 • prof. Bogusław Bierwiaczonek
 • prof. Krystyna Waszakowa
 • prof. UW dr hab. Elżbieta Górska
 • prof. UMK dr hab. Waldemar Skrzypczak
 • prof. UWR dr hab. Agnieszka Libura
 • prof. UAM dr hab. Małgorzata Fabiszak
 • prof. UMCS dr hab. Adam  Głaz
 • Prof. UW dr hab. Krzysztof Hejwowski
 • prof. UWM dr hab. Ewa Kujawska-Lis

 

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:  prof. UWM dr hab. Ewa Kujawska-Lis

Członkowie: 

 • dr Monika Cichminska    mcichminska@gmail.com
 • dr Anna Drogosz          drogosz000@poczta.onet.pl
 • dr Iwona Góralczyk      iwonagor@wp.pl 

 

Webmaster: Anna Drogosz

 

 

Menu