BADANIA
Pracownia Translatoryki

 

koordynator: dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM

dr Katarzyna Kodeniec

mgr Tomasz Jacheć

 

 

Prowadzone badania koncentrują się na teorii i praktyce przekładu, w szczególności przekładu literackiego, włącznie z dydaktyką przekładu. Obejmują zagadnienia związane z przekładem tekstów heterogenicznych językowo, przekładem elementów kulturowych i nazw własnych. Badane są także wczesne przekłady utworów Josepha Conrada i Charlesa Dickensa, jak również ich retranslacje i refrakcje. Co więcej, analizowane są przekłady poetyckie z uwzględnieniem dominanty semantycznej i kwestii recepcji w innym obszarze językowym i kulturowym. Kolejnym tematem badań jest literatura współczesna w przekładzie na polski i angielski oraz potrzeba zastosowania paratekstu i nowe zjawiska językowe w przekładzie, takie jak język niebinarny. W ramach ćwiczeń praktycznych prowadzone są również badania nad kompetencjami kulturowymi przyszłych tłumaczy oraz nad skutecznością dydaktyki tłumaczenia ustnego przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych (MS Teams, Zoom, etc.).

Menu