BADANIA
Pracownia Literatury Angielskiej i Amerykańskiej

Pracownia Literatury Angielskiej i Amerykańskiej

koordynator: dr Anna Kwiatkowska

 

dr hab. Sławomir Studniarzdr

dr Dorota Gładkowska

dr Halszka Leleń

mgr Joanna Przeszlakowska-Wasilewska

dr Katarzyna Szeremeta

 

 

Tematy i zainteresowania badawcze członków Pracowni literatury angielskiej i amerykańskiej

 

dr Dorota Gładkowska

Poezja metafizyczna angielskiego baroku (XVI/XVII wiek): John Donne, George Herbert, a w szczególności poetyckie relacje wewnątrztekstowe i międzytekstowe, poziomy kształtowania przestrzeni w liryce, aspekt wizualny wiersza i zbioru wierszy.  Zaplecze filozoficzno-literackie (światopogląd średniowieczny, renesansowy, barokowy; poetyckie konwencje renesansowe; powinowactwo do średniowiecznej poezji religijnej i świeckiej); echa ww. aspektów w epokach późniejszych.

 

dr Anna Kwiatkowska

Utwory prozatorskie modernizmu angielskiego, a w szczególności  twórczość E.M. Forstera i Katherine Mansfield. Europejskie prądy artystyczne drugiej połowy XIX wieku i początku XX wieku. Historia społeczna i kultura epoki edwardiańskiej. Związki literatury z szeroko pojętą sztuką. Ekphrasis i hypotypoza.

 

dr Halszka Leleń

Szkocka i angielska literatura regionalna oraz literatura peryferiów: George Mackay Brown, literatura szkockich Orkadów, John Bergerger; szkocka poezja i proza; fikcja fantastyczna, teoria fantastyki, H. G. Wells; teoria opowiadań literackich; Polsko-Angielska awangarda, Franciszka i Stefan Themersonowie, Bertrand Russell; kategoria opowiadania intermedialnego, film krótkometrażowy, Roman Polański; wspólne paradygmaty opowiadania w północno-europejskiej kulturze; etyka w literaturze.

 

dr hab. Sławomir Studniarz

Wielorakie aspekty twórczość Edgara Allan Poego. Badania nad narracją - złożoność strukturalna i semantyczna, a także perspektywa intertekstualna, które obejmują przede wszystkim współczesną prozę amerykańską oraz tradycję „amerykańskiego gotyku".  Problematyka ram narracyjnych we współczesnej powieści amerykańskiej.

 

dr Katarzyna Szeremeta

Współczesna literatura angielska i anglojęzyczna. Główny obszar zainteresowań to odwołania do kanonicznych utworów oraz twórczości Virginii Woolf - pytania o to w jaki sposób współczesne powieści kontynuatorskie naśladują i reinterpretują utwory kanoniczne. Wizerunek pisarza/pisarki w literaturze popularnej.

 

mgr Joanna Przeszlakowska-Wasilewska

Problematyka urbanistyczna oraz obraz miasta w XIX i XX-wiecznym amerykańskim reportażu literackim  reprezentowanym przez np. George'a Ade, Lafcadio Hearn'a  (XIX w.) i Joan Didion, Guy'a Talese i Johna Steinbecka (XX w.), a w szczególności sposoby obrazowania przestrzeni miejskiej tj. perspektywie mieszkańca-obserwatora postrzegającego miasto jako swoistą strukturę składającą się z sieci wewnętrznych powiązań: ulic, pasaży, mostów czy charakterystycznych punktów topograficznych.      

 

 

 

 

 

Menu